เกี่ยวกับการเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

หมายเหตุ: ตั้งแต่ปี 2021 คุณจะเห็นช่องเป้าหมายที่ไม่บังคับสําหรับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบใหม่ ซึ่งได้แก่ เพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด หรือเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด เมื่อใช้เป้าหมายที่ไม่บังคับ Smart Bidding จะเพิ่มประสิทธิภาพตามเป้าหมายเหล่านี้ในลักษณะเดียวกันกับเมื่อใช้ CPA เป้าหมายและ ROAS เป้าหมาย การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดโดยกำหนด CPA เป้าหมายจะทํางานเหมือนกับกลยุทธ์ CPA เป้าหมายในปัจจุบัน ในทํานองเดียวกัน การเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดโดยกำหนด ROAS เป้าหมายก็จะทํางานเหมือนกับกลยุทธ์ ROAS เป้าหมายในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดระเบียบกลยุทธ์ Smart Bidding

การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดเป็นการตั้งราคาเสนอโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้แคมเปญได้รับ Conversion สูงที่สุดภายในงบประมาณที่กำหนดไว้

หมายเหตุ
 • เมื่อใช้การเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดโดยไม่ได้กําหนด CPA เป้าหมาย เราจะตั้งเป้าใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดสําหรับแคมเปญของคุณ
 • เมื่อใช้การเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดโดยกําหนด CPA เป้าหมาย เราจะเพิ่มมูลค่า Conversion ให้ได้มากที่สุดตามผลตอบแทนเป้าหมายจากค่าโฆษณา (ROAS)

โดยจะใช้แมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอโดยอัตโนมัติ และมีความสามารถในการเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลที่จะปรับราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้ง บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

การปรับราคาเสนอและการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

การปรับราคาเสนอจะช่วยให้คุณแสดงโฆษณาบ่อยครั้งมากขึ้นหรือน้อยลงโดยพิจารณาตามสถานที่ เวลา และวิธีที่ผู้ใช้ค้นหา เนื่องจากการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบจึงไม่ใช้การปรับราคาเสนอที่มีอยู่ โดยมีข้อยกเว้น 1 ข้อคือ คุณยังจะตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็น -100% ได้

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนไปใช้การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด คุณก็ไม่จำเป็นต้องนำการปรับราคาเสนอที่มีอยู่ออกเนื่องจากระบบจะไม่นำมาใช้

วิธีการทำงาน

การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมาเกี่ยวกับแคมเปญและประเมินสัญญาณบริบทที่เกิดขึ้นในขณะประมูลเพื่อหาราคาเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโฆษณาโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์แสดงผล การเสนอราคาแบบนี้ใช้แมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอโดยอัตโนมัติ และมีความสามารถในการเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลซึ่งจะปรับราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้งเพื่อช่วยให้ได้ Conversion ที่ถูกที่สุดสำหรับงบประมาณที่กำหนดไว้

ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด โปรดทำดังนี้

 • ตรวจสอบจำนวนงบประมาณรายวันเฉลี่ย การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะพยายามใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยทั้งหมด ดังนั้นหากปัจจุบันคุณใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณมาก การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 • ตรวจสอบเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) หากคุณมีเป้าหมาย ROI สําหรับแคมเปญ เช่น ต้นทุนต่อการติดตั้งเป้าหมาย (CPI) ต้นทุนต่อการดําเนินการเป้าหมาย (CPA) หรือผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ก็อาจต้องเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การเสนอราคา CPI เป้าหมาย CPA เป้าหมาย หรือ ROAS เป้าหมายแทน กลยุทธ์เหล่านี้จะตั้งราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด แต่จะต้องบรรลุเป้าหมาย CPI, CPA, หรือ ROAS เฉลี่ยที่คุณตั้งไว้ ไม่ใช่การใช้งบประมาณทั้งหมดเพื่อเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด สําหรับแคมเปญ Search และแคมเปญ Shopping คุณสามารถเลือกกําหนดกลยุทธ์การเสนอราคา CPA เป้าหมายหรือ ROAS เป้าหมายได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้การเสนอราคาแบบเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุดหรือการเสนอราคาแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด เราขอแนะนําให้ใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องจําลองงบประมาณและเมตริกส่วนแบ่งการแสดงผลเพื่อทําความเข้าใจโอกาสด้านงบประมาณที่มีในแคมเปญ การทำเช่นนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อไม่ได้ตั้งค่า CPA เป้าหมายหรือ ROAS เป้าหมายเป็นกลยุทธ์เพิ่มจํานวน Conversion สูงสุด

แต่ไม่แนะนําให้ใช้คอลัมน์ส่วนแบ่งการแสดงผล "ส่วนแบ่งการแสดงผลที่เสียไป" (งบประมาณ) ใน Google Ads โดยใช้การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด เนื่องจากคอลัมน์ดังกล่าวไม่สามารถใช้กับกลยุทธ์การเสนอราคาประเภทนี้ กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดหรือเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดออกแบบมาเพื่อใช้งบประมาณรายวันทั้งหมด และมี "งบประมาณที่จำกัด" อยู่แล้ว เนื่องจากระบบจะพิจารณาว่าแคมเปญมีงบประมาณจำกัดตามที่คุณตั้งไว้ ในขณะที่เครื่องจำลองงบประมาณจะพิจารณากลยุทธ์ประเภทนี้ แต่ขณะนี้คอลัมน์ "ส่วนแบ่งการแสดงผลที่เสียไป (งบประมาณ)" จะไม่พิจารณา และใช้คำจำจัดความที่ต่างกันสำหรับการแสดงผลที่เสียไป

การเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุดเทียบกับการเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด

 • การเสนอราคาแบบเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุด (การกระทำของลูกค้าที่แปลงเป็นเป็นการขายหรือบริการ) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion ของคุณ
  • คุณสามารถเลือกกําหนด CPA เป้าหมายในกลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุดได้ ซึ่งหมายความว่า Smart Bidding จะพยายามทําให้ได้รับ Conversion มากที่สุดภายใน CPA เป้าหมายที่ตั้งไว้ หากไม่ได้ตั้งตัวเลือก CPA เป้าหมายไว้ การเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุดจะมุ่งใช้งบประมาณเพื่อให้ได้รับ Conversion มากที่สุด
 • การเสนอราคาแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดจะยังคงเกิดขึ้นสําหรับทุก Conversion แต่มูลค่าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ Conversion (ผลกระทบต่ำเทียบกับผลกระทบสูง) และค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายในงบประมาณที่ระบุ ขณะสร้างกลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด คุณต้องตั้ง ROAS เป้าหมาย
  • เมื่อใช้การเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดโดยไม่ได้กําหนด ROAS เป้าหมาย เราจะตั้งเป้าใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดสําหรับแคมเปญของคุณ
  • เมื่อใช้การเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดโดยกําหนด ROAS เป้าหมาย เราจะเพิ่มมูลค่า Conversion ให้ได้มากที่สุดตาม ROAS เป้าหมาย คุณจะต้องระบุมูลค่า Conversion แบบเจาะจงธุรกรรม

ก่อนเริ่มต้น

หากยังไม่รู้ว่ากลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติประเภทใดเหมาะกับคุณ โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาอัตโนมัติก่อน

สร้างกลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุด

คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจํานวน Conversion สูงสุดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • สร้างด้วยแคมเปญใหม่
 • สร้างหรือเปลี่ยนจากการตั้งค่าแคมเปญ
 • สร้างจากหน้า "กลยุทธ์การเสนอราคา" ของไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน

หากต้องการสร้างกลยุทธ์การเสนอราคา โปรดอ่านตั้งค่า Smart Bidding

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false