Variácie reklám

Tento článok sa vzťahuje len na nové prostredie Google Ads. Zistite, ktoré prostredie Google Ads používate.

Karta Variácie reklám umožňuje jednoducho vytvárať a testovať variácie reklám v rôznych kampaniach alebo celom účte. Môžete napríklad otestovať, akú výkonnosť by vaše reklamy dosiahli, keby ste výzvu na akciu zmenili z „Nakúpte teraz“ na „Nakúpte ešte dnes“. Prípadne môžete zmeniť nadpis na „Zavolajte si o ponuku zdarma".

Ako to funguje

Na karte Variácie reklám môžete skontrolovať výkonnosť variácií a použiť upravené reklamy na účet.

Vytvorenie variácie reklamy

Ak chcete vytvoriť variáciu reklamy, najskôr vyberte rozsah. Môže ním byť celý účet, konkrétne kampane alebo vlastný rozsah. Ďalej vytvorte variáciu, napríklad text „Miestne hotely“ nahradíte textom „Hotely v okolí“. Nakoniec nastavte ostatné podrobnosti variácie, ako napríklad dátum ukončenia a akému percentu návštevnosti sa majú zobrazovať upravené reklamy. Nastavenie variácie reklamy

Zobrazenie výkonnosti variácie reklamy

Môžete si pozrieť celkové výsledky variácie reklamy a analyzovať ich dôkladnejšie, aby ste zistili, akú výkonnosť dosahujú upravené reklamy v porovnaní s pôvodnými reklamami.

Použitie variácie reklamy 

Keď vás výsledky experimentu s variáciou reklamy uspokoja, môžete upravené reklamy použiť na kampaň. Môžete sa tiež rozhodnúť nahradiť existujúce reklamy variáciami alebo s použitím variácií vytvoriť nové. 

Kedy sa majú používať

Variácie reklamy je najlepšie použiť, keď chcete otestovať jednu zmenu vo viacerých kampaniach alebo v celom účte, zatiaľ čo koncepty kampaní a experimenty s kampaňami sú najlepšie na otestovanie viacerých súbežných zmien v menšom rozsahu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory