Uw advertentievarianten bijhouden

Nadat u bent begonnen met advertentievarianten uitvoeren, kunt u de prestaties bijhouden. Met inzicht in de prestaties van uw advertentievarianten kunt u weloverwogen beslissen of u uw oorspronkelijke advertenties wilt vervangen door beter presterende advertenties.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de prestaties van uw advertentievarianten kunt bijhouden en interpreteren.

Voordat u begint

Als u nog geen advertentievariant heeft gemaakt, leest u eerst Een advertentievariant instellen.

Instructies

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten en experimenten.
  3. Klik op Advertentievarianten.

Het betreffende aantal advertenties, klikken en vertoningen wordt voor elke advertentievariant weergegeven. Wanneer u op een advertentievariant klikt, ziet u een vergelijking van de prestatiestatistieken met de oorspronkelijke advertentie.

Over prestatiestatistieken in advertentievarianten

De prestatiemetingen die voor uw advertentievarianten worden weergegeven, bevatten vier nummers:

  1. Het eerste getal is de waarde voor elke prestatiestatistiek, alleen voor de advertentievariant. Uw advertentievariant kreeg bijvoorbeeld X klikken.
  2. Het percentage buiten de haakjes '[]' is het verschil tussen uw advertentievariant en het origineel. Uw variant kreeg bijvoorbeeld Y% meer klikken dan het origineel.
  3. De twee cijfers binnen de haakjes geven een verwacht bereik weer met een zekerheidsinterval van 95%. U heeft bijvoorbeeld een kans van 95% om een ​​verschil te zien tussen A% en B%.

Wanneer een statistiek met een blauw sterretje '*' is gemarkeerd, is deze statistisch significant. Het effect op de prestaties is met een kans van tenminste 95% het gevolg van de wijziging die u heeft gemaakt en niet van toevallige factoren.

Significantie wordt over het algemeen door drie factoren beïnvloed:

  • Het verschil in prestaties tussen de oorspronkelijke advertenties en de aangepaste advertenties. Grotere verschillen leiden meestal tot een toename van de significantie.
  • De veranderingen in prestaties. Een campagne waarvan het aantal klikken van dag tot dag met 50% verschilt, heeft meer variabiliteit dan een campagne waarvan het aantal klikken een verschil van 2% laat zien. Grote variabiliteit leidt meestal tot een afname van de significantie.
  • Het totale aantal vertoningen van advertentievarianten. Hoe hoger het aantal vertoningen, hoe groter de statistische significantie wordt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen