Monitorowanie odmian reklamy

Po rozpoczęciu wyświetlania odmian reklamy możesz monitorować ich skuteczność. Znając skuteczność odmian reklamy, możesz podjąć bardziej przemyślaną decyzję, czy zastąpić oryginalne reklamy efektywniejszymi odmianami.

Z tego artykułu dowiesz się, jak monitorować i poznawać skuteczność odmian reklamy.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych żadnych odmian reklamy, przeczytaj artykuł Konfigurowanie odmiany reklamy.

Instrukcje

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W menu po lewej stronie kliknij Wersje robocze i eksperymenty.
  3. Kliknij Odmiany reklamy.

W przypadku każdej odmiany reklamy podawana jest liczba związanych z nią reklam, kliknięć i wyświetleń. Po kliknięciu odmiany reklamy zobaczysz porównanie danych o jej skuteczności z oryginalną reklamą.

Dane o skuteczności odmian reklamy

Dane o skuteczności odmian reklamy składają się z czterech liczb:

  1. Pierwsza liczba to wartość konkretnych danych o skuteczności odmiany reklamy. Na przykład odmiana reklamy uzyskała X kliknięć.
  2. Odsetek poza nawiasami kwadratowymi „[]” to różnica między odmianą reklamy a jej oryginałem. Na przykład odmiana uzyskała o Y% kliknięć więcej niż oryginał.
  3. Dwie liczby w nawiasach kwadratowych określają oczekiwany zakres z 95-procentowym przedziałem ufności. Na przykład masz 95-procentową szansę na odnotowanie różnicy w zakresie od A% do B%.

Gdy dane są oznaczone niebieską gwiazdką „*”, mają znaczenie statystyczne. Występuje wtedy co najmniej 95-procentowe prawdopodobieństwo, że różnica pod względem skuteczności została wywołana przez wprowadzoną zmianę, a nie, że jest dziełem przypadku.

Ogólnie na znaczenie statystyczne mają wpływ trzy czynniki:

  • Różnica pod względem skuteczności między oryginalnymi a zmodyfikowanymi reklamami. Im większe różnice, tym z reguły większe znaczenie statystyczne.
  • Zmiany skuteczności. Kampania, w której liczba kliknięć skacze z dnia na dzień o 50%, ma większą zmienność niż kampania, w której różnica pod względem liczby kliknięć wynosi 2%. Im większa zmienność, tym z reguły mniejsze znaczenie statystyczne.
  • Łączna liczba wyświetleń odmiany reklamy. Im więcej wyświetleń, tym większe znaczenie statystyczne.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false