Konfigurowanie plików firmowych baz danych

Firmowe bazy danych służą do importowania danych w Google Ads i zarządzania nimi. Możesz tworzyć w kampaniach wiele plików danych i zarządzać nimi, by maksymalnie wykorzystać takie funkcje, jak kierowanie i rozszerzenia reklam.

Niektóre z tych źródeł przesyłasz samodzielnie. Inne – takie jak numery telefonów i linki do podstron z rozszerzeń reklam – są dodawane automatycznie.

Z tego artykułu dowiesz się, jak przesyłać i wyświetlać zbiory danych i pliki firmowych baz danych.

Obsługa kodowania Unicode

Firmowe bazy danych obsługują kodowanie UTF-8, UTF-16 i UTF-32 (najlepiej jest stosować UTF-8). Przekształcanie danych między tymi formatami jest bezstratne.

Firmowe bazy danych nie obsługują kodowania UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ani ISO-8859-1.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Przesyłanie pliku danych

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. W obszarze Zasoby wspólne na pasku nawigacyjnym z lewej strony wybierz Firmowe bazy danych.
 3. Kliknij + DANE i wybierz rodzaj danych, jakie chcesz dodać.
 4. Nazwij nowe źródło danych.
  1. Najlepiej użyć krótkiej nazwy bez spacji.
  2. Uwaga: nie używaj ponownie nazwy starego zbioru danych lub pliku danych, który został usunięty – AdWords rozpoznaje tylko nowe nazwy.
 5. Kliknij Wybierz plik i wskaż plik, który chcesz przesłać. Pamiętaj, że limit rozmiaru dla plików .csv i .tsv to 500 MB, a dla typów plików to 50 MB.
 6. Kliknij Prześlij i zastosuj.
 7. Kliknij kartę Historia przesyłania, by zobaczyć ostatnio przesłane pliki. W kolumnie „CZYNNOŚCI” możesz Pobrać wyniki, jeśli przesyłanie się powiodło, lub Pobrać błędy, by sprawdzić, co możesz naprawić.

Wyświetl szczegóły pliku danych

 1. W obszarze Zasoby wspólne na pasku nawigacyjnym z lewej strony wybierz Firmowe bazy danych.
 2. Kliknij źródło danych, które chcesz wyświetlić.
 3. Zobaczysz szczegółowy widok tego źródła danych.
 4. Przejdź do obszaru Kolumny, a następnie wybierz Modyfikuj kolumny.
 5. Kliknij Skuteczność, by wyświetlić statystyki skuteczności reklam wyświetlanych z poszczególnymi pozycjami.
 6. Kliknij Poziom szczegółów, by zobaczyć więcej danych według kampanii, grupy reklam lub reklamy.
 7. Kliknij Dodaj obok wybranych danych.
 8. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem