Sledování variant reklam

Když začnete používat varianty reklam, můžete sledovat jejich výkon. Dostatek informací o výkonu vám pomůže při rozhodování, zda původní reklamy nahradit účinnějšími.

V tomto článku se dozvíte, jak sledovat a správně interpretovat údaje o výkonu variant reklam.

Než začnete

Pokud jste žádnou variantu reklamy ještě nevytvořili, přečtěte si článek Nastavení varianty reklamy.

Pokyny

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Koncepty a experimenty.
  3. Klikněte na Varianty reklam.

U každé varianty reklamy je uveden počet reklam, kterých se týká, a počet kliknutí i zobrazení. Po kliknutí na jednu z variant se zobrazí srovnání metrik výkonu s příslušnou původní reklamou.

Metriky výkonu u variant reklam

Metriky výkonu u variant reklam jsou uvedeny jako čtyři čísla:

  1. Prvním číslem je hodnota každé metriky výkonu pouze pro danou variantu reklamy (příklad: varianta reklamy má X kliknutí).
  2. Procentní hodnota mimo hranaté závorky „[]“ je rozdíl mezi variantou a původní reklamou (příklad: varianta zaznamenala o Y % více kliknutí než reklama původní).
  3. Dvě čísla uvnitř závorek udávají očekávaný rozsah s 95% intervalem spolehlivosti (příklad: existuje 95% pravděpodobnost, že vznikne rozdíl mezi A % a B %).

Pokud je metrika označena modrou hvězdičkou „*“, je statisticky významná. Existuje 95% pravděpodobnost, že dopad na výkonnost není náhoda, ale výsledek provedené změny.

Statistickou významnost ovlivňují tři faktory:

  • Rozdíl ve výkonu mezi původními a upravenými reklamami. Větší rozdíly obvykle znamenají i vyšší statistickou významnost.
  • Změny ve výkonu. Kampaň, jejíž počet kliknutí se každý den mění o 50 %, má větší variabilitu než kampaň s 2% rozdílem. Velká variabilita obvykle napovídá o poklesu významnosti.
  • Celkový počet zobrazení varianty. S rostoucím počtem zobrazení se zvyšuje i statistická významnost.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory