Giới thiệu về phương thức đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Lưu ý: Kể từ năm 2021, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Khi bạn đặt một mục tiêu, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hóa cho các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có CPA mục tiêu do bạn đặt sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại. Còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có ROAS mục tiêu do bạn đặt sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Bạn có thể đọc thêm về Các thay đổi trong cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất cho chiến dịch trong phạm vi ngân sách của bạn. Chiến lược này sử dụng khả năng máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa giá thầu và cung cấp khả năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá mà sẽ điều chỉnh giá thầu cho từng phiên đấu giá. Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi.

Điều chỉnh giá thầu và Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì Tối đa hóa lượt chuyển đổi giúp tối ưu hóa giá thầu dựa vào dữ liệu thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Nếu chuyển sang chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi, thì bạn không cần xóa các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại vì chúng sẽ không được sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào phù hợp với mình, thì trước tiên hãy đọc bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động.

Cách hoạt động

Bằng cách sử dụng thông tin trước đây về chiến dịch của bạn và đánh giá các tín hiệu theo ngữ cảnh xuất hiện tại thời điểm đấu giá, chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ tự động tìm một giá thầu tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi lần quảng cáo đó đủ điều kiện xuất hiện. Chiến lược này sử dụng công nghệ máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa giá thầu và cung cấp khả năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá để điều chỉnh giá thầu cho mỗi và mọi phiên đấu giá, giúp bạn nhận được những lượt chuyển đổi với giá thấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

Trước khi chuyển sang chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi, bạn hãy:

  • Kiểm tra số tiền ngân sách trung bình hàng ngày của bạn. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ cố gắng chi tiêu hết ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Do đó, nếu bạn hiện đang chi tiêu ít hơn nhiều so với ngân sách, chiến lược này có thể làm tăng đáng kể mức chi tiêu của bạn.

  • Kiểm tra các mục tiêu ROI của bạn. Nếu có mục tiêu ROI cho chiến dịch của mình, chẳng hạn như chi phí mục tiêu cho mỗi lượt cài đặt (CPI), chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (CPA) hoặc lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS), thì bạn nên chuyển sang chiến lược giá thầu CPI mục tiêu, CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu. Giống như chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi, các chiến lược này tự động đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá, nhưng nhằm đạt được mục tiêu CPI, CPA hoặc ROAS trung bình mà bạn đặt, thay vì chi tiêu toàn bộ ngân sách để tối đa hóa lượt chuyển đổi.

Lưu ý:  Khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặcTối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn nên sử dụng các công cụ nhưtrình mô phỏng ngân sáchchỉ số tỷ lệ hiển thị để tìm hiểu cơ hội ngân sách mà bạn có thể tận dụng cho chiến dịch của mình.
 
Bạn không nên sử dụng cột "Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách)" trong Google Ads cùng với chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi vì cột nói trên không tương thích với chiến lược giá thầu này. Các chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi được thiết kế để chi tiêu toàn bộ ngân sách hằng ngày và "bị giới hạn theo ngân sách" theo thiết kế vì hệ thống cho rằng các chiến dịch bị ràng buộc theo mức ngân sách bạn đã đặt. Khác với trình mô phỏng ngân sách, cột “Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách)” hiện không tính đến điều này và sử dụng định nghĩa khác để tính đến số lượt hiển thị bị mất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false