Sørg for at bedriftsdataene dine er oppdatert

Når du har konfigurert bedriftsdatafeedene dine, må du sørge for å oppdatere feedene regelmessig. Du kan planlegge automatiske oppdateringer av bedriftsdatafeeden din ut fra hvor ofte dataene endres. 

Før du begynner

Sørg for at du følger nøye med på de obligatoriske feedattributtene, og at dataene dine overholder Googles retningslinjer for annonsering samt alle relevante lover på de målrettede stedene dine.

Denne veiledningen tar for seg hvordan du oppdaterer bedriftsdatafeeder. Før du setter i gang, kan det være lurt å lese gjennom artikkelen Om feeder og bedriftsdata

Legg til eller endre elementer i data

Du kan legge til eller endre elementer i datakildene dine enkeltvis i Google Ads, eller du kan laste opp et regneark med endringer.

Veiledning

Legg til elementer i Google Ads
 1. Klikk på Verktøy-menyen , og velg så Bedriftsdata under Konfigurasjon.
 2. Klikk på datakilden du vil legge til elementer i, under Navn.
 3. Klikk på plussknappen Open Create menu icon.
 4. Angi informasjon for det nye elementet.
 5. Klikk på Lagre.
Endre elementer i Google Ads
 1. Klikk på Verktøy-menyen , og velg så Bedriftsdata under Konfigurasjon.
 2. Klikk på datakilden du vil endre, under Navn.
 3. Hold markøren over verdien du vil endre, og klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Klikk på Lagre.
Legg til attributter i Google Ads
 1. Klikk på Verktøy-menyen , og velg så Bedriftsdata under Konfigurasjon.
 2. Klikk på feeden eller datasettet du vil legge til et attributt i, under Navn.
 3. Klikk på Innstillinger, og velg «Attributter».
 4. Velg en type, skriv inn et navn og klikk på Legg til.
 5. Klikk på Lagre.
 6. For å se det nye attributtet, endre kolonnene dine for å legge det til.

Merknad: Attributter du legger til i strømmene dine for dynamiske bannerannonser, må følge disse spesifikasjonene. Tilpassede attributter er ikke tilgjengelige.

Endre dataene dine ved hjelp av et regneark

Gjennom masseredigering med et regneark kan du oppdatere flere rader i et datasett eller en strøm samtidig. Når du gjør dette, kan du velge å erstatte alle radene eller å oppdatere noen av radene. Hvis du velger oppdateringsalternativet, må du ta med en Action-kolonne og ID-kolonne som er spesifikk for hver funksjon.

Du kan laste opp endringene i en rekke ulike filformater, inkludert Google Regneark, XLSX, XLS, CSV og TSV. Husk at maksimal filstørrelse er 500 MB for CSV og TSV og 50 MB for XLSX og XLS.

Erstatt alle verdier med et regneark
 1. Opprett et regneark for å oppdatere feeden din eller datasettet ditt. Du kan eksportere direkte fra Google Regneark eller laste opp en fil i formatet XLSX, XLS, CSV eller TSV.
 2. Ta med de samme kolonnene som du har i datasettet eller feeden du allerede bruker. Husk at det må være eksakt samsvar mellom kolonnenavnene.
 3. Klikk på Verktøy-menyen , og velg så Bedriftsdata under Konfigurasjon.
 4. Klikk på datakilden du vil erstatte, under Navn.
 5. Klikk på menyen med tre prikker 3 dot menu icon, og velg så Last opp.
 6. Klikk på Finn filen og så på Åpne.
 7. Klikk på Forhåndsvisning, eller klikk på Bruk hvis du er klar.
Oppdater bestemte rader med et regneark
 1. Opprett et regneark for å oppdatere feeden din eller datasettet ditt. Du kan eksportere direkte fra Google Regneark eller laste opp en fil i formatet XLSX, XLS, CSV eller TSV.
 2. Ta med en Action-kolonne. Du kan definere handlingene Set, Add og Remove.
 3. Ta med en ID-kolonne.
  • For annonsetilpasning må du ta med Item ID-kolonnen som Google Ads oppretter, eller Custom ID-kolonnen du selv har lagt til.
  • For dynamiske bannerannonser må du ta med ID-kolonnen for den aktuelle vertikalen. Se spesifikasjoner
  • Ser du ikke ID-en for radene du ønsker å oppdatere? Legg til en ID-kolonne ved å endre kolonnene.
 4. Gå til Delt bibliotek i navigasjonsraden til venstre, og velg Bedriftsdata.
 5. Klikk på feeden eller datasettet du vil masseredigere, under Navn.
 6. Klikk på menyen med tre prikker 3 dot menu icon, og velg så Last opp.
 7. Velg Oppdater. Hvis filen inneholder elementer som er identiske med eksisterende elementer, beholder Google Ads resultatstatistikken om disse elementene.
 8. Klikk på Velg fil og så på Åpne.
 9. Klikk på Forhåndsvisning, eller klikk på Bruk hvis du er klar.

Merk

Hvis du vil legge til en ny kolonne i feeden din eller datasettet ditt, må du legge til attributtet i Google Ads-grensesnittet før du laster opp data til den aktuelle kolonnen via regneark. Du kan utelukkende bruke masseredigering på eksisterende kolonner.

Planlegg automatiske oppdateringer

Du kan konfigurere Google Ads-systemet på en slik måte at det automatisk oppdaterer bedriftsdataene dine for annonsetilpasning og dynamiske bannerannonser hver dag, hver uke eller på den første dagen i måneden. Sånn planlegger du automatiske oppdateringer: 

 1. Klikk på Verktøy-menyen , og velg så Bedriftsdata under Konfigurasjon. Velg Bedriftsdata fra «Delt bibliotek» på venstre side.
 2. Klikk på feeden eller datasettet du vil legge til et attributt i, under Navn.
 3. Klikk på Planer i menyen til venstre.
 4. Velg dataformatet på «Kilde»-menyen. 
 5. Tilknytt filen din ved å fylle ut de obligatoriske feltene:
  1. Google Disk: Klikk på Velg fil, og velg deretter den filen som inneholder bedriftsdataene dine. Når filen din er tilknyttet, deler du den med e-postadressen du ser på skjermen. Klikk deretter på Lagre. Finn ut hvordan du deler filer.
  2. HTTP: Legg til nettadressen for filen i «Nettadresse»-feltet, og klikk deretter på Lagre
  3. HTTPS: Legg til nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet som kreves for å få tilgang til den, og klikk deretter på Lagre
  4. FTP/SFTP: Legg til nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet som kreves for å få tilgang til den, og klikk så på Lagre
 6. Velg hvor ofte du vil at Google Ads skal oppdatere dataene dine, i Frekvens-menyen. 
 7. Klikk på Lagre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt