Σχετικά με τη μετατροπή νομισμάτων για λογαριασμούς υπευθύνου

Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό υπευθύνου, μπορεί να έχετε λογαριασμούς που εμφανίζουν δεδομένα κόστους σε ένα τοπικό νόμισμα το οποίο διαφέρει από αυτό που χρησιμοποιείται από τον λογαριασμό υπευθύνου. Με αναφορές πολλών νομισμάτων, μπορείτε να μετατρέπετε αυτά τα δεδομένα τοπικού νομίσματος στο νόμισμα του λογαριασμού υπευθύνου, ώστε να μπορείτε να αναλύετε ευκολότερα το κόστος και την απόδοση μεταξύ λογαριασμών. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργούν οι αναφορές πολλών νομισμάτων.

Πώς λειτουργεί

Στις καρτέλες του λογαριασμού υπευθύνου, αν οποιοσδήποτε από τους λογαριασμούς σας εμφανίζει δεδομένα κόστους σε ένα νόμισμα που διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού υπευθύνου, θα έχετε την επιλογή να εφαρμόσετε το επίπεδο "Νόμισμα που μετατράπηκε" σε αυτά τα δεδομένα. Αφού εφαρμόσετε αυτό το επίπεδο, θα μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Πίνακες: Δείτε τιμές νομισμάτων που μετατράπηκαν κάτω από τις τιμές τοπικού νομίσματος σε όλες τις στήλες του πίνακα που περιέχουν δεδομένα κόστους. Θα μπορείτε, επίσης, να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε, χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές νομισμάτων που μετατράπηκαν και να δείτε σύνολα για στήλες στο νόμισμα του λογαριασμού υπευθύνου. 
  • Γραφήματα: Δημιουργήστε γραφήματα, χρησιμοποιώντας τιμές νομισμάτων που μετατράπηκαν
  • Πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών: Προβάλετε τιμές νομισμάτων που μετατράπηκαν για συγκεντρωτικά δεδομένα απόδοσης και δημιουργήστε αναφορές με τις ίδιες λειτουργίες πίνακα και γραφήματος πολλών νομισμάτων που αναφέρονται παραπάνω

Έχετε υπόψη ότι, κατά την εφαρμογή του επιπέδου "Νόμισμα που μετατράπηκε", δεν θα μπορείτε να επιλέξετε "Όλο τον χρόνο" ή μια ημερομηνία πριν από τον Μάιο του 2003 για το εύρος ημερομηνιών. 

Πώς τα δεδομένα κόστους μετατρέπονται από άλλα τοπικά νομίσματα

Τα δεδομένα κόστους για λογαριασμούς σε διαφορετικά νομίσματα μετατρέπονται με τη χρήση του μέσου μηνιαίου ποσοστού μετατροπών για κάθε μήνα που περιλαμβάνεται στο εύρος ημερομηνιών που επιλέγετε. Λόγω αυτής της μεθόδου μετατροπής, τα ποσά που μετατράπηκαν και προβάλλονται για διαχειριζόμενους λογαριασμούς σε μια συγκεκριμένη ημέρα ενδέχεται να μην είναι πάντα ακριβή. 

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τον λογαριασμό υπευθύνου είναι το δολάριο ΗΠΑ (USD), αλλά ένας από τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας χρησιμοποιεί λίρα Αγγλίας (GBP). Θέλετε να δείτε σε δολάρια ΗΠΑ το ποσό που δαπάνησε ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί GBP από τις 14 Φεβρουαρίου έως σήμερα, 14 Απριλίου. Δείτε στον παρακάτω πίνακα λεπτομέρειες σχετικά με το πώς πραγματοποιείται αυτή η μετατροπή νομίσματος.

Επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για κάθε μήνα Ποσό σε GBP Εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείται για την εύρεση του μέσου μηνιαίου ποσοστού μετατροπών Μέσο μηνιαίο ποσοστό μετατροπών (GBP σε USD) Ποσό σε USD
14/2-28/2 20 1/2-28/2 1,2 24
1/3-31/3 40 1/3-31/3 1,1 44
1/4-14/4 30 1/4-14/4 1,2 36
Σύνολο 90     104

 

Για τον λογαριασμό σας που χρησιμοποιεί GBP:

  • Το ποσό σε GBP από τις 14/2 έως τις 28/2 (20 λίρες) μετατρέπεται σε USD με τη χρήση του μέσου μηνιαίου ποσοστού μετατροπών για τον Φεβρουάριο, το οποίο ήταν 1,2
  • Το ποσό σε GBP από την 1/3 έως τις 31/3 (40 λίρες) μετατρέπεται με τη χρήση του μέσου μηνιαίου ποσοστού μετατροπών για τον Μάρτιο, το οποίο ήταν 1,1
  • Το ποσό σε GBP από την 1/4 έως τις 14/4 (30 λίρες) μετατρέπεται με τη χρήση του μέσου μηνιαίου ποσοστού μετατροπών για τον Απρίλιο (με βάση μόνο τις 14 διαθέσιμες ημέρες), το οποίο ήταν 1,2
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false