Bevaka dina annonsvarianter

Du kan bevaka resultatet av annonsvarianterna du visar. När du vet hur det går för varianterna kan du fatta välgrundade beslut om huruvida du ska ersätta de ursprungliga annonserna med annonser som ger bättre resultat.

I den här artikeln beskriver vi hur du bevakar dina annonsvarianter och tolkar deras resultat.

Innan du börjar

Om du inte har skapat någon annonsvariant ännu kan du läsa Skapa en annonsvariant.

Anvisningar

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Utkast och experiment på sidmenyn till vänster.
  3. Klicka på Annonsvarianter.

Antalet annonser som påverkas, antalet klick och exponeringar visas för varje annonsvariant. När du klickar på en annonsvariant visas en jämförelse av annonsvariantens och den ursprungliga annonsens resultatstatistik.

Om resultatstatistiken för annonsvarianter

Resultatstatistiken för dina annonsvarianter innehåller fyra siffror:

  1. Den första siffran är värdet på respektive mätvärde enbart för annonsvarianten. Till exempel fick din annonsvariant X antal klick.
  2. Procentandelen utanför hakparentesen [] är skillnaden mellan annonsvarianten och den ursprungliga annonsen. Till exempel fick din variant Y % fler klick än den ursprungliga annonsen.
  3. De två siffrorna inom hakparentesen anger förväntat intervall med 95 % sannolikhetsintervall. Till exempel har du 95 % sannolikhet att se en skillnad mellan A % och B %.

När ett mätvärde är markerat med en blå asterisk * är det statistiskt signifikant. Det är minst 95 % sannolikhet att effekten på resultatet snarare berodde på din förändring än på slumpen.

Generellt sett påverkas signifikansen av tre faktorer:

  • Skillnaden i resultat mellan de ursprungliga och modifierade annonserna. Större skillnader tenderar att öka signifikansen.
  • Resultatförändringarna. En kampanj där antalet klick varierar med 50 % från dag till dag har större variation än en kampanj där antalet klick varierar med 2 %. Stor variation tenderar att ge lägre signifikans.
  • Totalt antal exponeringar av annonsvarianten. Ju fler exponeringar, desto högre kan den statistiska signifikansen vara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt