Om inspelning av samtal

Google övervakar och spelar in en liten andel av de telefonsamtal som initieras av en samtalsannons eller ett samtalstillägg för vissa annonsörer i USA, vilket gör att vi kan förbättra samtalskvaliteten för både användare och annonsörer. Genom att utvärdera samtalskvaliteten kan annonsörer säkerställa att de ger en positiv samtalsupplevelse och förhindra skräpsamtal och företagsbedrägerier.

Så fungerar det

Om du vill skapa samtalsannonser och samtalstillägg behöver du först godkänna villkoren för samtals- och sms-annonser i kontoinställningarna. När någon ringer en annonsör från en samtalsannons eller ett samtalstillägg kan Google spela in samtalet. Användaren får då höra ett kort meddelande som informerar om att samtalet spelas in av Google i kvalitetssäkringssyfte.

Samtal kan utvärderas utifrån olika kvalitetsindikatorer och andra faktorer för att upptäcka bedrägerier, minska antalet skräpsamtal och främja bättre samtalsupplevelser. Efterlevnaden av Google Ads policyer utvärderas också. Om annonsören bryter mot policyer godkänns inte den tillhörande annonsen eller det tillhörande tillägget.

Gör så här

  1. Klicka på Inställningar på sidmenyn.
  2. På inställningssidan klickar du på fliken Kontoinställningar.
  3. Klicka på Villkor för samtals- och sms-annonser.
  4. Läs användarvillkoren.
  5. Klicka på Godkänn om du godkänner att Google registrerar ett begränsat urval samtal för kvalitetssäkring.

    Om du väljer att inte godkänna detta kan du inte skapa eller redigera samtalsannonser och tillägg i ditt konto.

  6. Klicka på Skicka.

Datasäkerhet och sekretess

Google tar användarnas sekretess på mycket stort allvar och de bästa metoderna för inspelning av samtal följer Googles sekretesspolicy. Information som hämtas från samtal anonymiseras och används endast för att upptäcka bedrägerier och utvärdera kvaliteten i den insamlade datan. Inspelningar används inte i annonsinriktningssyfte.

Om du har frågor om kvalificering eller inte kan delta i inspelade samtal av juridiska skäl kan du kontakta Google för att begära ett undantag från övervakning och inspelning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt