Giới thiệu về biến thể quảng cáo

Biến thể quảng cáo cho phép bạn dễ dàng tạo và thử nghiệm các biến thể của quảng cáo trên nhiều chiến dịch hoặc toàn bộ tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể thử nghiệm hiệu quả của quảng cáo nếu muốn thay đổi lời gọi hành động từ "Hãy mua ngay" sang "Hãy mua ngay hôm nay". Hoặc bạn có thể thử thay đổi dòng tiêu đề thành "Hãy gọi ngay để nhận được báo giá miễn phí" trên các quảng cáo trong nhiều chiến dịch.

Cách thức hoạt động

Với biến thể quảng cáo, bạn có thể xem xét hiệu suất của các biến thể và áp dụng các quảng cáo đã sửa đổi vào tài khoản của mình.

Tạo biến thể quảng cáo

Trước tiên, bạn cần chọn phạm vi để tạo biến thể quảng cáo. Phạm vi có thể là toàn bộ tài khoản, các chiến dịch cụ thể hoặc một phạm vi tùy chỉnh. Bạn có thể chọn trong số nhiều loại quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo tìm kiếm thích ứng). Tiếp theo, bạn hãy tạo biến thể (ví dụ: tìm “Khách sạn địa phương” và thay bằng “Khách sạn gần đây”). Cuối cùng, bạn hãy đặt các thông tin chi tiết khác cho biến thể (chẳng hạn như ngày kết thúc và phần trăm lưu lượng truy cập để hiển thị quảng cáo đã sửa đổi). Tìm hiểu cách thiết lập biến thể quảng cáo

Xem hiệu quả hoạt động của biến thể quảng cáo

Bạn có thể xem các kết quả chung về biến thể quảng cáo và tìm hiểu chi tiết để xem hiệu quả của quảng cáo đã sửa đổi so với quảng cáo gốc.

Áp dụng biến thể quảng cáo

Khi đã hài lòng với kết quả thử nghiệm về biến thể quảng cáo, bạn có thể áp dụng quảng cáo đã sửa đổi vào chiến dịch của mình. Bạn cũng có thể chọn thay thế quảng cáo hiện có của mình hoặc tạo quảng cáo mới bằng các biến thể này.

Các trường hợp nên sử dụng

Bạn nên sử dụng biến thể quảng cáo khi muốn thử nghiệm một thay đổi trên nhiều chiến dịch hoặc toàn bộ tài khoản của mình và nên sử dụng bản nháp và thử nghiệm chiến dịch khi muốn thử nghiệm đồng thời nhiều thay đổi trên quy mô nhỏ hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false