Odstránenie chýb nahrávania v prípade informačných kanálov firemných dát

Ak ste množinu údajov či informačný kanál nenaformátovali správne, vaše reklamy sa nemusia zobraziť. 

Skôr než začnete

Venujte primeranú pozornosť povinným atribútom informačného kanála. Systém zamietne nepresné alebo neúplné informačné kanály do 30 dní. Uistite sa, že vaše údaje sú v súlade s pravidlami inzercie spoločnosti Google a všetkými relevantnými zákonmi vo vašich zacielených oblastiach.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako zistiť, prečo sa vyskytli chyby množiny údajov alebo informačného kanála a ako ich odstrániť.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke nástrojov prejdite do sekcie Nastavenie a kliknite na Firemné dáta.
 3. Kliknite na názov informačného kanála, ktorý chcete zobraziť.
 4. Vyhľadajte chybové hlásenia informačného kanála firemných dát:
  1. Karta Dáta: Bezprostredne po nahraní sa môže zobraziť stav Zamietnuté a správa s popisom, že sa vyskytla chyba.
  2. Stĺpec Súhrn na karte História nahraných súborov: Chyby na tejto stránke informujú, ako by ste mali zmeniť formát nahranej tabuľky.
  3. Sekcia Podrobnosti v stĺpci Súhrn: chyby v tejto časti informujú, ako by ste mali zmeniť formát alebo obsah riadkov v tabuľke. Chcete stiahnuť tabuľku aj so všetkými chybami v riadkoch? V ponuke AKCIE kliknite na tlačidlo Stiahnuť súbor s chybami.
 5. Pomocou tabuľky chýb nahrávania nižšie odstráňte problém na základe chybového hlásenia.
 6. Je možné, že informačný kanál vyžaduje pridanie alebo aktualizáciu opravených údajov. Získajte ďalšie informácie o tom, ako udržiavať firemné údaje v aktualizovanom stave.

Oprava chýb nahrávania

Ak ste množinu údajov či informačný kanál nenaformátovali správne, vaše reklamy sa možno nezobrazia. V službe AdWords nájdete chyby, ktoré môžete v tabuľke opraviť, na viacerých miestach:

 • Na paneli nahrávania: ihneď po nahratí sa zobrazí červený text s upozornením, že sa vyskytla chyba.
 • Pod Súhrnom v tabuľke História nahrávania: chybové hlásenie v tejto časti zobrazuje, ako máte zmeniť formátovanie nahranej tabuľky.
 • Medzi Podrobnosťami pod Súhrnom v tabuľke História nahrávania: chybové hlásenie v tejto časti zobrazuje, ako máte zmeniť formátovanie alebo obsah riadkov v tabuľke. Chcete si stiahnuť tabuľku so všetkými chybami v riadkoch? V ponuke Akcie kliknite na tlačidlo Stiahnuť súbor s chybami.
Oprava chýb nahrávania
Chybové hlásenie Problém Riešenie
V prípade pokynu Add (pridať) nie je povolené zadávať hodnotu identifikátora. Do riadka, ktorý chcete pridať, ste zadali Item ID (ID položky). Nové riadky však ID položky obsahovať nemajú, lebo ich vloží služba AdWords. Upravte súbor, odstráňte hodnotu identifikátora z riadka, ktorý chcete pridať, a nahrajte ho znova.
Obrázok nie je k dispozícii. AdWords nemá prístup k obrázku. Hostiteľský server obrázka napríklad môže blokovať prístup alebo povolenie prístupu trvá príliš dlho. Obrázok umiestnite na dostupný hostiteľský server.
Neplatný formát obrázka. Obrázok nemá štandardný formát alebo nie je štandardným typom súboru. Obrázok konvertujte na PNG, .JPG, .JPEG alebo .GIF a uložte ho s kódovaním farieb RGB a s pripojeným profilom ICC.
Neplatná veľkosť obrázka. Obrázok je príliš veľký. Zmenšite obrázok:

– odporúčaná veľkosť obrázka: 300x300 pixelov,
– odporúčané rozlíšenie: 72 dpi,
– maximálna veľkosť súboru: 6 MB.
Neplatný formát adresy. Adresa nie je správne naformátovaná. Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:

– mesto, kód štátu, krajina,
– úplná adresa s PSČ,
– zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.

Adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti o mestách, oblastiach a krajinách nájdete v špecifikáciách.
Neplatný [názov atribútu]: [chyba]. Typ údajov zadaný vo vlastnom atribúte nezodpovedá zvolenému typu atribútu. Uistite sa, že ste údaje pre zvolený typ atribútu zadali v správnom formáte. Nezabudnite, že polnoc má pri dátumoch formát 00:00:00, nie 24:00:00.
Zobraziť typy atribútov
Neplatná webová adresa Webová adresa, ktorú ste uviedli v poli Cieľová webová adresa, je neplatná. Tento problém budete musieť vyriešiť.
 • Uistite sa, že webová adresa neobsahuje žiadne špeciálne znaky. Všetky špeciálne znaky budete musieť kódovať.
 • Uistite sa, že je webová adresa funkčná.
 • Cieľová webová adresa by nemala presahovať 2 048 znakov.
Zdá sa, že ste pridali nové atribúty. Skôr než ich hromadne upravíte, je potrebné, aby ste ich pridali do existujúcej množiny údajov alebo informačného kanála. Služba AdWords nedokáže rozpoznať stĺpce vo vašom súbore. Odstráňte problematické stĺpce a začnite odznova alebo pridajte nové stĺpce ešte skôr, ako ich hromadne upravíte.
Nové množiny údajov a informačné kanály nemôžu obsahovať stĺpec Action (Akcia) (tento stĺpec sa používa na hromadné upravovanie existujúcich množín údajov a informačných kanálov). Odstráňte stĺpec a skúste to znova. Nahrávaný súbor obsahuje stĺpec Action (Akcia). Odstráňte stĺpec Action (Akcia) a skúste to znova.
Žiadna položka sa nezhoduje s hodnotou Item ID (ID položky). Služba AdWords nedokáže rozpoznať riadok s hodnotou Item ID (ID položky) vo vašom súbore. Hodnoty určuje služba AdWords. Nájdite hodnoty identifikátorov vašich položiek: kliknite na možnosť Stĺpce, potom Atribúty a nakoniec na Item ID (ID položky), aby ste pridali stĺpec do tabuľky. Identifikátory používajte pri hromadnom upravovaní hodnôt v informačnom kanáli či množine údajov.
Riadok, ktorý sa snažíte upraviť, sa nenachádza v aktuálnej množine obchodných údajov. Ak chcete pridať nový riadok, vyberte možnosť Aktualizovať a do stĺpca Action (Akcie) zadajte add (pridať). Služba AdWords nedokáže rozpoznať hodnotu identifikátora vo vašom súbore. Opravte hodnotu identifikátora. Ak vkladáte nový riadok, zmeňte akciu na Add (Pridať).
Typ jedného alebo viacerých riadkov nemožno rozpoznať. AdWords rozoznáva tieto typy: text, number (číslo), price (cena), date (dátum). V jednom alebo viacerých stĺpcoch nemáte platný typ atribútu. Do každého z vlastných stĺpcov zadajte typ atribútu – text, číslo, cenu alebo dátum.
Zobraziť typy atribútov
Použite stĺpec Target keyword (Cieľové kľúčové slovo) alebo stĺpce Target keyword text (Cieľový text kľúčového slova) a Target keyword match type (Cieľový typ zhody kľúčového slova). Nie je možné použiť všetky tri možnosti v jednom riadku. Používate priveľa stĺpcov na zacielenie kľúčového slova. Použite buď:

– stĺpec target keyword (cieľové kľúčové slovo),
– alebo stĺpec target keyword text (cieľový text kľúčového slova) so stĺpcom target keyword match type (cieľový typ zhody kľúčového slova).

Zobraziť všetky atribúty zacielenia
Na vykonanie pokynov Set (Nastaviť) a Remove (Odstrániť) je potrebný stĺpec Item ID (ID položky). Služba AdWords nedokáže zistiť, ktoré riadky chcete aktualizovať. Pridajte do súboru, pomocou ktorého aktualizujete množinu údajov alebo informačný kanál, stĺpec s hodnotou identifikátora.
Hodnoty identifikátora od služby AdWords nájdete tak, že kliknete na možnosť Stĺpce, zvolíte možnosť Atribúty a potom vyberiete Item ID (ID položky).
Cieľová reklamná skupina nebola nájdená. Služba AdWords nenachádza vami uvedenú cieľovú reklamnú skupinu (target ad group). Odporúčame, aby ste zadali názov reklamnej skupiny, ktorý sa presne zhoduje s existujúcim názvom vrátane medzier a veľkých či malých písmen.
Cieľová kampaň nebola nájdená. Služba AdWords nenachádza vami uvedenú cieľovú kampaň (target campaign). Odporúčame, aby ste zadali názov kampane, ktorý sa presne zhoduje s existujúcim názvom vrátane medzier a veľkých či malých písmen.
Pri nastavovaní stĺpca Target ad group (Cieľová reklamná skupina) je potrebný stĺpec Target campaign (Cieľová kampaň). Chýba stĺpec target campaign (cieľová kampaň). Je potrebný, ak používate stĺpec target ad group (cieľová reklamná skupina). Pridajte stĺpec target campaign (cieľová kampaň).
Zobraziť všetky atribúty zacielenia
Na používanie stĺpca Target keyword text (Cieľový text kľúčového slova) je potrebný stĺpec Target keyword match type (Cieľový typ zhody kľúčového slova). Chýba stĺpec Target keyword match type (Cieľový typ zhody kľúčového slova). Potrebujete ho na používanie stĺpca Target keyword text (Cieľový text kľúčového slova). Pridajte stĺpec Target keyword match type (Cieľový typ zhody kľúčového slova).
Zobraziť všetky atribúty zacielenia
V názve stĺpca Custom ID (Vlastné ID) nesmie byť typ atribútu, akým je (number) (číslo) či (text) Odstráňte typ, uložte súbor a znova ho nahrajte. Zobraziť návod Do stĺpca Custom ID (Vlastné ID) ste pridali typ atribútu, ktorý tam však nemá byť. Odstráňte zo stĺpca Custom ID (Vlastné ID) typ atribútu.
Táto položka už existuje. Do súboru, ktorým aktualizujete informačný kanál alebo množinu údajov, ste zadali príkaz add (pridať) pre riadok, ktorý už existuje. Použite novú hodnotu Custom ID (Vlastné ID) alebo identifikátor neuvádzajte v riadkoch, ktoré pridávate.
Hodnota nie je kompatibilná s typom atribútu v stĺpci X. Typ number (číslo) napríklad nie je kompatibilný s hodnotami, ktoré obsahujú písmená alebo symboly. Riadok súboru obsahuje nesprávne formátované údaje pre uvedený atribút. Naformátujte údaje podľa vami zvoleného typu atribútu. Zobraziť formáty atribútov
Množina údajov alebo informačný kanál s takýmto názvom už existuje. Zadajte nový názov. Množina údajov alebo informačný kanál s takýmto názvom už existuje. Vymyslite pre nové množiny údajov a informačné kanály nové názvy.
Množinu údajov alebo informačný kanál nemožno aktualizovať, lebo nahrávaná tabuľka obsahuje stĺpec Action (Akcia). Ak chcete pridať stĺpec Action (Akcia) zvoľte možnosť Aktualizovať (nie Odstrániť) alebo stĺpec Action odstráňte a skúste to znova. Váš súbor obsahuje stĺpec Action (Akcia). Tento stĺpec sa však používa iba na aktualizovanie údajov a vy ste si zvolili možnosť Nahradiť. Odstráňte stĺpec Action (Akcia) a skúste to znova.
Vložili ste maximálny počet skupín firemných údajov (100 skupín). Pred pridaním ďalšej skupiny musíte jednu odstrániť. V účte máte priveľa množín údajov. Ak chcete pridať novú množinu údajov, odstráňte množinu, ktorú nepoužívate. Dajte pozor, aby ste neodstránili informačné kanály rozšírení, ktoré chcete zachovať – napríklad Main sitelink feed (Hlavný informačný kanál odkazu na podstránky).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory