Konvertovanie mien pre účty správcu

Ak používate účet správcu, môžete mať účty, ktoré zobrazujú údaje o nákladoch v miestnej mene odlišnej od meny, ktorá sa používa vo vašom účte správcu. S použitím prehľadov viacerých mien môžete tieto údaje o miestnej mene konvertovať do meny účtu správcu, aby ste mohli jednoduchšie analyzovať náklady a výkonnosť naprieč účtami. V tomto článku sa dozviete, ako fungujú prehľady viacerých mien.

Ako to funguje

Ak ktorékoľvek z vašich účtov na kartách účtu správcu zobrazujú údaje o nákladoch v mene inej, než je mena vášho účtu správcu, budete mať možnosť na tieto údaje použiť vrstvu Konvertovaná mena. Keď túto vrstvu použijete, budete môcť vykonávať tieto kroky:

  • Tabuľky: Uvidíte hodnoty konvertovanej meny pod hodnotami miestnej meny vo všetkých stĺpcoch tabuľky obsahujúcich údaje o nákladoch. Pomocou týchto konvertovaných hodnôt meny budete môcť tiež zoradiť a filtrovať zobrazenie a zobraziť tak celkové hodnoty pre stĺpce v mene účtu správcu. 
  • Grafy: Budete môcť vytvárať grafy s použitím hodnôt konvertovanej meny.
  • Editor prehľadov: Uvidíte hodnoty konvertovanej meny pre údaje o agregátnej výkonnosti a budete môcť vytvárať prehľady s rovnakou tabuľkou s viacerými menami a funkciami grafov uvedenými vyššie.

Nezabúdajte, že pri používaní vrstvy Konvertovaná mena nebudete mať pre obdobie možnosť vybrať položku Celé obdobie ani dátum pred májom 2003. 

Ako sa konvertujú údaje o nákladoch z ostatných miestnych mien

Údaje o nákladoch v rôznych menách sa konvertujú s použitím priemerného mesačného konverzného kurzu pre každý mesiac zahrnutý v období, ktoré si vyberiete. Vzhľadom na tento spôsob konverzie sa môže stať, že zobrazené konvertované sumy pre spravované účty nemusia byť v konkrétny deň vždy presné. 

Príklad

Povedzme napríklad, že mena použitá pre účet správcu je americký dolár (USD), no jeden z vašich spravovaných účtov používa britskú libru (GBP). V amerických dolároch chcete zobraziť, aká bola medzi 14. februárom a dneškom (14. aprílom) výška výdavkov účtu používajúceho britskú libru. V tabuľke nižšie uvádzame podrobnosti o tom, ako by prebehla táto konverzia meny.

Vami vybraté obdobie pre každý mesiac Suma v GBP Obdobie použité na nájdenie priemerného mesačného konverzného kurzu Priemerný mesačný konverzný kurz (GBP na USD) Suma v USD
14. 2. až 28. 2. 20 1. 2. až 28. 2. 1,2 24
1. 3. až 31. 3. 40 1. 3. až 31. 3. 1,1 44
1. 4. až 14. 4. 30 1. 4. až 14. 4. 1,2 36
Celkove 90     104

 

Pre váš účet používajúci GBP:

  • Suma GBP od 14. 2. do 28. 2. (20 libier) by bola konvertovaná na USD s použitím priemerného mesačného konverzného kurzu pre február, ktorý bol 1,2.
  • Suma GBP od 1. 3. do 31. 3. (40 libier) by bola konvertovaná na USD s použitím priemerného mesačného konverzného kurzu pre marec, ktorý bol 1,1.
  • Suma GBP od 1. 4. do 14. 4. (30 libier) by bola konvertovaná s použitím priemerného mesačného konverzného kurzu pre apríl (na základe 14 dostupných dní), ktorý bol 1,2.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory