Apie valdytojų paskyrų valiutų konvertavimą

Jei naudojate valdytojo paskyrą, galite turėti paskyrų, kuriose išlaidų duomenys pateikiami vietine valiuta, kuri skiriasi nuo valdytojo paskyroje naudojamos valiutos. Naudodamiesi kelių valiutų ataskaitomis, galite konvertuoti šiuos duomenis vietine valiuta į duomenis valdytojo paskyros valiuta, kad galėtumėte lengviau analizuoti išlaidas ir našumą paskyrose. Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip veikia kelių valiutų ataskaitos.

Kaip tai veikia

Jei valdytojo paskyros skirtukuose kurios nors jūsų paskyros išlaidų duomenys rodomi kita, ne valdytojo paskyros, valiuta, galite šiems duomenims taikyti „Konvertuotos valiutos“ sluoksnį. Pritaikę šį sluoksnį, galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

  • Lentelės: visuose lentelės stulpeliuose, kuriuose pateikti išlaidų duomenys, šalia vietinės valiutos reikšmių matyti konvertuotos valiutos reikšmes. Taip pat galite rūšiuoti ir filtruoti duomenis naudodami šias konvertuotos valiutos vertes ir peržiūrėti stulpelių bendras sumas valdytojo paskyros valiuta. 
  • Diagramos: kurti diagramas naudodami konvertuotos valiutos reikšmes.
  • Ataskaitų redagavimo priemonė: peržiūrėti bendro našumo duomenų konvertuotos valiutos reikšmes ir kurti ataskaitas naudodamiesi tomis pačiomis anksčiau nurodytomis kelių valiutų lentelės ir diagramos funkcijomis.

Atminkite, kad, taikydami „Konvertuotos valiutos“ sluoksnį, negalėsite pasirinkti dienų sekos parinkties „Visas laikotarpis“ arba datos, ankstesnės už 2003 m. gegužės mėn. 

Kaip išlaidų duomenys konvertuojami iš kitų vietinių valiutų

Paskyrų kitomis valiutomis išlaidų duomenys konvertuojami naudojant vidutinį kiekvieno mėnesio, kurį įtraukėte į pasirinktą dienų seką, valiutos konvertavimo rodiklį. Dėl šio konvertavimo metodo matomos konkrečios dienos valdomų paskyrų konvertuotos sumos ne visada gali būti tikslios. 

Pavyzdys

Tarkime, jūsų valdytojo paskyroje naudojama valiuta yra JAV doleriai (USD), tačiau vienoje iš valdomų paskyrų naudojami Didžiosios Britanijos svarai sterlingų (GBP). Norite JAV doleriais matyti, kiek paskyroje, kurioje naudojami GBP, buvo išleista nuo vasario 14 d. iki šiandienos – balandžio 14 d. Peržiūrėkite toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodyta, kaip vyktų šis valiutos konvertavimas.

Jūsų pasirinkta kiekvieno mėnesio dienų seka Suma GBP Dienų seka, naudojama vidutiniam mėnesio konvertavimo rodikliui sužinoti Vidutinis mėnesio konvertavimo rodiklis (iš GBP į USD) Suma USD
2/14–2/28 20 2/1–2/28 1,2 24
3/1–3/31 40 3/1–3/31 1,1 44
4/1–4/14 30 4/1–4/14 1,2 36
Iš viso 90     104

 

Paskyroje, kurioje naudojami GBP:

  • suma GBP nuo 2/14 iki 2/28 (20 svarų) bus konvertuojama į USD naudojant vidutinį vasario mėn. konversijų rodiklį – 1,2;
  • suma GBP nuo 3/1 iki 3/31 (40 svarų) bus konvertuojama naudojant vidutinį kovo mėn. konvertavimo rodiklį – 1,1;
  • suma GBP nuo 4/1 iki 4/14 (30 svarų) bus konvertuojama naudojant vidutinį balandžio mėn. konvertavimo rodiklį (tik pagal 14 galimų dienų) – 1,2.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta