Naprawa błędów przesyłania plików danych biznesowych

Nieprawidłowo sformatowany zbiór danych lub plik danych może spowodować, że reklamy nie będą się wyświetlać. 

Zanim zaczniesz

Zwracaj szczególną uwagę na wymagane atrybuty pliku danych. System odrzuca nieprawidłowe lub niekompletne pliki danych po 30 dniach. Upewnij się, że Twoje dane są zgodne z zasadami reklamowymi Google i wszelkimi przepisami obowiązującymi w wybranych lokalizacjach.

Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, dlaczego Twój zestaw lub plik danych ma błędy i jak je naprawić.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu Narzędzia kliknij KonfiguracjaFirmowe bazy danych.
 3. Kliknij nazwę pliku danych, który chcesz sprawdzić.
 4. Znajdź komunikaty o błędach pliku danych biznesowych:
  1. Karta Dane: zaraz po przesłaniu danych możesz zobaczyć, że plik ma stan Odrzucony i wiadomość, że wystąpił problem.
  2. Kolumna „Podsumowanie” na karcie „Historia przesyłania”: z błędów wyświetlanych w tej kolumnie dowiesz się, jak należy zmienić format przesłanego arkusza kalkulacyjnego.
  3. Sekcja „Szczegóły” w kolumnie „Podsumowanie”: z błędów wyświetlanych w tej kolumnie dowiesz się, jak należy zmienić format lub zawartość wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny ze wszystkimi błędami na poziomie wierszy, kliknij przycisk Błędy pobierania w obszarze „DZIAŁANIA”.
 5. Napraw problem wskazany w komunikacie, korzystając z poniższej tabeli błędów.
 6. Konieczne może być dodanie pliku danych lub jego zaktualizowanie, by zawierał poprawione dane. Dowiedz się więcej o tym, jak dbać o aktualność firmowej bazy danych.

Naprawa błędów przesyłania

Nieprawidłowo sformatowany zestaw lub plik danych może spowodować, że reklamy nie będą się wyświetlać. AdWords w kilku miejscach pokazuje błędy, aby ułatwić ich usunięcie z arkusza kalkulacyjnego:

 • W panelu przesyłania: zaraz po przesłaniu danych może pojawić się czerwony tekst z informacją, że wystąpił problem.
 • W kolumnie „Podsumowanie” w tabeli „Historia przesyłania”: z błędów wyświetlanych w tej kolumnie dowiesz się, jak należy zmienić format przesłanego arkusza kalkulacyjnego.
 • W sekcji „Szczegóły” w obszarze „Podsumowanie” w tabeli „Historia przesyłania”: z błędów wyświetlanych w tym obszarze dowiesz się, jak należy zmienić format lub zawartość wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny ze wszystkimi błędami na poziomie wierszy, kliknij przycisk Pobierz błędy w obszarze „DZIAŁANIA”.
Naprawa błędów przesyłania
Komunikat o błędzie Problem Rozwiązanie
Wartość identyfikatora jest niedozwolona, gdy używasz działania „Add” (Dodaj). Dla wiersza, który próbujesz dodać, został podany „Item ID” (Identyfikator elementu). Nowe wiersze nie powinny mieć identyfikatorów elementów, ponieważ są one dodawane przez AdWords. Edytuj plik, usuń wartość identyfikatora wiersza, który chcesz dodać, i prześlij ponownie.
Obraz jest niedostępny AdWords nie może uzyskać dostępu do obrazu. Na przykład serwer, na którym jest przechowywany obraz, blokuje dostęp lub uzyskanie dostępu zajmuje za dużo czasu. Umieść obraz w dostępnej lokalizacji.
Nieprawidłowy format obrazu Obraz nie jest standardowym typem lub formatem pliku. Zmień format obrazu na PNG, JPG, JPEG lub GIF i zapisz go w kolorach RGB z załączonym profilem ICC.
Nieprawidłowy rozmiar obrazu Obraz jest za duży. Zmniejsz obraz:

– Zalecany rozmiar obrazu: 300 x 300 pikseli
– Zalecana rozdzielczość: 72 dpi
– Maksymalny rozmiar pliku: 6 MB
Nieprawidłowy format adresu Adres nie jest prawidłowo sformatowany. Użyj jednego z tych formatów:

– Miejscowość, kod województwa, kraj
– Pełny adres z kodem pocztowym
– Długość i szerokość geograficzna w zapisie dziesiętnym (DDD)

Poszczególne elementy adresu oddzielaj przecinkami. Zobacz specyfikacje dla miast, regionów i krajów.
Nieprawidłowy [nazwa atrybutu]: [błąd] Typ danych wpisany dla atrybutu niestandardowego jest niezgodny z wybranym typem atrybutu. Upewnij się, że format danych jest odpowiedni do określonego typu atrybutu. Pamiętaj, że północ to 00:00:00 (a nie 24:00:00).
Zobacz typy atrybutów
Nieprawidłowy URL URL podany w polu „Końcowy URL” nie jest prawidłowym adresem URL i wymaga korekty.
 • Upewnij się, że URL nie zawiera żadnych znaków specjalnych. Wszystkie znaki specjalne muszą być zakodowane.
 • Upewnij się, że URL prowadzi do działającego adresu URL.
 • Długość końcowego URL nie powinna przekraczać 2048 znaków.
Wygląda na to, że dodano nowe atrybuty. Aby móc edytować je zbiorczo, dodaj je do istniejącego zestawu lub pliku danych. Plik zawiera kolumny, których AdWords nie rozpoznaje. Aby móc edytować kolumny zbiorczo, usuń problematyczne kolumny i spróbuj ponownie lub dodaj nowe kolumny.
Nowe zestawy lub pliki danych nie mogą zawierać kolumny „Action” (Działanie). Służy o do zbiorczej edycji istniejących zestawów lub plików danych). Usuń kolumnę i spróbuj ponownie. Przesyłany plik zawiera kolumnę „Action” (Działanie). Usuń kolumnę „Action” (Działanie) i spróbuj ponownie.
Brak elementu pasującego do „Item ID” (Identyfikator elementu). Plik zawiera wiersz „Item ID” (Identyfikator elementu), którego AdWords nie rozpoznaje. Wartości te określa AdWord Znajdź identyfikatory elementów: kliknij kolejno „Kolumny”, „Atrybuty” i „Item ID” (Identyfikator elementu), aby dodać tę kolumnę do tabeli. Użyj tych identyfikatorów podczas zbiorczej edycji wartości w pliku lub zestawie danych.
Jeden z wierszy, które próbujesz edytować, nie istnieje w aktualnym zestawie danych biznesowych. Jeśli chcesz dodać nowy wiersz, wybierz opcję „Aktualizuj” i wpisz „add” (dodaj) w kolumnie „Action” (Działanie). Plik zawiera wiersz z identyfikatorem, którego AdWords nie rozpoznaje. Popraw wartość identyfikatora lub, jeśli dodajesz nowy wiersz, zmień działanie na „Add” (Dodaj).
Nie można rozpoznać typu co najmniej jednej zdefiniowanej kolumny. AdWords rozpoznaje następujące typy: (text), (number), (price), (date). Co najmniej jedna niestandardowa kolumna nie ma prawidłowego typu atrybutu. Zdefiniuj typ atrybutu: tekst, liczba, cena lub data dla każdej niestandardowej kolumny.
Zobacz specyfikacje dla typów atrybutów
Użyj kolumny „Target keyword” (Wybrane słowo kluczowe) lub kolumn „Target keyword text” (Tekst wybranego słowa kluczowego) i „Target keyword match type” (Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego). Nie można użyć wszystkich trzech w jednym wierszu. Używasz zbyt wielu kolumn kierowania na słowa kluczowe. Użyj jednej z następujących możliwości:

- kolumny „Target keyword” (Wybrane słowo kluczowe),
- kolumn „Target keyword text” (Tekst wybranego słowa kluczowego) i „Target keyword match type” (Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego).

Zobacz wszystkie atrybuty kierowania
Działanie Ustaw lub Usuń wymaga kolumny „Item ID” (Identyfikator elementu). AdWords nie może określić, które wiersze chcesz zaktualizować. Umieść kolumnę Identyfikator w pliku, którego używasz do aktualizacji zestawu lub pliku danych.
Aby znaleźć identyfikatory przypisane przez AdWords, kliknij „Kolumny”, wybierz „Atrybuty”, a następnie „Item ID” (Identyfikator elementu).
Nie znaleziono docelowej grupy reklam. AdWords nie może znaleźć określonej docelowej grupy reklam („target ad group”). Upewnij się, że wpisany tekst jest identyczny jak nazwa istniejącej grupy reklam (uwzględnij spacje i wielkie litery).
Nie znaleziono docelowej kampanii. Googole Ads nie może znaleźć określonej docelowej kampanii („target campaign”). Upewnij się, że wpisany tekst jest identyczny jak nazwa istniejącej kampanii (uwzględnij spacje i wielkie litery).
Kolumna „Target campaign” (Docelowa kampania) jest wymagana, gdy używasz kolumny „Target ad group” (Docelowa grupa reklam). Brakuje kolumny „Target campaign” (Docelowa kampania). Jest ona wymagana, gdy używasz kolumny „Target ad group” (Docelowa grupa reklam). Dodaj kolumnę „Target campaign” (Docelowa kampania).
Zobacz wszystkie atrybuty kierowania
Kolumna „Target keyword match type” (Typ dopasowania docelowego słowa kluczowego) jest wymagana, gdy używasz kolumny „Target keyword text” (Tekst docelowego słowa kluczowego). Brakuje kolumny „Target keyword match type” (Typ dopasowania docelowego słowa kluczowego). Jest ona wymagana, gdy używasz kolumny „Target keyword text” (Tekst docelowego słowa kluczowego). Dodaj kolumnę „Target keyword match type” (Typ dopasowania docelowego słowa kluczowego).
Zobacz wszystkie atrybuty kierowania
Kolumna „Custom ID” (Niestandardowy identyfikator) musi mieć nazwę „Custom ID” bez określonego typu atrybutu, takiego jak „(number)” (liczba) lub „(text)” (tekst). Usuń typ, zapisz plik ponownie i prześlij go jeszcze raz. Zobacz wskazówki w zakresie atrybutów Dodano typ atrybutu do kolumny „Custom ID” (Niestandardowy identyfikator), która nie powinna zawierać typu atrybutu. Usuń typ atrybutu obok kolumny o nazwie „Custom ID” (Niestandardowy identyfikator).
Ten element już istnieje. Pojawia się monit o dodanie wiersza („add” – dodaj), który już istnieje, do pliku używanego do aktualizacji pliku lub zestawu danych. Użyj nowego identyfikatora niestandardowego („Custom ID”) lub nie określaj identyfikatora dla wierszy, które dodajesz.
Wartość jest niezgodna z typem atrybutu w kolumnie „X”. Np. typ „number” (liczba) jest niezgodny z wartościami zawierającymi litery lub symbole. Wiersz w pliku zawiera dane, których format jest niezgodny z określonym atrybutem. Sformatuj dane zgodnie z wybranym typem atrybutu. Zobacz standardowe formaty atrybutów
Zestaw lub plik danych o tej nazwie już istnieje. Wpisz nową nazwę. Zestaw lub plik danych o tej nazwie już istnieje. Każdy zestaw lub plik danych powinien mieć inną nazwę.
Nie zaktualizowano pliku lub zestawu danych, ponieważ arkusz kalkulacyjny, który chcesz przesłać, zawiera kolumnę „Action” (Działanie). Wybierz „Aktualizuj” (a nie „Zamień”), jeśli chcesz dodać kolumnę „Action” (Działanie), lub usuń kolumnę i spróbuj ponownie. Plik zawiera kolumnę „Action” (Działanie). Służy ona wyłącznie do aktualizacji danych, a wybrano „Zamień”. Usuń kolumnę „Action” (Działanie) i spróbuj ponownie.
Osiągnięto maksymalną liczbę zestawów danych biznesowych (100). Usuń jeden zestaw, aby dodać nowy. Twoje konto zawiera zbyt wiele zestawów danych. Usuń zestaw danych, którego nie używasz, aby dodać nowy. Uważaj, aby nie usunąć plików danych rozszerzeń (takich jak „Główny kanał linków do podstron”), jeśli chcesz je zachować.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem