แก้ไขข้อผิดพลาดในการอัปโหลดด้วยฟีดในข้อมูลธุรกิจ

หากชุดข้อมูลหรือฟีดจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง อาจทำให้โฆษณาแสดงไม่ได้ 

ก่อนเริ่มต้น

ใส่ใจเป็นพิเศษกับแอตทริบิวต์ฟีดที่จำเป็น ระบบจะไม่อนุมัติฟีดที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หลังผ่านไป 30 วัน ตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณสอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของ Google และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ที่คุณกำหนดเป้าหมาย

บทความนี้จะอธิบายวิธีค้นหาสาเหตุที่ชุดข้อมูลหรือฟีดเกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งวิธีแก้ไข

วิธีการ

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกข้อมูลธุรกิจ
 3. คลิกชื่อฟีดข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
 4. ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดของฟีดข้อมูลธุรกิจ
  1. แท็บข้อมูล: คุณอาจเห็นสถานะไม่อนุมัติและข้อความซึ่งอธิบายบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องทันทีที่อัปโหลด
  2. คอลัมน์ "สรุป" ในแท็บ "ประวัติการอัปโหลด": ข้อผิดพลาดที่นี่จะแสดงให้เห็นว่าคุณควรเปลี่ยนรูปแบบของสเปรดชีตที่อัปโหลดอย่างไร
  3. ส่วน "รายละเอียด" ในคอลัมน์ "สรุป": ข้อผิดพลาดที่นี่จะแสดงให้เห็นว่าคุณควรเปลี่ยนรูปแบบหรือเนื้อหาของแถวภายในสเปรดชีตอย่างไร หากต้องการดาวน์โหลดสเปรดชีตที่มีข้อผิดพลาดระดับแถวเหล่านี้ทั้งหมด คลิกปุ่มดาวน์โหลดข้อผิดพลาดใต้ "การดำเนินการ"
 5. ใช้ตารางข้อผิดพลาดในการอัปโหลดด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาโดยอิงตามข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 6. คุณอาจต้องเพิ่มหรืออัปเดตฟีดด้วยข้อมูลที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัปเดตข้อมูลธุรกิจให้เป็นปัจจุบันเสมอ

แก้ไขข้อผิดพลาดในการอัปโหลด

หากฟีดหรือชุดข้อมูลของคุณจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง อาจทำให้โฆษณาแสดงไม่ได้ Google Ads แสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขสเปรดชีตให้คุณได้ในบางตำแหน่งต่อไปนี้

 • ในแผงอัปโหลด: คุณอาจเห็นข้อความสีแดงซึ่งอธิบายบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องทันทีที่อัปโหลด
 • ใต้ "สรุป" ในตาราง "ประวัติการอัปโหลด" ของคุณ: ข้อผิดพลาดที่นี่จะแสดงให้เห็นว่าคุณควรเปลี่ยนรูปแบบของสเปรดชีตที่อัปโหลดอย่างไร
 • ใน "รายละเอียด" ใต้ "สรุป" ในตาราง "ประวัติการอัปโหลด" ของคุณ: ข้อผิดพลาดที่นี่จะแสดงให้เห็นว่าคุณควรเปลี่ยนรูปแบบหรือเนื้อหาของแถวภายในสเปรดชีตอย่างไร หากต้องการดาวน์โหลดสเปรดชีตที่มีข้อผิดพลาดระดับแถวเหล่านี้ทั้งหมด คลิกปุ่มดาวน์โหลดข้อผิดพลาดในส่วน "การกระทำ"

โปรดทราบ

 • คุณไม่ควรกำหนดเวลาให้ฟีดสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืน
 • คุณสามารถตั้งเวลาการอัปโหลดให้ห่างกันได้ 15 นาทีเท่านั้น (0, 15, 30, 45)
แก้ไขข้อผิดพลาดในการอัปโหลด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ปัญหา วิธีแก้ไข
ค่ารหัสไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใช้การดำเนินการ "Add" คุณระบุ "Item ID" สำหรับแถวที่คุณพยายามเพิ่ม แถวใหม่ๆ ไม่ควรมีรหัสรายการ เนื่องจากจะได้รับการเพิ่มโดย Google Ads แก้ไขไฟล์ นำค่ารหัสของแถวที่คุณพยายามเพิ่มออก แล้วอัปโหลดใหม่
ไม่มีรูปภาพ Google Ads ไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพได้ เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์รูปภาพอาจบล็อกการเข้าถึงอยู่หรือใช้เวลานานเกินไปในการอนุญาตให้เข้าถึง โฮสต์รูปภาพในสถานที่ที่เข้าถึงได้
รูปแบบของช่องไม่ถูกต้อง ค่าในคอลัมน์การตั้งเวลาไม่ถูกต้อง คุณสามารถตั้งเวลาการอัปโหลดให้ห่างกันได้ 15 นาทีเท่านั้น (0, 15, 30, 45)
รูปแบบรูปภาพไม่ถูกต้อง รูปภาพไม่อยู่ในประเภทหรือรูปแบบไฟล์มาตรฐาน แปลงรูปภาพเป็นไฟล์ PNG, .JPG, .JPEG, .GIF และบันทึกเป็นรหัสสี RGB พร้อมแนบโปรไฟล์ ICC
ขนาดรูปภาพไม่ถูกต้อง รูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป ลดขนาดรูปภาพ:

- แนะนำให้ใช้รูปภาพขนาด 300px คูณ 300px
- แนะนำให้ใช้ความละเอียดที่ 72dpi
- ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 6MB
รูปแบบที่อยู่ไม่ถูกต้อง ที่อยู่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ใช้วิธีจัดรูปแบบต่อไปนี้

- เมือง รหัสรัฐ ประเทศ
- ที่อยู่แบบเต็มพร้อมรหัสไปรษณีย์
- ละติจูด-ลองจิจูดในรูปแบบ DDD

คั่นที่อยู่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดูข้อกำหนดสำหรับเมือง ภูมิภาค และประเทศ
[ชื่อแอตทริบิวต์] ไม่ถูกต้อง: [ข้อผิดพลาด] ประเภทของข้อมูลที่คุณป้อนสำหรับแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองไม่ตรงกับประเภทแอตทริบิวต์ที่คุณได้เลือกไว้ ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับประเภทแอตทริบิวต์ที่คุณระบุไว้ โปรดทราบว่า 00:00:00 สำหรับวันที่หมายถึงเวลาเที่ยงคืน (ไม่ใช่ 24:00:00)
ดูประเภทแอตทริบิวต์
URL ไม่ถูกต้อง URL ที่ระบุในช่อง "URL สุดท้าย" ไม่ถูกต้องและต้องแก้ไข
 • ต้องไม่มีสัญลักษณ์พิเศษอยู่ใน URL สัญลักษณ์พิเศษทั้งหมดต้องมีการเข้ารหัส
 • URL ต้องนำไปยัง URL ที่ใช้งานได้
 • URL สุดท้ายไม่ควรมีความยาวเกิน 2,048 อักขระ
ดูเหมือนว่าคุณได้เพิ่มแอตทริบิวต์ใหม่ คุณต้องเพิ่มแอตทริบิวต์เหล่านี้ลงในฟีดหรือชุดข้อมูลที่มีอยู่ก่อน จึงจะแก้ไขเป็นกลุ่มได้ ไฟล์ของคุณมีคอลัมน์ที่ Google Ads ไม่รู้จัก ลบคอลัมน์ที่เป็นปัญหาออกแล้วลองอีกครั้ง หรือเพิ่มคอลัมน์ใหม่ก่อนที่จะแก้ไขเป็นกลุ่ม
ฟีดหรือชุดข้อมูลใหม่ต้องไม่มีคอลัมน์ "Action" (คอลัมน์ "Action" มีไว้สำหรับการแก้ไขฟีดหรือชุดข้อมูลที่มีอยู่เป็นกลุ่ม) โปรดลบคอลัมน์ดังกล่าวออกแล้วลองอีกครั้ง ไฟล์ที่คุณกำลังอัปโหลดมีคอลัมน์ "Action" นำคอลัมน์ "Action" ออกแล้วลองอีกครั้ง
ไม่มีรายการที่ตรงกับ Item ID ไฟล์ของคุณมีแถวที่มี "Item ID" ซึ่ง Google Ads ไม่รู้จัก Google Ads จะกําหนดค่าเหล่านี้ ค้นหารหัสรายการของคุณ: คลิก "คอลัมน์" จากนั้นคลิก "แอตทริบิวต์" และคลิก "Item ID" เพื่อเพิ่มคอลัมน์นั้นลงในตาราง ใช้รหัสเหล่านี้เมื่อคุณแก้ไขค่าของฟีดหรือชุดข้อมูลเป็นกลุ่ม
แถวที่คุณพยายามแก้ไขไม่มีอยู่ในชุดข้อมูลธุรกิจปัจจุบันของคุณ หากต้องการเพิ่มแถวใหม่ ให้เลือกตัวเลือก "อัปเดต" และวาง "add" ในคอลัมน์ "Action" ไฟล์ของคุณมีแถวซึ่งมีรหัสที่ Google Ads ไม่รู้จัก แก้ไขค่ารหัสให้ถูกต้อง หรือหากคุณกำลังเพิ่มแถวใหม่ ให้เปลี่ยนแปลงการดำเนินการเป็น "Add"
คอลัมน์อย่างน้อย 1 คอลัมน์ที่คุณกำหนดเป็นประเภทที่ไม่รู้จัก ประเภทที่ Google Ads รู้จัก ได้แก่ (ข้อความ) (ตัวเลข) (ราคา) (วันที่) คอลัมน์ที่กำหนดเองของคุณอย่างน้อย 1 คอลัมน์ไม่มีประเภทแอตทริบิวต์ที่ถูกต้อง กำหนดประเภทแอตทริบิวต์ข้อความ หมายเลข ราคา หรือวันที่สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่กำหนดเอง
ดูข้อกำหนดสำหรับประเภทแอตทริบิวต์
โปรดใช้คอลัมน์ "Target keyword" หรือทั้งคอลัมน์ "Target keyword text" และ "Target keyword match type" ใช้ทั้ง 3 คอลัมน์ในแถวเดียวไม่ได้ คุณกำลังใช้คอลัมน์การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดมากเกินไป ใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

- คอลัมน์ "target keyword"
- คอลัมน์ "target keyword text" พร้อมกับคอลัมน์ "target keyword match type"

ดูแอตทริบิวต์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมด
ไม่ได้กำหนดเวลาให้สิ้นสุดหลังจากเริ่มต้น เวลาเริ่มต้นต้องมาก่อนเวลาสิ้นสุด คุณไม่ควรกำหนดเวลาให้ฟีดสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืน
การดำเนินการ "กำหนด" หรือ "ลบ" ต้องการคอลัมน์ "Item ID" Google Ads ไม่สามารถระบุแถวที่คุณต้องการอัปเดตได้ ใส่คอลัมน์รหัสในไฟล์ที่คุณใช้เพื่ออัปเดตฟีดหรือชุดข้อมูลของคุณ
หากต้องการค้นหารหัสที่ Google Ads ได้กำหนดไว้ ให้คลิก "คอลัมน์" เลือก "แอตทริบิวต์" แล้วเลือก "Item ID"
ไม่พบกลุ่มโฆษณาเป้าหมาย Google Ads ไม่พบ "target ad group" ที่คุณระบุไว้ ตรวจสอบว่าตรงกับชื่อของกลุ่มโฆษณาที่มีอยู่ทุกประการ รวมถึงการเว้นวรรคและใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ไม่พบแคมเปญเป้าหมาย Google Ads ไม่พบ "target campaign" ที่คุณระบุไว้ ตรวจสอบว่าตรงกับชื่อของแคมเปญที่มีอยู่ทุกประการ รวมถึงการเว้นวรรคและใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ต้องระบุ "Target campaign" เมื่อตั้งค่า "Target ad group" คอลัมน์ "target campaign" หายไป คุณต้องมีคอลัมน์นี้เมื่อใช้คอลัมน์ "target ad group" เพิ่มคอลัมน์ "target campaign"
ดูแอตทริบิวต์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมด
ต้องระบุ "Target keyword match type" เมื่อใช้ "Target keyword text" คอลัมน์ "Target keyword match type" หายไป คุณต้องมีคอลัมน์นี้เมื่อใช้คอลัมน์ "Target keyword text" เพิ่มคอลัมน์ "Target keyword match type"
ดูแอตทริบิวต์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมด
คอลัมน์ "Custom ID" ต้องมีชื่อว่า "Custom ID" โดยไม่มีประเภทแอตทริบิวต์ เช่น "(number)" หรือ "(text)" ระบุไว้ ลบประเภทดังกล่าว บันทึกไฟล์ของคุณอีกครั้ง และอัปโหลดใหม่ ดูหลักเกณฑ์สำหรับแอตทริบิวต์ คุณได้รวมประเภทแอตทริบิวต์ไว้กับคอลัมน์ "Custom ID" ซึ่งไม่ควรมีประเภทแอตทริบิวต์ ลบประเภทแอตทริบิวต์ที่อยู่ติดกับคอลัมน์ที่คุณตั้งชื่อไว้ว่า "Custom ID"
มีรายการนี้อยู่แล้ว ไฟล์ที่คุณใช้เพื่ออัปเดตฟีดหรือชุดข้อมูลระบุให้ "add" แถวที่มีอยู่แล้ว ใช้ "Custom ID" ใหม่ หรือไม่ต้องระบุรหัสสำหรับแถวที่คุณกำลังเพิ่ม
ค่าใช้ร่วมกับประเภทของแอตทริบิวต์ในคอลัมน์ "X" ไม่ได้ เช่น ประเภท "number" ใช้ร่วมกับค่าที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่ได้ แถวในไฟล์มีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับแอตทริบิวต์ที่ระบุ จัดรูปแบบข้อมูลของคุณตามประเภทแอตทริบิวต์ที่คุณเลือกไว้ ดูรูปแบบแอตทริบิวต์มาตรฐาน
คุณมีฟีดหรือชุดข้อมูลที่มีชื่อนี้อยู่แล้ว โปรดป้อนชื่อใหม่ คุณมีฟีดหรือชุดข้อมูลที่มีชื่อนี้อยู่แล้ว ใช้ชื่อใหม่สำหรับแต่ละฟีดหรือชุดข้อมูลใหม่ของคุณ
ฟีดหรือชุดข้อมูลของคุณไม่อัปเดตเนื่องจากสเปรดชีตที่คุณพยายามอัปโหลดมีคอลัมน์ "Action" เลือก "อัปเดต" (ไม่ใช่ "แทนที่") หากคุณต้องการรวมคอลัมน์ "Action" หรือลบคอลัมน์ "Action" ออกแล้วลองอีกครั้ง ไฟล์ของคุณมีคอลัมน์ "Action" คอลัมน์ "Action" มีไว้สำหรับการอัปเดตข้อมูลของคุณเท่านั้น และคุณเลือก "แทนที่" นำคอลัมน์ "Action" ออกแล้วลองอีกครั้ง
คุณใช้ชุดข้อมูลธุรกิจถึงจำนวนสูงสุด (100 ชุด) แล้ว และต้องนำชุดข้อมูลออกชุดหนึ่งก่อนจึงจะเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ได้ บัญชีของคุณมีชุดข้อมูลจำนวนมากเกินไป ลบชุดข้อมูลที่คุณไม่ได้ใช้ออกเพื่อเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ โปรดระวังอย่านำฟีดส่วนขยายออก (เช่น "ฟีดไซต์ลิงก์หลัก") หากต้องการเก็บส่วนขยายนั้นไว้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
14587492099245762719
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true