Om Maksimer antall konverteringer-budgivning

Med «Maksimer antall konverteringer» angis det automatisk bud for at du skal få flest mulig konverteringer med kampanjen din, samtidig som du bruker opp budsjettet ditt. Denne budstrategien er basert på avansert maskinlæring for at budene dine skal optimaliseres. I tillegg er det mulig med budgivning under auksjonen, slik at budene skreddersys etter hver enkelt auksjon. I denne artikkelen forklarer vi hvordan Maksimer antall konverteringer-budgivningen fungerer.

Før du begynner

Hvis du er usikker på hvilken automatisk budstrategi som passer best for deg, bør du først lese artikkelen Om automatisk budgivning

Før du kan konfigurere en Maksimer antall konverteringer-budstrategi, må du konfigurere konverteringssporing.

Sånn fungerer det

Med Maksimer antall konverteringer-budgivning blir det automatisk funnet et optimalt bud for annonsen din hver gang den kan vises. Dette skjer på bakgrunn av informasjon i kampanjeloggen og evaluering av de kontekstuelle signalene på auksjonstidspunktet. Google Ads angir disse budene for at du skal få flest mulig konverteringer med kampanjen din, samtidig som du bruker opp budsjettet ditt.

Gjør følgende før du går over til Maksimer antall konverteringer:

  • Kontrollér beløpet i dagsbudsjettet ditt. Med «Maksimer antall konverteringer» er målet at hele dagsbudsjettet ditt skal brukes opp. Hvis du derfor bruker mye mindre enn dette beløpet per dag, kan forbruket ditt gå opp betraktelig med Maksimer antall konverteringer. 

  • Kontrollér avkastningsmålene dine. Hvis du har et avkastningsmål for kampanjen din, for eksempel en målkostnad per handling (CPA) eller et mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS), kan det være lurt å bytte til budstrategien mål-CPA eller mål-ROAS. Med disse strategiene blir budene automatisk angitt for hver enkelt auksjon, akkurat som tilfellet er med Maksimer antall konverteringer. Forskjellen er at med disse strategiene er målet å oppnå den gjennomsnittlige CPA- eller ROAS-verdien du angir, i stedet for å bruke opp hele budsjettet for å oppnå så mange konverteringer som mulig.
     

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt