Naprawa błędów przesyłania plików firmowych baz danych

Nieprawidłowo sformatowany zbiór danych lub plik danych może spowodować, że reklamy nie będą się wyświetlać. 

Zanim zaczniesz

Zwracaj szczególną uwagę na wymagane atrybuty pliku danych. System odrzuca nieprawidłowe lub niekompletne pliki danych po 30 dniach. Upewnij się, że Twoje dane są zgodne z zasadami reklamowymi Google i wszelkimi przepisami obowiązującymi w wybranych lokalizacjach.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, dlaczego Twój zestaw lub plik danych ma błędy i jak je naprawić.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu Narzędzia kliknij KonfiguracjaFirmowe bazy danych.
 3. Kliknij nazwę pliku danych, który chcesz sprawdzić.
 4. Znajdź komunikaty o błędach pliku firmowych baz danych:
  1. Karta Dane: zaraz po przesłaniu danych możesz zobaczyć, że plik ma stan Odrzucony i wiadomość, że wystąpił problem.
  2. Kolumna „Podsumowanie” na karcie „Historia przesyłania”: z błędów wyświetlanych w tej kolumnie dowiesz się, jak należy zmienić format przesłanego arkusza kalkulacyjnego.
  3. Sekcja „Szczegóły” w kolumnie „Podsumowanie”: z błędów wyświetlanych w tej kolumnie dowiesz się, jak należy zmienić format lub zawartość wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny ze wszystkimi błędami na poziomie wierszy, kliknij przycisk Błędy pobierania w obszarze „DZIAŁANIA”.
 5. Napraw problem wskazany w komunikacie, korzystając z poniższej tabeli błędów.
 6. Konieczne może być dodanie pliku danych lub jego zaktualizowanie, by zawierał poprawione dane. Dowiedz się więcej o tym, jak dbać o aktualność firmowej bazy danych.

Naprawa błędów przesyłania

Nieprawidłowo sformatowany zbiór lub plik danych może spowodować, że reklamy nie będą się wyświetlać. Google Ads pokazuje błędy w kilku miejscach, by ułatwić ich usunięcie z arkusza kalkulacyjnego:

 • W panelu przesyłania: zaraz po przesłaniu danych może się pojawić czerwony tekst z informacją, że wystąpił problem.
 • W kolumnie „Podsumowanie” w tabeli „Historia przesyłania”: z błędów wyświetlanych w tej kolumnie dowiesz się, jak należy zmienić format przesłanego arkusza kalkulacyjnego.
 • W sekcji „Szczegóły” w obszarze „Podsumowanie” w tabeli „Historia przesyłania”: z błędów wyświetlanych w tym obszarze dowiesz się, jak należy zmienić format lub zawartość wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny ze wszystkimi błędami na poziomie wierszy, w sekcji „CZYNNOŚCI” kliknij przycisk Pobierz błędy.

Pamiętaj

 • Przesyłania plików danych nie należy tak planować, by kończyło się o północy.
 • Przesyłanie plików można planować z dokładnością tylko do 15 minut (0, 15, 30, 45).
Naprawa błędów przesyłania
Komunikat o błędzie Problem Rozwiązanie
Wartość identyfikatora jest niedozwolona, gdy używasz działania „Add” (Dodaj). Dla wiersza, który próbujesz dodać, został podany atrybut „Item ID” (Identyfikator produktu). Nowe wiersze nie powinny mieć identyfikatorów elementów, ponieważ są one dodawane przez Google Ads. Zmień plik, usuwając wartość identyfikatora w wierszu, który chcesz dodać, i prześlij go ponownie.
Obraz jest niedostępny Google Ads nie może uzyskać dostępu do obrazu. Na przykład serwer, na którym jest przechowywany obraz, blokuje dostęp lub zbyt długo zwleka z jego przyznaniem. Umieść obraz w dostępnej lokalizacji.
Nieprawidłowy format pola Wartość w kolumnie harmonogramu jest nieprawidłowa. Przesyłanie plików można planować z dokładnością tylko do 15 minut (0, 15, 30, 45).
Nieprawidłowy format obrazu Obraz nie jest standardowym typem lub formatem pliku. Zmień format obrazu na PNG, JPG, JPEG lub GIF. Zapisz obraz w palecie kolorów RGB z dołączonym profilem ICC.
Nieprawidłowy rozmiar obrazu Obraz jest za duży. Zmniejsz obraz:

– Zalecany rozmiar obrazu: 300 x 300 pikseli
– Zalecana rozdzielczość: 72 dpi
– Maksymalny rozmiar pliku: 6 MB
Nieprawidłowy format adresu Adres jest nieprawidłowo sformatowany. Użyj jednego z tych formatów:

– Miejscowość, kod województwa, kraj
– Pełny adres z kodem pocztowym
– Długość i szerokość geograficzna w zapisie dziesiętnym (DDD)

Poszczególne elementy adresu oddzielaj przecinkami. Zobacz specyfikacje dla miast, regionów i krajów.
Nieprawidłowy [nazwa atrybutu]: [błąd] Typ danych wpisany dla atrybutu niestandardowego jest niezgodny z wybranym typem atrybutu. Upewnij się, że format danych jest odpowiedni do określonego typu atrybutu. Pamiętaj, że północ to 00:00:00 (a nie 24:00:00).
Zobacz typy atrybutów
Nieprawidłowy URL Adres URL podany w polu „Końcowy URL” nie jest prawidłowym adresem URL i wymaga korekty.
 • Upewnij się, że URL nie zawiera żadnych znaków specjalnych. Wszystkie znaki specjalne muszą być zakodowane.
 • Upewnij się, że adres URL prowadzi do działającego adresu URL.
 • Długość końcowego URL nie powinna przekraczać 2048 znaków.
Wygląda na to, że dodano nowe atrybuty. Aby móc je edytować zbiorczo, dodaj je do dotychczasowego zbioru lub pliku danych. Plik zawiera kolumny, których Google Ads nie rozpoznaje. Aby móc edytować kolumny zbiorczo, usuń problematyczne kolumny i spróbuj ponownie lub dodaj nowe kolumny.
Nowe zestawy lub pliki danych nie mogą zawierać kolumny „Action” (Działanie). Służy o do zbiorczej edycji istniejących zestawów lub plików danych). Usuń kolumnę i spróbuj ponownie. Przesyłany plik zawiera kolumnę „Action” (Działanie). Usuń kolumnę „Action” (Działanie) i spróbuj ponownie.
Brak produktu pasującego do identyfikatora produktu. Plik zawiera wiersz z atrybutem „Item ID” (Identyfikator produktu), którego Google Ads nie rozpoznaje. Wartości te określa Google Ads. Znajdź identyfikatory produktów: kliknij kolejno „Kolumny”, „Atrybuty” i „Identyfikator produktu”, by dodać tę kolumnę do tabeli. Użyj tych identyfikatorów podczas zbiorczej edycji wartości w pliku lub zestawie danych.
Jeden z wierszy, które próbujesz edytować, nie istnieje w aktualnym zestawie danych biznesowych. Jeśli chcesz dodać nowy wiersz, wybierz opcję „Aktualizuj” i wpisz „add” (dodaj) w kolumnie „Action” (Działanie). Plik zawiera wiersz z identyfikatorem, którego Google Ads nie rozpoznaje. Popraw wartość identyfikatora lub, jeśli dodajesz nowy wiersz, zmień działanie na „Add” (Dodaj).
Co najmniej 1 ze zdefiniowanych przez Ciebie kolumn ma nierozpoznany typ. Google Ads rozpoznaje te typy: „(text)” (tekst), „(number)” (liczba), „(price)” (cena) oraz „(date)” (data). Co najmniej 1 niestandardowa kolumna nie ma prawidłowego typu atrybutu. Zdefiniuj dla każdej niestandardowej kolumny typ atrybutu: „text” (tekst), „number” (liczba), „price” (cena) lub „date” (data).
Zobacz specyfikacje typów atrybutów
Użyj kolumny „Target keyword” (Wybrane słowo kluczowe) lub kolumn „Target keyword text” (Tekst wybranego słowa kluczowego) i „Target keyword match type” (Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego). Nie można użyć wszystkich trzech w jednym wierszu. Używasz zbyt wielu kolumn kierowania na słowa kluczowe. Użyj 1 z tych opcji:

– kolumna „Target keyword” (Wybrane słowo kluczowe),
– kolumny „Target keyword text” (Tekst wybranego słowa kluczowego) i „Target keyword match type” (Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego).

Zobacz wszystkie atrybuty kierowania
Czas zakończenia nie może być wcześniejszy od czasu rozpoczęcia. Czas rozpoczęcia jest późniejszy od czasu zakończenia. Przesyłania plików danych nie należy tak planować, by kończyło się o północy.
Działania „Set” (Ustaw) i „Remove” (Usuń) wymagają obecności kolumny „Item ID” (Identyfikator produktu). Google Ads nie może określić, które wiersze chcesz zaktualizować. Umieść kolumnę identyfikatora w pliku, którego używasz do aktualizacji zbioru lub pliku danych.
Aby znaleźć identyfikatory przypisane przez Google Ads, kliknij kolejno „Kolumny”, „Atrybuty” i „Identyfikator produktu”.
Nie znaleziono wybranej grupy reklam. Google Ads nie może znaleźć określonej docelowej grupy reklam („target ad group”). Upewnij się, że wpisany tekst jest identyczny z nazwą dotychczasowej grupy reklam (łącznie ze spacjami i wielkością liter).
Nie znaleziono wybranej kampanii. Google Ads nie może znaleźć określonej docelowej kampanii („target campaign”). Upewnij się, że wpisany tekst jest identyczny z nazwą dotychczasowej kampanii (łącznie ze spacjami i wielkością liter).
Kolumna „Target campaign” (Docelowa kampania) jest wymagana, gdy używasz kolumny „Target ad group” (Docelowa grupa reklam). Brakuje kolumny „Target campaign” (Docelowa kampania). Jest ona wymagana, gdy używasz kolumny „Target ad group” (Wybrana grupa reklam). Dodaj kolumnę „Target campaign” (Wybrana kampania).
Zobacz wszystkie atrybuty kierowania
Kolumna „Target keyword match type” (Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego) jest wymagana, gdy używasz kolumny „Target keyword text” (Tekst wybranego słowa kluczowego). Brakuje kolumny „Target keyword match type” (Typ dopasowania docelowego słowa kluczowego). Jest ona wymagana, gdy używasz kolumny „Target keyword text” (Tekst wybranego słowa kluczowego). Dodaj kolumnę „Target keyword match type” (Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego).
Zobacz wszystkie atrybuty kierowania
Kolumna „Custom ID” (Identyfikator niestandardowy) musi nosić nazwę „Custom ID” bez określonego typu atrybutu, np. „(number)” (liczba) czy „(text)” (tekst). Usuń typ, zapisz plik ponownie i prześlij go jeszcze raz. Zobacz wskazówki dotyczące atrybutów Dodano typ atrybutu do kolumny „Custom ID” (Niestandardowy identyfikator), która nie powinna zawierać typu atrybutu. Usuń typ atrybutu obok kolumny o nazwie „Custom ID” (Niestandardowy identyfikator).
Ten element już istnieje. Pojawia się monit o dodanie wiersza („add” – dodaj), który już istnieje, do pliku używanego do aktualizacji pliku lub zestawu danych. Użyj nowego niestandardowego identyfikatora („Custom ID”) lub nie określaj identyfikatora dla wierszy, które dodajesz.
Wartość jest niezgodna z typem atrybutu w kolumnie „X”. Np. typ „number” (liczba) jest niezgodny z wartościami zawierającymi litery lub symbole. Wiersz w pliku zawiera dane, których format jest niezgodny z określonym atrybutem. Sformatuj dane zgodnie z wybranym typem atrybutu. Zobacz standardowe formaty atrybutów
Zestaw lub plik danych o tej nazwie już istnieje. Wpisz nową nazwę. Zestaw lub plik danych o tej nazwie już istnieje. Każdy zestaw lub plik danych powinien mieć inną nazwę.
Nie zaktualizowano pliku lub zestawu danych, ponieważ arkusz kalkulacyjny, który chcesz przesłać, zawiera kolumnę „Action” (Działanie). Wybierz „Aktualizuj” (a nie „Zamień”), jeśli chcesz dodać kolumnę „Action” (Działanie), lub usuń kolumnę i spróbuj ponownie. Plik zawiera kolumnę „Action” (Działanie). Służy ona wyłącznie do aktualizacji danych, a wybrano „Zamień”. Usuń kolumnę „Action” (Działanie) i spróbuj ponownie.
Osiągnięto maksymalną liczbę zestawów danych biznesowych (100). Usuń jeden zestaw, aby dodać nowy. Twoje konto zawiera zbyt wiele zestawów danych. Usuń zestaw danych, którego nie używasz, aby dodać nowy. Uważaj, by nie usunąć plików danych rozszerzeń (np. „Główny plik danych linków do podstron”), jeśli chcesz je zachować.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73067
false
false
false