מידע על המרת מטבעות בחשבונות מנהלים

כשמשתמשים בחשבון מנהל, ייתכן שלגבי חלק מהחשבונות המנוהלים יוצגו נתוני עלות במטבע מקומי ששונה מהמטבע שמוגדר בחשבון המנהל. דיווח על ריבוי מטבעות מאפשר לכם להמיר את הנתונים שמוצגים במטבע מקומי למטבע שמוגדר בחשבון המנהל, כדי לנתח יותר בקלות את נתוני העלויות והביצועים בחשבונות שונים. במאמר הזה מוסבר איך עובד הדיווח על ריבוי מטבעות.

איך זה עובד

אם בכרטיסיות בחשבון המנהל מופיעים חשבונות שנתוני העלות שלהם מוצגים במטבע שונה מזה שמוגדר בחשבון המנהל, תהיה לכם אפשרות להחיל שכבת "המרת מטבע" על אותם נתונים. אחרי שמחילים את השכבה הזו, אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

  • טבלאות: להציג ערכים במטבע לאחר המרה מתחת לערכים במטבע מקומי בכל העמודות בטבלה שיש בהן נתוני עלות. בנוסף, ניתן לבצע מיון וסינון לפי ערכי המטבע לאחר המרה כדי לראות סכומים כוללים של עמודות במטבע שמוגדר בחשבון המנהל. 
  • תרשימים: ליצור תרשימים שיוצגו בהם ערכי מטבע לאחר המרה
  • עורך הדוחות: להציג ערכים של נתוני ביצועים מצטברים במטבע לאחר המרה, וליצור דוחות עם טבלאות ותרשימים שכוללים את הפונקציונליות של ריבוי מטבעות שהוזכרה בסעיפים הקודמים

חשוב לזכור, אחרי שמחילים את השכבה 'מטבע לאחר המרה', אי אפשר לבחור בטווח התאריכים את האפשרות 'מאז פתיחת החשבון' או תאריכים לפני מאי 2003. 

איך מתבצעת המרה של נתוני עלות ממטבעות מקומיים אחרים

כדי להמיר נתוני עלות מחשבונות שבהם הם מוצגים במטבעות שונים, אנחנו משתמשים בשער ההמרה הממוצע בכל חודש שכלול בטווח התאריכים שבחרתם. בגלל שיטת החישוב הזו, ייתכן שהסכומים במטבע לאחר המרה שיוצגו לכם ביום נתון בחשבונות המנוהלים לא תמיד יהיו מדויקים. 

דוגמה

לדוגמה, נניח שהמטבע שמוגדר בחשבון המנהל הוא דולר אמריקאי (USD), אבל המטבע שמוגדר באחד החשבונות המנוהלים הוא פאונד בריטי (GBP). אתם רוצים לבדוק מה היה סכום ההוצאות בדולרים בחשבון שהמטבע שמוגדר בו הוא פאונד בריטי, בין 14 בפברואר ל-14 באפריל. בטבלה מוצג בפירוט איך תתבצע המרת המטבע.

טווח התאריכים שבחרתם בכל חודש הסכום בפאונדים טווח התאריכים ששימש כדי לחשב את שער ההמרה הממוצע בכל חודש שער ההמרה הממוצע בכל חודש (פאונדים לדולר אמריקאי) הסכום בדולרים
14/2‎ - 28/2 20 1/2‎ - 28/2 1.2 24
1/3‎ - 31/3 40 1/3‎ - 31/3 1.1 44
1/4‎ - 14/4 30 1/4‎ - 14/4 1.2 36
סה"כ 90     104

 

בחשבון שהמטבע שמוגדר בו הוא פאונד:

  • הסכום בפאונדים בטווח התאריכים שבין 14/2 ל-28/2 (20 פאונד) יומר לדולר אמריקאי לפי שער ההמרה הממוצע לחודש פברואר, שהוא 1.2
  • הסכום בפאונדים בטווח התאריכים שבין 1/3 ל-31/3 (40 פאונד) יומר לפי שער ההמרה הממוצע לחודש מרץ, שהוא 1.1
  • הסכום בפאונדים בטווח התאריכים שבין 1/4 ל-14/4 (30 פאונד) יומר לפי שער ההמרה הממוצע לחודש אפריל, שהוא 1.2.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה