Ponúkanie cien na maximalizáciu konverzií

Stratégia maximalizácie konverzií automaticky nastavuje ponuky tak, aby vyčerpala váš rozpočet pri dosiahnutí maximálneho počtu konverzií pre vašu kampaň. Pomocou pokročilého strojového učenia táto stratégia automaticky optimalizuje cenové ponuky a podporuje funkcie ponúkania cien pri aukcii, ktoré prispôsobujú cenové ponuky jednotlivým aukciám. V tomto článku vám vysvetlíme, ako funguje stratégia maximalizácie konverzií.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ stratégie automatického ponúkania cien je pre vás vhodný, prečítajte si najskôr o automatickom ponúkaní cien

Než budete môcť nastaviť stratégiu ponúk typu maximalizácia konverzií, budete musieť nastaviť sledovanie konverzií.

Ako to funguje

Ponúkanie cien na maximalizáciu konverzií je založené na historických informáciách o kampani a vyhodnocuje kontextové signály v čase aukcie. Automaticky nájde optimálnu ponuku pre reklamu vždy, keď je vhodná na zobrazenie. Služba Google Ads nastavuje tieto cenové ponuky tak, aby vyčerpala rozpočet a získala v kampani čo najviac konverzií.

Skôr než prejdete na stratégiu maximalizácie konverzií:

  • Skontrolujte sumu denného rozpočtu. Stratégia maximalizácie konverzií sa bude snažiť úplne vyčerpať váš denný rozpočet. Ak teda momentálne míňate podstatne menej, než je váš rozpočet, môže stratégia maximalizácie konverzií výrazne zvýšiť vaše výdavky. 

  • Skontrolujte ciele návratnosti investícií. Ak je cieľom návratnosti investícií kampane napríklad cieľová cena za akciu (CZA) alebo návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), mali by ste prejsť na stratégiu ponúk cieľovej CZA alebo cieľového ROAS. V rámci týchto stratégií sú ponuky podobne ako pri maximalizácii konverzií automaticky nastavené pre každú aukciu, no úlohou je dosiahnuť stanovený cieľ priemernej CZA alebo ROAS, nie minúť celý rozpočet na maximalizáciu konverzií.
     

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory