Giới thiệu về phương thức đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất cho chiến dịch trong khi chi tiêu trong phạm vi ngân sách của bạn. Chiến lược này sử dụng khả năng máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa giá thầu và cung cấp khả năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá mà sẽ điều chỉnh giá thầu cho từng phiên đấu giá. Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi.

Điều chỉnh giá thầu và Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì Tối đa hóa lượt chuyển đổi giúp tối ưu hóa giá thầu dựa vào dữ liệu thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển sang Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi, thì bạn không cần phải xóa các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại vì các mức điều chỉnh giá thầu này sẽ không được sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu tự động nào phù hợp với mình, trước hết hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động.

Cách hoạt động

Bằng cách sử dụng thông tin trước đây về chiến dịch của bạn và đánh giá các tín hiệu theo ngữ cảnh xuất hiện tại thời điểm đấu giá, chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ tự động tìm một giá thầu tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi lần quảng cáo đó đủ điều kiện xuất hiện. Google Ads đặt các giá thầu này để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất cho chiến dịch của bạn trong phạm vi ngân sách của bạn.

Trước khi chuyển sang chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi:

  • Kiểm tra số tiền ngân sách trung bình hàng ngày của bạn. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ cố gắng chi tiêu hết ngân sách trung bình hàng ngày của bạn. Do đó, nếu bạn hiện đang chi tiêu ít hơn nhiều so với ngân sách, chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có thể làm tăng đáng kể mức chi tiêu.

  • Kiểm tra mục tiêu ROI của bạn. Nếu có mục tiêu ROI cho chiến dịch của mình, chẳng hạn như giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu hoặc lợi nhuận trên mức chi tiêu quảng cáo (ROAS), thì bạn nên chuyển sang chiến lược giá thầu CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu. Giống như chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi, các chiến lược này tự động đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá, nhưng mục tiêu là để đạt được mục tiêu CPA hoặc ROAS trung bình mà bạn đặt, thay vì chi tiêu toàn bộ ngân sách để đạt được số lượt chuyển đổi tối đa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố