Всичко за преобразуването на валути за профилите на мениджъри

Ако използвате профил на мениджър, може да имате профили, които показват данни за разходите в местна валута, различна от тази, използвана от профила Ви на мениджър. С помощта на многовалутното отчитане можете да преизчислите тези данни в местна валута във валутата на профила на мениджър, така че по-лесно да можете да анализирате разходите и ефективността в различните профили. В тази статия се разяснява начинът на работа на многовалутното отчитане.

Начин на работа

Ако някой от профилите Ви показва данни за разходите във валута, различна от тази в профила Ви на мениджър, ще имате възможността да приложите слоя „Преизчислена валута“ към тези данни в разделите в профила си на мениджър. Когато приложите този слой, ще можете да направите следното:

  • Таблици: виждате данни в преизчислена валута под тези в местната валута във всички графи на таблици, съдържащи данни за разходи. Също така ще можете да сортирате и филтрирате с помощта на тези стойности в преизчислена валута, както и да виждате общите суми за графите във валутата на профила на мениджър. 
  • Диаграми: генерирате диаграми, използвайки преизчислената валута
  • Редактор на отчети: преглеждате данните за общата ефективност в преизчислената валута и създавате отчети със същите функции на многовалутните таблици и диаграмите по-горе.

Имайте предвид, че когато прилагате слоя „Преизчислена валута“, като период от време няма да можете да изберете „За цялото време“ или дата преди май 2003 г. 

Как се преизчисляват разходи от други местни валути

Данните за разходите в други валути се преизчисляват посредством средния месечен валутен курс за всеки месец, включително в избрания от Вас период от време. Поради този начин на преизчисление преизчислените суми, които виждате за управляваните профили в даден ден, може невинаги да са точни. 

Пример

Да предположим например, че използваната в профила Ви на мениджър валута е щатски долари (USD), но един от управляваните Ви профили използва британски лири (GBP). Искате да видите какви са разходите на профила, базиран на британски лири, в щатски долари между 14 февруари и предполагаемата днешна дата, 14 април. Вижте таблицата по-долу за подробности относно начина на извършване на това преизчисление на валутите.

Избраният от Вас период от време за всеки месец Сумата в GBP Период от време, използван за установяването на средния месечен валутен курс Среден месечен валутен курс (GBP към USD) Сумата в USD
14/2 - 28/2 20 1/2 - 28/2 1,2 24
1/3 - 31/3 40 1/3 - 31/3 1,1 44
1/4 - 14/4 30 1/4 - 14/4 1,2 36
Общо 90     104

 

За профила, базиран на GBP:

  • Сумата в GBP от 14/2 до 28/2 (20 лири) ще бъде преизчислена в USD, използвайки средния месечен валутен курс за февруари, който е 1,2
  • Сумата в GBP от 1/3 до 31/3 (40 лири) ще бъде преизчислена в USD, използвайки средния месечен валутен курс за март, който е 1,1
  • Сумата в GBP от 1/4 до 14/4 (30 лири) ще бъде преизчислена в USD, използвайки средния месечен валутен курс за април (на базата само на 14 налични дни), който е 1,2
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си