O licitiranju za povećanje broja konverzija

Napomena: od srpnja u kampanjama za pretraživačku mrežu možete pronaći neobavezna polja cilja za nove strategije licitiranja Povećanje broja konverzija ili Povećanje vrijednosti konverzija. Imajte na umu da su za videokampanje za radnje to dvije različite strategije licitiranja. Uz neobavezni cilj pametno licitiranje izvršit će optimizaciju za navedene ciljeve na isti način kao za ciljani CPA (cijena po radnji) i ciljani ROAS (povrat ulaganja u oglase). Povećanje broja konverzija pomoću postavljenog ciljanog CPA-a ponašat će se kao strategija ciljanog CPA-a i slično tome, povećanje vrijednosti konverzija pomoću postavljenog ciljanog ROAS-a ponašat će se kao strategija ciljanog ROAS-a. Napominjemo da kampanje za hotele podržavaju samo povećanje vrijednosti konverzija uz obavezni ciljani ROAS.

Saznajte više o licitiranju prema ciljanom ROAS-u.

Saznajte više o promjenama načina organizacije strategija pametnog licitiranja.

Povećanje broja konverzija automatski postavlja licitacije da biste ostvarili najveći broj konverzija za svoju kampanju u okviru svojeg proračuna.

Napomene:
 • Kada upotrebljavate povećanje broja konverzija bez postavljenog ciljanog CPA-a, nastojat ćemo potrošiti proračun kako bi se povećao broj konverzija za vaše kampanje.
 • Kada upotrebljavate povećanje broja konverzija uz postavljeni ciljani CPA, pomoći ćemo vam da ostvarite što veći broj konverzija po ciljanoj cijeni po radnji (CPA).

Upotrebljava napredno strojno učenje u svrhu automatske optimizacije licitacija i nudi prilagodbu licitacije tijekom dražbe za svaku dražbu. U ovom se članku objašnjava kako funkcionira povećanje broja konverzija.

Prilagodbe licitacija i povećanje broja konverzija

Prilagodbe licitacija omogućuju vam da češće ili rjeđe prikazujete oglase na temelju toga gdje, kada i kako korisnici pretražuju. Budući da povećanje broja konverzija pomaže optimizirati licitacije na temelju podataka u stvarnom vremenu, ne upotrebljavaju se postojeće prilagodbe licitacija. Postoji jedna iznimka: još uvijek možete postaviti prilagodbe licitacija za uređaje na -100%.

Napomena: ako se prebacite na licitiranje za povećanje broja konverzija, ne morate uklanjati postojeće prilagodbe licitacija jer se neće upotrebljavati.

Način funkcioniranja

Na temelju povijesnih podataka o kampanji i procjene kontekstualnih signala prisutnih u trenutku dražbe licitiranje za povećanje broja konverzija automatski pronalazi optimalni iznos licitacije za oglas svaki put kada on ispunjava kriterije za prikazivanje. Upotrebljava napredno strojno učenje u svrhu automatske optimizacije licitacija i nudi prilagodbu licitacije tijekom dražbe za svaku dražbu da biste ostvarili najpovoljnije konverzije koje su dostupne za vaš proračun.

Prije nego što prijeđete na povećanje broja konverzija:

 • Provjerite iznos prosječnog dnevnog proračuna. Povećanje broja konverzija pokušat će potrošiti prosječni dnevni proračun, pa ako trenutačno trošite mnogo manje od proračuna, povećanje broja konverzija moglo bi znatno povećati potrošnju.
 • Provjerite ciljeve povrata ulaganja (ROI). Ako za kampanju imate cilj ROI-ja, npr. ciljanu cijenu po instalaciji (CPI), ciljanu cijenu po radnji (CPA) ili povrat ulaganja u oglase (ROAS), preporučujemo da prijeđete na strategiju licitiranja ciljanog CPI-ja, ciljanog CPA-a ili ciljanog ROAS-a. Poput povećanja broja konverzija, te strategije automatski prilagođavaju licitacije za svaku dražbu, no cilj će biti postizanje prosječnog ciljanog CPI-ja, CPA-a ili ROAS-a koji ste postavili, a ne potrošnja cijelog proračuna radi povećanja broja konverzija. Za kampanje za pretraživačku mrežu i Shopping kampanje možete odabrati postavljanje strategije licitiranja ciljanog CPA-a ili ciljanog ROAS-a.

Napomena: ako upotrebljavate licitiranje za povećanje broja konverzija ili licitiranje za povećanje vrijednosti konverzija, preporučujemo da koristite alate kao što su simulator proračuna i mjerni podaci stope pojavljivanja da biste uvidjeli priliku za proračun dostupnu za vašu kampanju. To se primjenjuje samo ako ciljani CPA ili ciljani ROAS nisu postavljeni na strategije povećanja broja konverzija.

Ne preporučujemo upotrebu stupca stope pojavljivanja Izgubljeni udio pojavljivanja (proračun) u Google Adsu uz povećanje broja konverzija jer taj stupac nije kompatibilan sa strategijom licitiranja. Strategije licitiranja za povećanje broja konverzija ili povećanje vrijednosti konverzija osmišljene su za trošenje cijelog dnevnog proračuna i inicijalno su ograničene proračunom jer se kampanje smatraju ograničene proračunom koji ste postavili. Dok simulator proračuna to uzima u obzir, stupac Stopa izgubljenih pojavljivanja (proračun) trenutačno ne računa s tim i za ubrajanje izgubljenih pojavljivanja koristi drugu definiciju.

Povećanje broja konverzija u odnosu na povećanje vrijednosti konverzija

 • Licitiranje za povećanje broja konverzija (radnje korisnika koje se pretvaraju u prodaju ili uslugu) pomoći će vam u optimizaciji prema konverzijama.
  • Imate opciju postavljanja ciljanog CPA-a u strategiji licitiranja za povećanje broja konverzija, što znači da će pametno licitiranje pokušati ostvariti što više konverzija uz ciljani CPA koji postavite. Ako opcija ciljanog CPA-a nije postavljena, povećanje broja konverzija nastojat će potrošiti proračun da biste ostvarili što veći broj konverzija.
 • Licitiranje za povećanje vrijednosti konverzija i dalje će se provoditi za svaku konverziju, ali vrijednost ovisi o vrsti konverzije (niski učinak u odnosu na visoki učinak) i cijena će ostati unutar navedenog proračuna. Kada izradite strategiju licitiranja za povećanje vrijednosti konverzija, postavit ćete ciljani ROAS.
  • Ako upotrebljavate povećanje vrijednosti konverzija bez postavljenog ciljanog ROAS-a, nastojat ćemo potrošiti proračun kako bismo povećali vrijednost konverzija za vaše kampanje.
  • Ako upotrebljavate povećanje vrijednosti konverzija uz postavljeni ciljani ROAS, pomoći ćemo vam da ostvarite što veću vrijednost konverzije uz ciljani ROAS. Morat ćete navesti vrijednosti konverzija povezanih s transakcijama.

Prije nego što započnete

Ako još ne znate koja vam automatska strategija licitiranja odgovara, pogledajte članak O automatskom licitiranju.

Izrada strategije licitiranja za povećanje broja konverzija

Strategiju licitiranja za povećanje broja konverzija možete izraditi na sljedeće načine:

 • izrada pomoću nove kampanje
 • izrada ili izmjena putem postavki kampanje
 • izrada putem stranice Strategije licitiranja u biblioteci za dijeljenje.

Da biste izradili strategiju licitiranja, pogledajte članak Postavljanje pametnog licitiranja.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
11649981353378187900
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067