เกี่ยวกับการเสนอราคาเพื่อเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดเป็นการตั้งราคาเสนอโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้แคมเปญได้รับ Conversion สูงที่สุดภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยการใช้แมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอโดยอัตโนมัติและยังเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลที่ปรับราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้ง บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

ก่อนเริ่มต้น

หากยังไม่ทราบว่าคุณเหมาะที่จะใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติประเภทใด โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาอัตโนมัติก่อน 

คุณต้องตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ก่อนจึงจะสร้างกลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดได้

วิธีการทำงาน

การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะหาราคาเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโฆษณาโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์แสดงผล โดยใช้ข้อมูลแคมเปญเก่าและประเมินสัญญาณบริบทที่เกิดขึ้นในขณะประมูล Google Ads ตั้งราคาเสนอเหล่านี้เพื่อช่วยให้แคมเปญได้รับ Conversion สูงที่สุดโดยอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้

โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนเปลี่ยนมาใช้การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

  • ตรวจสอบจำนวนงบประมาณรายวัน การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะพยายามใช้งบประมาณรายวันทั้งหมด ดังนั้นหากในปัจจุบันคุณใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณมาก การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณเป็นอย่างมาก 

  • ตรวจสอบเป้าหมาย ROI หากคุณมีเป้าหมาย ROI สำหรับแคมเปญ เช่น ต้นทุนต่อการดำเนินการ (CPA) เป้าหมายหรือผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คุณอาจต้องเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การเสนอราคา CPA เป้าหมายหรือ ROAS เป้าหมายแทน กลยุทธ์เหล่านี้จะตั้งราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด แต่จะมีเป้าหมายเป็นการบรรลุเป้าหมาย ROAS หรือ CPA เฉลี่ยที่คุณตั้งไว้ ไม่ใช่การใช้งบประมาณทั้งหมดเพื่อเพิ่มจำนวน Conversion ให้สูงที่สุด
     

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว