Xem video về trải nghiệm Google Ads mới

Xem trải nghiệm Google Ads mới trong thực tiễn với các video ngắn này. Các video mới được bổ sung mỗi tháng nên hãy đảm bảo bạn đánh dấu trang này.

Nhận điều hướng

Hãy tham gia trải nghiệm Google Ads mới! Tìm hiểu cách điều hướng tài khoản của bạn.

How to navigate the new AdWords experience

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Tự mình thành công

Tối ưu hóa tài khoản của bạn bằng cách tạo một số nhóm quảng cáo có mục tiêu hoặc nhắm mục tiêu cụ thể. Đảm bảo có ít nhất 3 quảng cáo cho mỗi nhóm quảng cáo.

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Nhận thông tin chi tiết về hiệu suất trong nháy mắt

Sử dụng Tổng quan để đưa quảng cáo của bạn lên cấp tiếp theo.

Nhận thông tin tổng quan về hiệu suất trong trải nghiệm AdWords mới

vô hiệu

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Tùy chỉnh bảng và biểu đồ

Để tập trung vào dữ liệu hiệu suất quan trọng nhất cho doanh nghiệp của bạn, hãy tạo bảng và biểu đồ tùy chỉnh.

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Cách tiện ích tạo ra giá trị

Cung cấp cho khách hàng thông tin họ tìm kiếm, bằng cách thêm các tiện ích vào quảng cáo của bạn.

How extensions create value

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Tăng cường quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các tiện ích

Để có thêm quảng cáo mạnh mẽ, hãy thiết lập ít nhất 4 tiện ích.

Hỗ trợ quảng cáo của bạn bằng các tiện ích trong trải nghiệm AdWords mới

vô hiệu

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Tiếp thị ứng dụng của bạn

Tìm những người dùng có giá trị dựa trên các hành động mà bạn quan tâm, như mua hàng trong ứng dụng.

 

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, hãy chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?