Varianty reklam

Varianty reklam umožňují snadno vytvářet a zkoušet různé varianty reklam ve více kampaních najednou nebo v rámci celého účtu. Můžete například otestovat, jak by si vaše reklamy vedly, kdybyste změnili výzvu k akci z „Nakupte ihned“ na „Nakupte dnes“. Nebo můžete zkusit změnit nadpis u reklam ve více kampaních na „Zavolejte si o bezplatnou nabídku“.

Princip

Varianty reklam vám umožní porovnat výkon různých variant a použít upravené reklamy ve vašem účtu.

Vytvoření varianty reklamy

Chcete-li vytvořit variantu reklamy, nejprve vyberte rozsah. Rozsah může být celý účet, konkrétní kampaně nebo vlastní rozsah. Můžete si vybrat z různých typů reklam, například textových reklam nebo responzivních reklam ve vyhledávání. Poté můžete vytvořit variantu samotnou – například najít slovní spojení „Místní hotely“ a nahradit ho souslovím „Hotely v okolí“. Nakonec je potřeba nastavit další podrobnosti, například datum ukončení a procento návštěvnosti pro zobrazování upravených reklam. Podívejte se, jak nastavit variantu reklamy.

Zobrazení výkonu varianty reklamy

Můžete si zobrazit celkové výsledky variant a dopodrobna prozkoumat, jak upravené reklamy fungují ve srovnání s původními.

Použití varianty reklamy

Pokud budete s výsledky experimentu s variantami reklam spokojeni, můžete upravené reklamy použít přímo v kampani. Budete si moci vybrat, zda stávající reklamy nahradit, nebo na základě variant vytvořit nové.

Příklady použití

Varianty reklam jsou vhodné v případě, že chcete otestovat jednu změnu ve více kampaních najednou nebo v rámci celého účtu. Koncepty kampaní a experimenty s kampaněmi oproti tomu přijdou vhod, když potřebujete vyzkoušet několik změn současně v menším měřítku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory