อัปเดตข้อมูลธุรกิจให้เป็นปัจจุบันเสมอ

สำคัญ

หลังจากที่ตั้งค่าฟีดข้อมูลธุรกิจแล้ว คุณจะต้องคอยทำให้ฟีดข้อมูลธุรกิจสดใหม่อยู่เสมอและอัปเดตเป็นประจำ คุณสามารถตั้งเวลาอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อรีเฟรชฟีดข้อมูลธุรกิจตามความถี่ของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ คุณอาจต้องเพิ่มข้อมูลอีกรายการ (เพิ่มรายการลงในฟีด) อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล (แก้ไขรายการในฟีด) หรือเสริมข้อมูลที่มีอยู่ในฟีดด้วยคอลัมน์ข้อมูลใหม่ (เพิ่มแอตทริบิวต์) เพื่อให้ฟีดข้อมูลธุรกิจสดใหม่อยู่เสมอ

โปรดทราบ

 • คุณไม่ควรกำหนดเวลาให้ฟีดสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืน
 • คุณสามารถตั้งเวลาการอัปโหลดให้ห่างกันได้ 15 นาทีเท่านั้น (0, 15, 30, 45)

ก่อนเริ่มต้น

ใส่ใจเป็นพิเศษกับแอตทริบิวต์ฟีดที่จำเป็น และตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของ Google และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่เป้าหมาย

นี่คือบทความให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตฟีดข้อมูลธุรกิจ คุณควรอ่านเกี่ยวกับฟีดและข้อมูลธุรกิจก่อนเริ่มต้น

เพิ่มหรือแก้ไขรายการในข้อมูล

เพิ่มหรือแก้ไขรายการในแหล่งข้อมูลทีละรายการใน Google Ads หรืออัปโหลดสเปรดชีตที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการ

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
เพิ่มรายการใน Google Ads
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 4. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มรายการ
 5. คลิกปุ่มบวก
 6. กรอกรายละเอียดของรายการใหม่
 7. คลิกบันทึก
แก้ไขรายการใน Google Ads
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 4. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข
 5. วางเมาส์เหนือค่าที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกไอคอนดินสอ ไอคอนดินสอ / ไอคอนแก้ไข
 6. คลิกบันทึก
เพิ่มแอตทริบิวต์ใน Google Ads
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 4. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกฟีดหรือชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์
 5. คลิกการตั้งค่า และเลือก "แอตทริบิวต์"
 6. เลือกประเภท ป้อนชื่อ และคลิกเพิ่ม
 7. คลิกบันทึก
หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์เครื่องมือปรับแต่งโฆษณาสําหรับโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท ให้เลือก "แอตทริบิวต์เครื่องมือปรับแต่งโฆษณา" แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือปรับแต่งโฆษณาสําหรับโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท
ลองดูแอตทริบิวต์ใหม่ภายใน Google Ads
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 4. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกฟีดหรือข้อมูลที่คุณเพิ่มแอตทริบิวต์ใหม่
 5. คลิกคอลัมน์
 6. คลิกแอตทริบิวต์ในส่วน "แก้ไขคอลัมน์"
หมายเหตุ: แอตทริบิวต์ที่คุณเพิ่มลงในฟีดโฆษณา Display แบบไดนามิกควรเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ และแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองจะไม่สามารถใช้ได้

แก้ไขข้อมูลด้วยสเปรดชีต

การแก้ไขจำนวนมากด้วยสเปรดชีตทำให้คุณสามารถอัปเดตชุดข้อมูลหรือฟีดหลายแถวได้พร้อมกัน เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณสามารถเลือกที่จะแทนที่ทุกแถวหรืออัปเดตบางแถวก็ได้ หากเลือกตัวเลือกอัปเดต คุณจะต้องรวมคอลัมน์ "การทำงาน" และคอลัมน์รหัสที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละฟีเจอร์ไว้ด้วย

คุณอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ Google ชีต, .xlsx, .xls, .csv และ. tsv โปรดทราบว่าไฟล์ .csv และ .tsv ต้องมีขนาดไม่เกิน 500MB และไฟล์ .xlsx และ .xls ต้องมีขนาดไม่เกิน 50MB

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

แทนที่ค่าทั้งหมดด้วยสเปรดชีต
 1. สร้างสเปรดชีตที่จะอัปเดตชุดข้อมูลหรือฟีด คุณนำเข้าได้โดยตรงจาก Google ชีต หรือจะอัปโหลดไฟล์ .xls, .xlsx, .csv หรือ .tsv ก็ได้
 2. รวมคอลัมน์เดียวกับที่คุณมีอยู่ในชุดข้อมูลหรือฟีดในปัจจุบัน ดูให้แน่ใจว่าชื่อคอลัมน์ตรงกันทุกประการ
 3. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 5. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 6. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการแทนที่
 7. คลิกเมนู 3 จุด 3 dot icon แล้วเลือกอัปโหลด
 8. คลิกเรียกดูไฟล์ แล้วคลิกเปิด
 9. คลิกแสดงตัวอย่าง หรือถ้าพร้อมแล้ว ให้คลิกใช้
อัปเดตเฉพาะแถวด้วยสเปรดชีต
หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. สร้างสเปรดชีตที่จะอัปเดตชุดข้อมูลหรือฟีด คุณนำเข้าได้โดยตรงจาก Google ชีต หรือจะอัปโหลดไฟล์ .xls, .xlsx, .csv หรือ .tsv ก็ได้
 2. รวมคอลัมน์การทำงาน ซึ่งการทำงานที่คุณสามารถระบุ ได้แก่ Set, Add และ Remove
 3. รวมคอลัมน์รหัส
  • สำหรับเครื่องมือปรับแต่งโฆษณา รวมคอลัมน์ Item ID ที่ Google Ads สร้างขึ้น หรือคอลัมน์ Custom ID ที่คุณเพิ่มไว้
  • สำหรับโฆษณาดิสเพลย์แบบไดนามิก รวมคอลัมน์รหัสสำหรับประเภทธุรกิจของคุณ ดูข้อกำหนด
 4. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 6. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 7. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกฟีดหรือชุดข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไขจำนวนมาก
 8. คลิกเมนู 3 จุด 3 dot icon แล้วเลือกอัปโหลด
 9. เลือกอัปเดต หากไฟล์ของคุณมีรายการที่เหมือนกับรายการที่มีอยู่ทุกประการ Google Ads จะเก็บรักษาสถิติประสิทธิภาพสำหรับรายการเหล่านั้นไว้
 10. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกเปิด
 11. คลิกแสดงตัวอย่าง หรือถ้าพร้อมแล้ว ให้คลิกใช้
หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในฟีดหรือชุดข้อมูล คุณจะต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ลงในอินเทอร์เฟซ Google Ads ก่อนที่จะอัปโหลดข้อมูลลงในคอลัมน์นั้นในสเปรดชีต ทั้งนี้การแก้ไขจำนวนมากจะมีผลต่อคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

กำหนดเวลาการอัปเดตอัตโนมัติ

คุณตั้งค่าให้ Google Ads อัปเดตข้อมูลธุรกิจในโฆษณาดิสเพลย์แบบไดนามิกและเครื่องมือปรับแต่งโฆษณาโดยอัตโนมัติแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือทุกวันแรกของเดือนได้ วิธีกำหนดเวลาการอัปเดตอัตโนมัติมีดังนี้

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงงบประมาณและการเสนอราคาในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 4. ในส่วน "ชื่อ" ให้คลิกฟีดหรือชุดข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
 5. คลิกกำหนดเวลาจากเมนูด้านซ้าย
 6. เลือกรูปแบบข้อมูลจากเมนู "แหล่งที่มา"
 7. เชื่อมโยงไฟล์ด้วยการใส่ข้อมูลในช่องที่ต้องกรอก ดังนี้
  1. Google ไดรฟ์: คลิกเลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่มีข้อมูลธุรกิจของคุณ เมื่อระบบลิงก์ไฟล์แล้ว ให้แชร์ไฟล์กับที่อยู่อีเมลที่แสดงบนหน้าจอ แล้วคลิกบันทึก ดูวิธีแชร์ไฟล์
  2. HTTP: เพิ่ม URL ของไฟล์ลงในช่อง "URL" แล้วคลิกบันทึก
  3. HTTPS: เพิ่ม URL ของไฟล์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องใช้เข้าถึงไฟล์ แล้วคลิกบันทึก
  4. FTP / SFTP: เพิ่ม URL ของไฟล์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องใช้เข้าถึงไฟล์ แล้วคลิกบันทึก
   1. ตัวอย่างของ SFTP URL: sftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
   2. ตัวอย่างของ FTP URL: ftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
 8. เลือกความถี่ที่ต้องการให้ Google Ads อัปเดตข้อมูลจากเมนู “ความถี่”
 9. คลิกบันทึก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11121802406225932262
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067