เกี่ยวกับการเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดเป็นการตั้งราคาเสนอโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้แคมเปญได้รับ Conversion สูงที่สุดภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยการใช้แมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอโดยอัตโนมัติและยังเสนอราคาตามเวลาจริงในการประมูลที่ปรับราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้ง บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

การปรับราคาเสนอและการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

การปรับราคาเสนอจะช่วยให้คุณแสดงโฆษณาบ่อยครั้งมากขึ้นหรือน้อยลงโดยพิจารณาตามสถานที่ เวลา และวิธีที่ผู้ใช้ค้นหา เนื่องจากการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบจึงไม่ใช้การปรับราคาเสนอที่มีอยู่ โดยมีข้อยกเว้น 1 ข้อคือ คุณยังจะตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็น -100% ได้

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนไปใช้การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด คุณก็ไม่จำเป็นต้องนำการปรับราคาเสนอที่มีอยู่ออกเนื่องจากระบบจะไม่นำมาใช้

ก่อนเริ่มต้น

หากยังไม่รู้ว่ากลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติประเภทใดเหมาะกับคุณ โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาอัตโนมัติก่อน

ลักษณะการทำงาน

การเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะหาราคาเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโฆษณาโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์แสดงผล โดยใช้ข้อมูลแคมเปญเก่าและประเมินสัญญาณบริบทที่เกิดขึ้นในขณะประมูล Google Ads ตั้งราคาเสนอเหล่านี้เพื่อช่วยให้แคมเปญได้รับ Conversion สูงที่สุดโดยอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้

โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนเปลี่ยนมาใช้การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด

  • ตรวจสอบจำนวนงบประมาณรายวันเฉลี่ย การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดจะพยายามใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยทั้งหมด ดังนั้นหากในปัจจุบันคุณใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณอยู่มาก การเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณเป็นอย่างมาก

  • ตรวจสอบเป้าหมาย ROI ของคุณ หากคุณตั้งเป้าหมาย ROI ของแคมเปญไว้ เช่น ต้นทุนต่อการดำเนินการเป้าหมาย (CPA) หรือผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คุณอาจต้องเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การเสนอราคา CPA เป้าหมายหรือ ROAS เป้าหมายแทน กลยุทธ์เหล่านี้จะตั้งราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด แต่จะมีเป้าหมายเป็นการบรรลุเป้าหมาย ROAS หรือ CPA เฉลี่ยที่คุณตั้งไว้ ไม่ใช่การใช้งบประมาณทั้งหมดเพื่อเพิ่มจำนวน Conversion ให้สูงที่สุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว