Åtgärda uppladdningsfel med flöden i företagsinformation

Om din datamängd eller ditt flöde inte har formaterats på rätt sätt kanske dina annonser inte visas. 

Innan du börjar

Var uppmärksam på de obligatoriska flödesattributen. Systemet godtar inte felaktiga eller ofullständiga flöden efter 30 dagar. Var noga med att din data följer Googles annonseringspolicyer och alla gällande lagar på de inriktade platserna.

I den här artikeln går vi igenom hur du tar reda på varför datamängden eller flödet innehåller fel och hur du åtgärdar dem.

Anvisningar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna verktygsmenyn genom att välja Konfiguration och klicka på Företagsinformation.
 3. Klicka på dataflödet du vill granska.
 4. Leta reda på felmeddelandena för flödet:
  1. Fliken Data: Direkt när du laddar upp data kan du se statusen Inte godkänd och ett meddelande med en beskrivning av problemet.
  2. Kolumnen Sammanfattning på fliken Uppladdningshistorik: Felmeddelandena här visar hur du bör ändra formatet i det uppladdade kalkylarket.
  3. Avsnittet Detaljer i kolumnen Sammanfattning: Felmeddelanden här visar hur du bör ändra format eller innehåll i raderna i kalkylarket. Vill du ladda ned ett kalkylark med alla dessa radnivåfel? Klicka på Ladda ned fel under Åtgärder.
 5. Åtgärda problemet utifrån felmeddelandet med hjälp av feltabellen nedan.
 6. Du kan behöva lägga till eller uppdatera flödet med korrigerad data. Läs mer om hur du håller företagsinformationen uppdaterad.

Åtgärda uppladdningsfel

När din datamängd eller ditt flöde inte har formaterats på rätt sätt kanske dina annonser inte visas. Google Ads visar fel som kan hjälpa dig att åtgärda ditt kalkylark på flera ställen:

 • I uppladdningspanelen: Så fort du laddat upp något kan det hända att du ser en röd text som beskriver något som är fel.
 • Under Sammanfattning i tabellen Uppladdningshistorik: Fel här visar hur du bör ändra formatet i ditt uppladdade kalkylark.
 • I Detaljer under Sammanfattning i tabellen Uppladdningshistorik: Fel här visar hur du bör ändra format eller innehåll i raderna i ditt kalkylark. Vill du ladda ned ett kalkylark med alla dessa radnivåfel? Klicka på Ladda ned fel under ACTIONS.

Viktigt att tänka på

 • Flöden ska inte schemaläggas vid midnatt.
 • Schemalagda uppladdningar fungerar bara i steg om 15 minuter (0, 15, 30, 45).
Åtgärda uppladdningsfel
Felmeddelande Problem Åtgärd
Ett id-värde tillåts inte när du använder åtgärden ”Add” Du angav ett varu-id (Item ID) för en rad du försöker lägga till. Nya rader bör inte ha några varu-id eftersom Google Ads lägger till dessa. Redigera filen, ta bort id-värdet för raden du försöker lägga till och ladda upp igen.
Bilden är inte tillgänglig Google Ads kommer inte åt bilden. Servern som är värd för bilden kanske blockerar åtkomst eller tar för lång tid för att tillåta åtkomst. Placera bilden hos en värd med åtkomst.
Felaktigt format för fält Värdet i kolumnen för schemaläggning är ogiltigt. Schemalagda uppladdningar fungerar bara i steg om 15 minuter (0, 15, 30, 45).
Ogiltigt bildformat Bilden är inte av standardfiltyp eller i standardformat. Konvertera bilden till png-, jpg-, jpeg- eller gif-format och spara den i RGB-färgkod med en ICC-profil bifogad.
Ogiltig bildstorlek Bilden är för stor. Minska bilden:

- Rekommenderad bildstorlek: 300 × 300 pixlar
- Rekommenderad upplösning: 72 dpi
- Största filstorlek: 6 MB
Ogiltigt adressformat Adressen är felaktigt formaterad. Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
Ogiltigt [attributnamn]: [fel] Datatypen du angett för ett anpassat attribut matchar inte attributtypen du har valt. Kontrollera att din data är i rätt format för attributtypen du har angett. För datum, kom ihåg att 00:00:00 innebär midnatt (inte 24:00:00).
Se attributtyper
Ogiltig webbadress Webbadressen du angav i fältet Slutlig webbadress är inte en giltig webbadress och måste åtgärdas.
 • Se till att det inte finns några specialtecken i webbadressen. Alla specialtecken måste kodas.
 • Se till att webbadressen leder till en fungerande webbadress.
 • Den slutliga webbadressen får inte överstiga 2 048 tecken.
Du verkar ha lagt till nya attribut. Du måste lägga till dessa attribut i din befintliga datamängd eller ditt befintliga flöde innan du kan massredigera dem. Din fil innehåller kolumner som Google Ads inte känner igen. Ta bort kolumnerna som orsakar problemet och försök igen eller lägg till de nya kolumnerna innan du massredigerar dem.
Nya datamängder eller flöden får inte innehålla en kolumn som heter ”Action” (kolumnen ”Action” är till för massredigering av befintliga datamängder och flöden). Ta bort kolumnen och försök igen. Filen du laddar upp innehåller en kolumn som heter ”Action”. Ta bort kolumnen ”Action” och försök igen.
Inga objekt matchar detta objekt-id. Din fil innehåller en rad med ett varu-id som Google Ads inte känner igen. Google Ads definierar dessa värden. Leta reda på dina varu-id:n: klicka på Columns, Attributes och Item-ID för att lägga till kolumnen i tabellen. Använd dessa ID när du massredigerar värdena i ditt flöde eller din datamängd.
En av raderna du försöker redigera finns inte i din nuvarande företagsdatamängd. Om du vill lägga till en ny rad väljer du alternativet Uppdatera och anger ”add” i kolumnen Action. Din fil innehåller en rad med ett id som Google Ads inte känner igen. Antingen korrigerar du id-värdet eller så ändrar du åtgärd till Add, om du lägger till en ny rad.
En eller flera kolumner som du har angett är av en okänd typ. Google Ads kan identifiera dessa typer: (text), (nummer), (pris), (datum). En eller flera av dina anpassade kolumner saknar en giltig attributstyp. Ange en text-, nummer-, pris- eller dataattributstyp för alla dina anpassade kolumner.
Se specifikationer för attributtyper
Använd antingen kolumnen Target keyword eller både kolumnen Target keyword text och Target keyword match type. Det går inte att använda alla tre på samma rad. Du använder för många sökordsinriktningskolumner. Använd något av följande:

– En kolumn för Target keyword
– En kolumn för Target keyword text tillsammans med en kolumn för Target keyword match type.

Se alla inriktningsattribut
Schemats slutdatum infaller inte efter startdatumet Starttiden kommer efter sluttiden. Flöden ska inte schemaläggas vid midnatt.
Om du vill ange eller ta bort åtgärder är kolumnen Item ID obligatorisk. Google Ads kan inte avgöra vilka rader du vill uppdatera. Infoga en id-kolumn i filen du använder för att uppdatera din datamängd eller ditt flöde.
Klicka på Columns, välj Attributes och sedan Item ID för att se vilka id:n Google Ads har tilldelat.
Den inriktade annonsgruppen hittades inte. Google Ads kan inte hitta den ”target ad group” du har angett. Kontrollera att du angett namnet på en befintlig annonsgrupp exakt, inklusive mellanslag och stora bokstäver.
Den inriktade kampanjen hittades inte. Google Ads kan inte hitta den ”target campaign” du har angett. Kontrollera att du angett namnet på en befintlig kampanj exakt, inklusive mellanslag och stora bokstäver.
”Target campaign” krävs när du ställer in ”Target ad group”. Kolumnen ”target campaign” saknas. Du behöver den här kolumnen när du använder kolumnen Target ad group. Lägg till en kolumn för Target campaign.
Se alla inriktningsattribut
Target keyword match type krävs när du använder Target keyword text. Kolumnen ”Target keyword match type” saknas. Du behöver den här kolumnen när du använder kolumnen Target keyword text. Lägg till en kolumn för Target keyword match type.
Se alla inriktningsattribut
Kolumnen Custom ID måste heta Custom ID, utan någon angiven attributstyp som (nummer) eller (text). Ta bort typen, spara din fil och ladda upp den igen. Se attributriktlinjer Du har tagit med en attributstyp med din kolumn ”Custom ID” som inte bör ha en attributstyp. Ta bort attributstypen intill kolumnen du gett namnet ”Custom ID”.
Varan finns redan. Filen du använder för att uppdatera ditt flöde eller din datamängd vill ”add” en rad som redan finns. Använd ett nytt ”Custom ID” eller ange inget id för raderna du lägger till.
Värdet är inte kompatibelt med attributstypen i kolumn X. Till exempel är typen ”number” inte kompatibel med något värde som innehåller bokstäver eller symboler. En rad i din fil innehåller data i fel format för attributet du har angett. Formatera din data i enlighet med attributstypen du har valt. Se standardattributformat
Du har redan en datamängd eller ett flöde med det här namnet. Ange ett nytt namn. Du har redan en datamängd eller ett flöde med det här namnet. Använd ett nytt namn för alla dina nya datamängder och flöden.
Din datamängd eller ditt dataflöde uppdaterades inte eftersom kalkylarket du försöker ladda upp innehåller en kolumn för ”Action”. Välj Uppdatera (inte Ersätt) om du vill ta med en kolumn för ”Action”, eller ta bort kolumnen ”Action” och försök igen. Din fil innehåller en kolumn för ”Action”. Kolumnen ”Action” är bara till för att uppdatera din data och du valde Ersatt. Ta bort kolumnen ”Action” och försök igen.
Du har nått gränsen för hur många företagsdatamängder du får ha (100 uppsättningar). Du måste ta bort en innan du kan lägga till en ny. Ditt konto har för många datamängder. Ta bort en datamängd du inte använder för att lägga till en ny. Var försiktig så att du inte tar bort tilläggsflöden (som det huvudsakliga webbplatslänkflödet) om du vill ha kvar de tilläggen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false