Monitorovanie variácií reklamy

Po spustení variácií reklamy môžete sledovať ich výkonnosť. Keď zistíte, akú výkonnosť dosahujú, budete sa môcť informovane rozhodnúť o tom, či máte pôvodné reklamy nahradiť výkonnejšími reklamami.

V tomto článku sa dozviete, ako monitorovať výkonnosť variácií reklamy a ako jej porozumieť.

Skôr než začnete

Ak ste si ešte nevytvorili variáciu reklamy, prečítajte si článok Nastavenie variácie reklamy.

Pokyny

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Koncepty a experimenty.
  3. Kliknite na Variácie reklám.

Pre každú variáciu reklamy bude uvedený počet ovplyvnených reklám, kliknutí a zobrazení. Keď kliknete na variáciu reklamy, uvidíte porovnanie metrík výkonnosti s pôvodnou reklamou.

Metriky výkonnosti vo variáciách reklamy

Metriky výkonnosti, ktoré uvidíte pre svoje variácie reklamy, budú zahŕňať štyri čísla:

  1. Prvé číslo predstavuje hodnotu každej metriky výkonnosti iba pre samotnú variáciu reklamy. Vaša variácia reklamy napríklad zaznamenala X kliknutí.
  2. Percento mimo hranatých zátvoriek ([]) predstavuje rozdiel medzi variáciou reklamy a originálom. Variácia reklamy napríklad získala o Y % viac kliknutí než originál.
  3. Dve čísla vo vnútri zátvoriek predstavujú očakávaný rozsah s 95 % intervalom spoľahlivosti. Máte napríklad 95 % šancu, že zaznamenáte rozdiel v rozsahu od A % do B %.

Keď je metrika označená modrou hviezdičkou (*), je štatisticky významná. Existuje aspoň 95 % pravdepodobnosť, že vplyv na výkonnosť bol dôsledkom zmeny, ktorú ste uskutočnili, nie náhodným dôsledkom.

Významnosť je vo všeobecnosti ovplyvňovaná tromi faktormi:

  • Rozdiel vo výkonnosti medzi pôvodnými reklamami a upravenými reklamami. Väčšie rozdiely zvyčajne zvyšujú významnosť.
  • Zmeny vo výkonnosti. Kampaň, v ktorej kliknutia kolíšu zo dňa na deň o 50 %, je premenlivejšia než kampaň, v ktorej kliknutia kolíšu o 2 %. Veľká premenlivosť zvyčajne znižuje významnosť.
  • Celkový počet zobrazení vo variácií reklamy. Čím je počet zobrazení vyšší, tým môže byť vyššia štatistická významnosť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory