O pretvarjanju valut za račune upravitelja

Če uporabljate račun upravitelja, imate morda račune, ki prikazujejo podatke o cenah v lokalni valuti, ki se razlikuje od valute, ki jo uporablja vaš račun upravitelja. S poročanjem v več valutah lahko te podatke v lokalni valuti pretvorite v valuto računa upravitelja, da lahko lažje analizirate stroške in uspešnost med računi. V tem članku je pojasnjeno, kako deluje poročanje v več valutah.

Delovanje

Če na vaših karticah računa upravitelja kateri koli račun prikazuje podatke o stroških v drugačni valuti, kot jo uporablja račun upravitelja, boste za te podatke lahko uporabili plast »Pretvorjena valuta«. Ko uporabite to plast, boste lahko naredili naslednje:

  • Tabele: v vseh stolpcih tabele, ki vsebujejo podatke o cenah, si boste lahko ogledali vrednosti pretvorjenih valut pod vrednostmi lokalnih valut. Na podlagi vrednosti pretvorjenih valut boste lahko tudi razvrščali in filtrirali ter si ogledali vsote stolpcev v valuti računa upravitelja. 
  • Grafikoni: s pretvorjenimi vrednostmi valute boste lahko ustvarili grafikone.
  • Urejevalnik poročil: ogledali si boste lahko pretvorjene vrednosti valute za združene podatke o uspešnosti in izdelali poročila z istimi zgornjimi funkcijami grafikona in tabelo z več valutami.

Upoštevajte, da pri uporabi plasti »Pretvorjena valuta« za svoje časovno obdobje ne boste mogli izbrati »Ves čas« ali datum pred majem 2003. 

Kako so podatki o stroških pretvorjeni iz drugih lokalnih valut

Podatki o stroških za račune v različnih valutah so pretvorjeni s povprečno mesečno stopnjo konverzije za posamezen mesec v izbranem časovnem obdobju. Zaradi te metode konverzije pretvorjeni zneski, ki jih vidite za upravljane račune v določenem dnevu, morda niso vedno točni. 

Primer

Recimo da je valuta, uporabljena za vaš račun upravitelja, ameriški dolar (USD), eden od vaših upravljanih računov pa uporablja britanski funt (GBP). V ameriških dolarjih želite videti, koliko je v računu z valuto britanski funt porabljeno med 14. februarjem in 14. aprilom. Več podrobnosti o tem, kako bi potekala pretvorba valute, je v spodnji tabeli.

Vaše izbrano časovno obdobje za vsak mesec Znesek v GBP Časovno obdobje, uporabljeno za iskanje povprečne mesečne stopnje konverzije Povprečna mesečna stopnja konverzije (GBP v USD) Znesek v USD
14. 2.–28. 2. 20 1. 2.–28. 2. 1,2 24
1. 3.–31. 3. 40 1. 3.–31. 3. 1,1 44
1. 4.–14. 4. 30 1. 4.–14. 4. 1,2 36
Skupaj 90     104

 

Za račun z valuto GBP:

  • Znesek v valuti GBP od 14. do 28. februarja (20 funtov) bi bil pretvorjen v USD s povprečno mesečno stopnjo konverzije za februar, ki je bila 1,2.
  • Znesek v valuti GBP od 1. do 31. marca (40 funtov) bi bil pretvorjen s povprečno mesečno stopnjo konverzije za marec, ki je bila 1,1.
  • Znesek v valuti GBP od 1. do 14. aprila (30 funtov) bi bil pretvorjen s povprečno mesečno stopnjo konverzije za april (na osnovi samo 14 razpoložljivih dni), ki je bila 1,2.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave