Jak udržovat firemní údaje aktuální

Poté, co jste zdroje firemních údajů vytvořili, je musíte pravidelně aktualizovat. Podle toho, jak často se vaše údaje mění, můžete naplánovat automatické aktualizace, které budou zdroj firemních údajů obnovovat. 

Než začnete

Dbejte na dodržení požadovaných atributů zdroje. Údaje také musí splňovat zásady inzerce společnosti Google a příslušné zákony platné v cílových lokalitách.

Tento článek popisuje, jak aktualizovat zdroj firemních údajů. Než začnete, může být užitečné přečíst si článek Správa reklam a zdrojů ve firemních údajích

Přidání a úprava položek v údajích

V rozhraní Google Ads můžete položky do zdroje údajů přidávat postupně po jedné nebo můžete nahrát všechny změny najednou pomocí tabulky.

Pokyny

Přidávání položek v rozhraní Google Ads
 1. Klikněte na nabídku nástrojů a v části Nastavení vyberte Firemní údaje.
 2. V části Název klikněte na zdroj dat, ke kterému chcete přidat položky.
 3. Klikněte na tlačítko plus Open Create menu icon.
 4. Zadejte podrobné údaje položky.
 5. Klikněte na Uložit.
Úprava položek v Google Ads
 1. Klikněte na nabídku nástrojů a v části Nastavení vyberte Firemní údaje.
 2. V části Název klikněte na zdroj dat, který chcete upravit.
 3. Umístěte kurzor na hodnotu, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu tužky Ikona tužky / ikona úprav.
 4. Klikněte na Uložit.
Přidávání atributů v Google Ads
 1. Klikněte na nabídku nástrojů a v části Nastavení vyberte Firemní údaje.
 2. V části Název klikněte na zdroj nebo soubor dat, ke kterému chcete přidat atribut.
 3. Klikněte na Nastavení a zvolte možnost Atributy.
 4. Zvolte typ, zadejte název a klikněte na Přidat.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Má-li se vám nový atribut zobrazovat, je třeba upravit sloupce a přidat ho.

Poznámka: Atributy přidávané do zdroje dynamických obsahových reklam musí splňovat specifikace. Vlastní atributy nejsou povoleny.

Úprava údajů pomocí tabulky

Hromadná úprava pomocí tabulky umožňuje aktualizovat více řádků souboru nebo zdroje údajů zároveň. Můžete si vybrat, zda nahradíte všechny řádky, nebo zda aktualizujete pouze některé. Pokud zvolíte možnost aktualizace, bude nutné zadat sloupec Akce a sloupec ID specifický pro danou funkci.

Změny lze nahrávat v různých formátech, včetně tabulek Google a souborů XLSX, XLS, CSV a TSV. Soubory ve formátu CSV a TSV nesmí být větší než 500 MB, velikost souborů XLSX a XLS nesmí překročit 50 MB.

Nahrazení všech hodnot prostřednictvím tabulky
 1. Vytvořte tabulku určenou k aktualizaci souboru nebo zdroje údajů. Exportovat můžete přímo z tabulek Google nebo můžete nahrát soubor ve formátu XLS, XLSX, CSV či TSV.
 2. Zadejte stejné sloupce, jako máte ve stávajícím souboru nebo zdroji údajů. Zkontrolujte, zda názvy sloupců přesně odpovídají.
 3. Klikněte na nabídku nástrojů a v části Nastavení vyberte Firemní údaje.
 4. U položky Název klikněte na zdroj dat, který chcete nahradit.
 5. Klikněte na třítečkovou nabídku 3 dot menu icon a poté zvolte možnost Nahrát.
 6. Klikněte na možnost Vyhledat soubor a poté na možnost Otevřít.
 7. Klikněte na Náhled, nebo, pokud jste připraveni, na Použít.
Aktualizace určitých řádků v tabulce
 1. Vytvořte tabulku určenou k aktualizaci souboru nebo zdroje údajů. Exportovat můžete přímo z tabulek Google nebo můžete nahrát soubor ve formátu XLS, XLSX, CSV či TSV.
 2. Vytvořte sloupec Akce. Můžete definovat akce Nastavit, Přidat a Odstranit.
 3. Vytvořte sloupec ID.
 4. V levém navigačním panelu klikněte na Sdílená knihovna a pak na Firemní údaje.
 5. U položky Název klikněte na zdroj nebo soubor dat, který chcete hromadně upravit.
 6. Klikněte na třítečkovou nabídku 3 dot menu icon a poté zvolte možnost Nahrát.
 7. Vyberte možnost Aktualizovat. Pokud soubor obsahuje položky, které jsou totožné se stávajícími, zachová systém Google Ads všechny statistiky výkonu těchto položek.
 8. Klikněte na možnost Zvolit soubor a poté na možnost Otevřít.
 9. Klikněte na Náhled, nebo, pokud jste připraveni, na Použít.

Poznámka

Chcete-li do zdroje nebo souboru dat přidat nový sloupec, musíte přidat atribut v rozhraní Google Ads. Teprve pak lze do daného sloupce v tabulce nahrát data. Hromadné úpravy jsou funkční pouze u existujících sloupců.

Plánování automatických aktualizací

Google Ads můžete nastavit tak, že za vás bude firemní údaje v personalizátorech reklam a dynamických obsahových reklamách aktualizovat automaticky každý den, týden nebo první den v měsíci. Automatické aktualizace naplánujete takto: 

 1. Klikněte na nabídku nástrojů a v části Nastavení vyberte Firemní údaje. V části Sdílená knihovna nalevo klikněte na Firemní údaje.
 2. V části Název klikněte na zdroj nebo soubor dat, ke kterému chcete přidat atribut.
 3. V levé nabídce klikněte na Plány.
 4. V nabídce Zdroj zvolte formát dat. 
 5. Vyplňte povinná pole, čímž zároveň vytvoříte propojení se souborem:
  1. Disk Google: Klikněte na odkaz Zvolit soubor a vyberte soubor obsahující vaše firemní údaje. Bude vytvořeno propojení se zvoleným souborem. Nastavte jeho sdílení s e-mailovou adresou zobrazenou na obrazovce a klikněte na tlačítko Uložit. Přečtěte si další informace o sdílení souborů.
  2. HTTP: Do pole URL zadejte adresu URL souboru a klikněte na Uložit
  3. HTTPS: Zadejte adresu URL souboru a uživatelské jméno a heslo nutné pro přístup k souboru a klikněte na Uložit
  4. FTP / SFTP: Zadejte adresu URL souboru a uživatelské jméno a heslo nutné pro přístup k souboru a klikněte na Uložit
 6. V nabídce Frekvence vyberte, jak často má Google Ads údaje aktualizovat. 
 7. Klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory