Luôn cập nhật dữ liệu doanh nghiệp của bạn

Sau khi thiết lập nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp, bạn cần giữ cho nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp luôn mới và được cập nhật thường xuyên. Bạn có thể tự động lên lịch cập nhật để làm mới nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp dựa trên tần suất dữ liệu thay đổi. 

Trước khi bắt đầu

Hãy chú ý đến các thuộc tính nguồn cấp dữ liệu bắt buộc và đảm bảo rằng dữ liệu của bạn tuân thủ chính sách quảng cáo của Google cũng như bất kỳ luật nào có liên quan tại các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn.

Đây là bài viết hướng dẫn cập nhật nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Trước khi bắt đầu, bạn có thể đọc phần Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu doanh nghiệp

Thêm hoặc chỉnh sửa các mục cho dữ liệu của bạn

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các mục cho từng nguồn dữ liệu của mình trong Google Ads hoặc bạn có thể tải bảng tính có chứa các nội dung thay đổi lên.

Hướng dẫn

Thêm các mục trong Google Ads
 1. Nhấp vào biểu tượng menu công cụ và dưới phần "Thiết lập", hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 2. Dưới phần “Tên”, hãy nhấp vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn thêm các mục vào.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Open Create menu icon.
 4. Điền vào các chi tiết cho mục mới của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa các mục trong Google Ads
 1. Nhấp vào biểu tượng menu công cụ và dưới phần "Thiết lập", hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 2. Dưới phần "Tên”, hãy nhấp vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Di chuột qua giá trị mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thêm thuộc tính trong Google Ads
 1. Nhấp vào biểu tượng menu công cụ và dưới phần "Thiết lập", hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 2. Dưới phần "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu mà bạn muốn thêm thuộc tính.
 3. Nhấp vào Cài đặt rồi chọn "Thuộc tính".
 4. Chọn một loại, nhập tên rồi nhấp vào Thêm.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Để xem thuộc tính mới, hãy sửa đổi các cột của bạn để thêm thuộc tính.

Lưu ý: Thuộc tính mà bạn thêm vào nguồn cấp quảng cáo hiển thị hình ảnh động phải tuân thủ các đặc điểm này; thuộc tính tùy chỉnh không khả dụng.

Chỉnh sửa dữ liệu của bạn với một bảng tính

Chỉnh sửa hàng loạt với bảng tính cho phép bạn cập nhật nhiều hàng của tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu cùng một lúc. Khi bạn làm điều này, bạn có thể chọn thay thế tất cả các hàng hoặc cập nhật một số hàng. Nếu chọn tùy chọn cập nhật, bạn cần phải bao gồm cột "Hành động" và cột ID cụ thể cho từng tính năng.

Bạn có thể tải lên các nội dung thay đổi ở nhiều định dạng tệp, bao gồm Google Trang tính, .xlsx, .xls, .csv và .tsv. Xin lưu ý rằng giới hạn kích thước cho các tệp .csv và .tsv của bạn là 500MB và 50MB cho .xlsx và .xls.

Thay thế tất cả các giá trị bằng bảng tính
 1. Tạo bảng tính để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể xuất trực tiếp từ Google Trang tính hoặc tải tệp .xls, .xlsx, .csv hoặc .tsv lên.
 2. Bao gồm các cột giống nhau bạn có trong tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu hiện tại của mình. Đảm bảo khớp chính xác với tên cột.
 3. Nhấp vào biểu tượng menu công cụ và dưới phần "Thiết lập", hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 4. Dưới phần "Tên", hãy nhấp vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn thay thế.
 5. Nhấp vào menu ba chấm 3 dot menu icon rồi chọn Tải lên.
 6. Nhấp vào Duyệt tìm tệp rồi nhấp vào Mở.
 7. Nhấp vào Xem trước hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Áp dụng.
Cập nhật các hàng cụ thể với bảng tính
 1. Tạo bảng tính để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể xuất trực tiếp từ Google Trang tính hoặc tải tệp .xls, .xlsx, .csv hoặc .tsv lên.
 2. Bao gồm cột Hành động. Các hành động mà bạn có thể xác định là Đặt, ThêmLoại bỏ.
 3. Bao gồm cột ID.
 4. Từ Thư viện được chia sẻ trên thanh điều hướng bên trái, hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 5. Trong "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt.
 6. Nhấp vào menu ba chấm 3 dot menu icon rồi chọn Tải lên.
 7. Chọn Cập nhật. Nếu tệp của bạn bao gồm các mục giống hệt với các mục hiện có thì Google Ads sẽ giữ lại mọi số liệu thống kê hiệu suất cho các mục đó.
 8. Nhấp vào Chọn tệp rồi nhấp vào Mở.
 9. Nhấp vào Xem trước hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Áp dụng.

Lưu ý

Nếu muốn thêm một cột mới vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu, bạn sẽ cần thêm thuộc tính trong giao diện Google Ads trước khi tải dữ liệu lên cột đó trong bảng tính. Tính năng chỉnh sửa hàng loạt chỉ áp dụng cho các cột có sẵn.

Lập lịch cập nhật tự động

Bạn có thể thiết lập Google Ads tự động cập nhật dữ liệu doanh nghiệp Quảng cáo hiển thị hình ảnh động và Tùy biến quảng cáo của mình hàng ngày, hàng tuần hoặc vào ngày đầu tiên của tháng. Dưới đây là cách lập lịch cập nhật tự động: 

 1. Nhấp vào biểu tượng menu công cụ và dưới phần "Thiết lập", hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp. Từ "Thư viện đã chia sẻ" ở bên trái, hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 2. Dưới phần "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu mà bạn muốn thêm thuộc tính.
 3. Từ menu bên trái, hãy nhấp vào Lịch biểu.
 4. Chọn định dạng của dữ liệu từ menu "Nguồn". 
 5. Liên kết tệp của bạn bằng cách hoàn tất các trường bắt buộc:
  1. Google Drive: Nhấp vào Chọn tệp, sau đó chọn tệp có chứa dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Sau khi tệp của bạn được liên kết, hãy chia sẻ tệp với địa chỉ email hiển thị trên màn hình, sau đó nhấp vào Lưu. Tìm hiểu cách chia sẻ tệp.
  2. HTTP: Thêm URL của tệp vào trường “URL”, sau đó nhấp vào Lưu
  3. HTTPS: Thêm URL của tệp và tên người dùng cũng như mật khẩu cần thiết để truy cập vào tệp của bạn, sau đó nhấp vào Lưu
  4. FTP / SFTP: Thêm URL của tệp và tên người dùng cũng như mật khẩu cần thiết để truy cập vào tệp của bạn, sau đó nhấp vào Lưu
 6. Chọn tần suất mà bạn muốn Google Ads cập nhật dữ liệu của mình từ menu “Tần suất”. 
 7. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố