Valuta omrekenen voor manageraccounts

Als u een manageraccount gebruikt, heeft u misschien accounts die kostengegevens weergeven in een andere lokale valuta dan die door uw manageraccount wordt gebruikt. Met rapportage over meerdere valuta's kunt u deze lokale valutagegevens omrekenen naar de valuta van het manageraccount, zodat u gemakkelijker de kosten en prestaties van accounts kunt analyseren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe rapporten met meerdere valuta's werken.

Hoe het werkt

Als uw manageraccount accounts bevat waarvoor de kostengegevens in een andere valuta worden weergegeven dan die van het manageraccount, kunt u de laag 'Omgerekende valuta' op deze gegevens toepassen. Nadat u deze laag heeft toegepast, geldt het volgende:

  • Tabellen: u kunt in alle tabelkolommen met kostengegevens onder de lokale valutawaarden omgerekende valutawaarden zien. U kunt deze omgerekende valutawaarden ook sorteren en filteren. Kolomtotalen worden in de valuta van het manageraccount weergegeven. 
  • Diagrammen: u kunt diagrammen genereren met omgerekende valutawaarden.
  • Rapporteditor: u kunt omgerekende valutawaarden weergeven voor geaggregeerde prestatiegegevens en rapporten samenstellen met dezelfde tabel met meerdere valuta's en diagramfuncties als hierboven.

Houd er rekening mee dat u bij het toepassen van de laag 'Omgerekende valuta' niet 'Onbeperkt' of een datum vóór mei 2003 kunt kiezen voor uw periode. 

Hoe kostengegevens worden omgerekend van andere lokale valuta's

Kostengegevens in verschillende valuta worden omgerekend aan de hand van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers voor elke maand in de door u geselecteerde periode. Vanwege deze omrekeningsmethode zijn de omgerekende bedragen die u voor beheerde accounts op een bepaalde dag ziet, mogelijk niet altijd correct. 

Voorbeeld

Stel dat de voor uw manageraccount gebruikte valuta Amerikaanse dollars (USD) is, maar dat een van uw beheerde accounts het Britse pond (GBP) gebruikt. U wilt in Amerikaanse dollars zien hoeveel het GBP-account tussen 14 februari en vandaag, 14 april, heeft besteed. Zie de onderstaande tabel voor details over hoe deze valutaomrekening zou plaatsvinden.

De geselecteerde periode voor elke maand Bedrag in GBP Gebruikte periode om de gemiddelde maandelijkse wisselkoers te vinden Gemiddelde maandelijkse wisselkoers (GBP naar USD) Bedrag in USD
14/2 - 28/2 20 1/2 - 28/2 1,2 24
1/3 - 31/3 40 1/3 - 31/3 1,1 44
1/4 - 14/4 30 1/4 - 14/4 1,2 36
Totaal 90     104

 

Voor het GBP-account geldt:

  • Het GBP-bedrag van 14/2 tot 28/2 (20 pond) zou naar USD worden omgerekend, gebruikmakend van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers voor februari, die 1,2 was.
  • Het GBP-bedrag van 1/3 tot 31/3/31 (40 pond) zou worden omgerekend aan de hand van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers voor maart, die 1,1 was.
  • Het GBP-bedrag van 1/4 tot 14/4 (30 pond) zou worden omgerekend met behulp van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers voor april (alleen gebaseerd op de veertien beschikbare dagen), die 1,2 was.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen