Актуализиране на бизнес данните Ви

Важно
 • От 30 юни 2022 г. повече няма да можете да създавате или редактирате инструменти за персонализиране на реклами за разширени текстови реклами, тъй като създаването на този тип реклами повече няма да се поддържа.
 • Също така повече няма да можете да качвате или да редактирате бизнес данните за разширените текстови реклами.
 • Съществуващите инструменти за персонализиране на реклами за разширени текстови реклами ще продължат да се показват до 31 декември 2022 г.
 • Силно Ви препоръчваме да преминете към адаптивни реклами в мрежата за търсене.
 • Научете повече за тази промяна в разширените текстови реклами

След като настроите емисиите си за бизнес данни, трябва да ги поддържате редовно актуализирани. Можете да зададете актуализиране по график, за да се опреснява емисията Ви за бизнес данни автоматично въз основа на това, колко често се променят данните Ви. За да поддържате емисията си за бизнес данни актуална, може да поискате да добавите друга част от данните (Добавяне на елемент към емисията Ви), да актуализирате информацията за данните си (Редактиране на елементи в емисията Ви) или да увеличите съществуващите данни в емисията си с нова графа с информация (Добавяне на атрибут).

Имайте предвид следното:

 • Емисиите не трябва да са насрочени да завършват в полунощ.
 • Насрочените качвания ще работят само през 15-минутни периоди (0, 15, 30 и 45).

Преди да започнете

Обърнете особено внимание на задължителните атрибути за емисия и се уверете, че данните Ви спазват правилата за рекламиране на Google и местното законодателство в целевите Ви местоположения.

Това е статия с инструкции за актуализиране на емисията Ви за бизнес данни. Преди да започнете, добре е да прочетете Всичко за емисиите и бизнес данните.

Добавяне или редактиране на елементи към данните Ви

Редактирайте или добавяйте елементи един по един към източниците Ви на данни в Google Ads и качвайте електронна таблица с промените.

Инструкции

Добавяне на елементи в Google Ads
 1. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 2. От „Име“ кликнете върху източника на данни, към който искате да добавите елементи.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс Open Create menu icon.
 4. Попълнете подробности за новия си елемент.
 5. Кликнете върху Запазване.
Редактиране на елементи в Google Ads
 1. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 2. От „Име“ кликнете върху източника на данни, който искате да редактирате.
 3. Задръжте курсора на мишката до стойността, която искате да редактирате, и кликнете върху иконата на молив Икона на молив/икона за редактиране.
 4. Кликнете върху Запазване.
Добавяне на атрибути в Google Ads
 1. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 2. От „Име“ кликнете върху емисията или набора от данни, към който искате да добавите атрибут.
 3. Кликнете върху Настройки и изберете „Атрибути“.
 4. Изберете тип, въведете име и кликнете върху Добавяне.
 5. Кликнете върху Запазване.
Забележка: Ако искате да добавите атрибути на инструмент за персонализиране на реклами за адаптивните реклами в мрежата за търсене, вместо това изберете „Атрибути за инструментите за персонализиране на реклами“. Научете повече за създаването на инструменти за персонализиране на реклами за адаптивни реклами в мрежата за търсене
Вижте новия си атрибут в Google Ads
 1. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 2. Под „Име“ кликнете върху емисията или данните, към които сте добавили новия си атрибут.
 3. Кликнете върху Графи.
 4. Под „Промяна на графите“ кликнете върху Атрибути.
Забележка: Атрибутите, които добавяте към емисиите си за динамични дисплейни реклами, трябва да отговарят на следните спецификации; не са налични персонализирани атрибути.

Редактиране на данните Ви с електронна таблица

Груповото редактиране с електронна таблица Ви позволява да актуализирате няколко реда едновременно на емисията или набора си от данни. Когато правите това, можете да изберете да замените всички редове или да актуализирате само някои. Ако изберете опцията за актуализиране, ще трябва да включите графа „Действие“ и графа за идентификационен номер, който е конкретен за всеки елемент.

Можете да качите промените в различни файлови формати, включително Google Таблици, .xlsx, .xls, .csv и .tsv. Имайте предвид, че ограничението за размера на файлове с разширение .csv и .tsv е 500 МБ и 50 МБ за .xlsx и .xls.

Замяна на всички стойности с електронна таблица
 1. Създайте електронна таблица, за да актуализирате емисията или набора си от данни. Можете да импортирате директно от Google Таблици или да качите файл във формат .xls, .xlsx, .csv или .tsv.
 2. Включете същите графи, които имате в съществуващата си емисия или набор от данни. Уверете се, че съвпадат точно с имената на графите.
 3. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 4. Под „Име“ кликнете върху източника на данни, който искате да замените.
 5. Кликнете върху менюто с три точки 3 dot menu icon и изберете Качване.
 6. Кликнете върху Преглеждане за файл, след което кликнете върху Отваряне.
 7. Кликнете върху Визуализация или, ако сте готови – върху Прилагане.
Актуализиране на конкретни редове с електронна таблица
 1. Създайте електронна таблица, за да актуализирате емисията или набора си от данни. Можете да импортирате директно от Google Таблици или да качите файл във формат .xls, .xlsx, .csv или .tsv.
 2. Включете графа Действие. Действията, които можете да дефинирате, са Set, Add и Remove.
 3. Включете графа за идентификационен номер.
  • За инструменти за персонализиране на реклами включете създадената от Google Ads графа Item ID или добавената от Вас Custom ID.
  • За динамични дисплейни реклами включете графата за идентификационен номер за сектора Ви. Вижте спецификации
 4. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 5. Под „Име“ кликнете върху емисията или набора от данни, които искате да редактирате групово.
 6. Кликнете върху менюто с три точки 3 dot menu icon и изберете Качване.
 7. Изберете Актуализиране. Ако файлът Ви съдържа елементи, които съвпадат със съществуващи, Google Ads запазва всички статистически данни за ефективността за тези елементи.
 8. Кликнете върху Избиране на файл, след което – върху Отваряне.
 9. Кликнете върху Визуализация или, ако сте готови – върху Прилагане.
Забележка: Ако искате да добавите нова графа към емисията или набора си от данни, трябва да добавите атрибута в интерфейса на Google Ads, преди да качите данни в тази графа в електронна таблица. Груповото редактиране се прилага само за съществуващи графи.

Насрочване на автоматичните актуализации

Можете да настроите Google Ads автоматично да актуализира бизнес данните Ви от инструмента за персонализиране на реклами и динамични дисплейни реклами ежедневно, ежеседмично или на първо число от месеца. Ето как да насрочите автоматичните актуализации:

 1. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] и от „Настройка“ изберете Бизнес данни.
 2. Под „Име“ кликнете върху емисията или набора от данни, които искате да актуализирате автоматично.
 3. От лявото меню кликнете върху Графици.
 4. От менюто „Източник“ изберете формата на данните си.
 5. Свържете файла си, като попълните задължителните полета:
  1. Google Диск: Кликнете върху Избор на файл, след това изберете файла, който съдържа Вашите бизнес данни. След като свържете файла, споделете го с имейл адреса, който се показва на екрана, след което кликнете върху Запазване. Научете как да споделяте файл
  2. HTTP: Добавете URL адреса на файла си към полето „URL адрес“, след което кликнете върху Запазване.
  3. HTTPS: Добавете URL адреса на файла си и потребителското име и парола, необходими за достъп до него, след което кликнете върху Запазване.
  4. FTP/SFTP: Добавете URL адреса на файла си и потребителското име и парола, необходими за достъп до файла Ви, след което кликнете върху Запазване.
   1. Пример за URL адрес на SFTP: sftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
   2. Пример за URL адрес на FTP: ftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
 6. От менюто „Честота“ изберете колко често искате Google Ads да актуализира данните Ви.
 7. Кликнете върху Запазване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false