Rett opp opplastingsfeil med feeder i bedriftsdata

Dersom et datasett eller en feed ikke er riktig formatert, kan dette hindre at annonsene dine blir vist. 

Før du begynner

Kontroller de obligatoriske feedattributtene nøye. Etter 30 dager avvises feeder som er unøyaktige eller ufullstendige, av systemet. Sørg for at dataene dine overholder Googles retningslinjer for annonsering og alle relevante lover på de målrettede stedene dine.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan finne årsaken til at datasettet ditt eller feeden din har feil, og hvordan du retter dem opp.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Konfigurasjon på verktøymenyen, og klikk deretter på Bedriftsdata.
 3. Klikk på navnet på datafeeden du vil gå gjennom.
 4. Finn feilmeldingene for bedriftsdatafeeden din:
  1. Data-fanen: Når opplastingen er ferdig, ser du statusen «Ikke godkjent» og en tekst som beskriver feilen.
  2. «Sammendrag»-kolonnen på «Opplastingslogg»-fanen: Feilmeldingene her viser hvordan du må endre formatet på det opplastede regnearket.
  3. «Detaljer»-delen i «Sammendrag»-kolonnen: Feilmeldingene her viser hvordan du må endre formatet for eller innholdet i radene i regnearket. Hvis du vil laste ned et regneark med alle feilene på radnivå, kan du klikke på Nedlastingsfeil-knappen under «HANDLINGER».
 5. I tabellen for opplastingsfeil nedenfor kan du løse problemet med utgangspunkt i feilmeldingen.
 6. Det kan hende du må legge til eller oppdatere feeden din med korrigerte data. Finn ut hvordan du sørger for at bedriftsdataene dine er oppdatert.

Korriger opplastingsfeil

Når et datasett eller en feed ikke er riktig formatert, kan dette hindre at annonsene dine blir vist. Det vises feilmeldinger som kan hjelpe deg med å korrigere regnearket, på følgende steder i AdWords:

 • I opplastingspanelet: Når opplastingen er ferdig, ser du rød tekst som beskriver eventuelle feil.
 • Under «Sammendrag» i «Opplastingslogg»-tabellen: Feilmeldingene her viser hvordan du må endre formatet på det opplastede regnearket.
 • I «Detaljer» under «Sammendrag» i «Opplastingslogg»-tabellen: Feilmeldingene her viser hvordan du må endre formatet eller innholdet for radene i regnearket. Hvis du vil laste ned et regneark med alle feilene på radnivå, kan du klikke på Nedlastingsfeil-knappen under «HANDLINGER».
Korriger opplastingsfeil
Feilmelding Problem Slik løser du problemet
En ID-verdi er ikke tillatt når handlingen «Add» brukes Du har angitt en «Item ID» eller vare-ID for en rad du prøver å legge til. Nye rader skal ikke ha vare-ID-er, ettersom disse legges til av AdWords. Rediger filen, fjern ID-verdien for raden du prøver å legge til, og last opp på nytt.
Bildet er ikke tilgjengelig AdWords har ikke tilgang til bildet. Årsaken kan for eksempel være at tjeneren der bildet er lagret, blokkerer tilgangen, eller at det tar for lang tid å få tilgang. Lagre bildet på et tilgjengelig sted.
Ugyldig bildeformat Bildet har ikke standard filtype eller format. Konverter bildet til PNG, JPG, JPEG eller GIF, og lagre det med RGB-fargekoder med en vedlagt ICC-profil.
Ugyldig bildestørrelse Bildet er for stort. Forminsk bildet:

– Anbefalt bildestørrelse: 300 x 300 piksler
– Anbefalt oppløsning: 72 ppt
– Maksimal filstørrelse: 6 MB
Ugyldig adresseformat Adressen er ikke riktig formatert. Bruk en av disse formateringsmetodene:

– By, delstatskode, land
– Fullstendig adresse med postnummer
– Bredde-/lengdegrad i DDD-format

Bruk komma som skilletegn i adressen. Se spesifikasjoner for byer, regioner og land.
Ugyldig [attributtnavn]: [feil] Datatypen du har angitt for et tilpasset attributt, samsvarer ikke med den valgte attributtypen. Sørg for at dataene har riktig format for attributtypen du har angitt. For datoer må du huske at 00:00:00 betyr midnatt (ikke 24:00:00).
Se attributtyper
Nettadressen er ugyldig Nettadressen du har oppgitt i «Endelig nettadresse»-feltet, er ikke gyldig, og dette må løses.
 • Sørg for at nettadressen ikke inneholder noen spesialtegn. Alle spesialtegn må kodes.
 • Sørg for at nettadressen fører til en nettadresse som fungerer.
 • Den endelige nettadressen skal ikke overstige 2048 tegn.
Du har lagt til nye attributter. Du må legge til disse attributtene i et eksisterende datasett eller en eksisterende feed før du kan masseredigere dem. Filen din har kolonner som AdWords ikke gjenkjenner. Fjern problemkolonnene og prøv på nytt, eller legg til de nye kolonnene før du masseredigerer dem.
Nye datasett eller feeder kan ikke inneholde en «Action»-kolonne («Action»-kolonnen er for masseredigering av eksisterende datasett eller feeder). Fjern denne kolonnen, og prøv på nytt. Filen du laster opp, inneholder en «Action»-kolonne. Fjern «Action»-kolonnen og prøv på nytt.
Ingen elementer samsvarer med vare-ID-en Filen din inneholder en rad med en «Item ID» (vare-ID) som AdWords ikke gjenkjenner. AdWords definerer disse verdiene. Finn vare-ID-er: Klikk på «Kolonner», «Attributter» og deretter «Item ID» for å legge til denne kolonnen i tabellen. Bruk disse ID-ene når du masseredigerer verdiene i feeden eller datasettet.
Én av radene du prøver å redigere, finnes ikke i gjeldende bedriftsdatasett. Hvis du vil legge til en ny rad, må du velge «Oppdater»-alternativet og angi «add» i «Action»-kolonnen. Filen din inneholder en rad med en ID som AdWords ikke gjenkjenner. Korriger ID-verdien, eller endre handlingen til «Add» hvis du legger til en ny rad.
Én eller flere kolonner du har definert, har en ukjent type. AdWords gjenkjenner disse typene: (text), (number), (price), (date). Én eller flere egendefinerte kolonner mangler en gyldig attributtype. Definer en tekst-, tall-, pris- eller datoattributtype for hver av de egendefinerte kolonner.
Se spesifikasjoner for attributtyper
Bruk enten «Målrettingssøkeord»-kolonnen eller både «Målrett mot søkeordtekst»-kolonnen og «Målrett mot samsvartype for søkeord»-kolonnen. Alle tre kan ikke brukes i én rad. Du bruker for mange kolonner for søkeordmålretting. Bruk enten:

– En «målrettingssøkeord»-kolonne
– En «målrett med søkeordtekst»-kolonne med en «målrett mot samsvarstype for søkeord»-kolonne.

Se alle målrettingsattributter
«Vare-ID»-kolonnen er obligatorisk ved angivelse («Set») eller fjerning («Remove») AdWords vet ikke hvilke rader du vil oppdatere. Ta med en ID-kolonne i filen du bruker for å oppdatere datasettet eller feeden.
Du finner ID-ene som AdWords har tildelt, ved å klikke på «Kolonner» og deretter velge «Attributter» og «Item ID».
Finner ikke målannonsegruppen. AdWords finner ikke målannonsegruppen du har angitt. Sørg for nøyaktig samsvar med navnet på en eksisterende annonsegruppe, inkludert mellomrom og store bokstaver.
Finner ikke målkampanjen AdWords finner ikke målkampanjen du har angitt. Sørg for nøyaktig samsvar med navnet på en eksisterende kampanje, inkludert mellomrom og store bokstaver.
En målkampanje er påkrevd når du angir en målannonsegruppe «Target campaign»-kolonnen mangler. Du trenger denne kolonnen når du bruker «target ad group»-kolonnen. Legg til en «target campaign»-kolonne.
Se alle målrettingsattributter
«Målrett mot samsvartype for søkeord» er obligatorisk når du bruker målretting mot søkeordtekst. «Målrett mot samsvartype for søkeord»-kolonnen mangler. Du trenger denne kolonnen når du bruker målretting mot søkeordtekst Legg til en målretting mot søkeordtekst-kolonne.
Se alle målrettingsattributter
«Custom ID»-kolonnen må ha navnet «Custom ID», uten en angitt attributtype, for eksempel «(number)» eller «(text)». Fjern typen, lagre filen igjen og last den opp på nytt. Se retningslinjer for attributter Du har inkludert en attributtype sammen med «Custom ID»-kolonnen, som ikke skal inneholde en attributtype. Fjern attributtypen ved siden av kolonnen du har gitt navnet «Custom ID».
Dette elementet finnes allerede. Filen du bruker for å oppdatere feeden eller datasettet, inneholder «add» for en rad som allerede finnes. Bruk en ny «Custom ID», eller ikke angi en ID, for rader du legger til.
Verdien er ikke kompatibel med attributtypen i kolonne X. Eksempelvis er typen «number» inkompatibel med alle verdier som inneholder bokstaver eller symboler. En rad i filen din inneholder data som har feil format for attributtet du har angitt. Formatér dataene i henhold til attributtypen du har valgt. Se standardattributtformater
Du har allerede et datasett eller en feed med dette navnet. Skriv inn et nytt navn. Du har allerede et datasett eller en feed med dette navnet. Bruk et nytt navn for alle nye datasett eller feeder.
Datasettet eller feeden ble ikke oppdatert fordi regnearket du prøver å laste opp, inneholder en «Action»-kolonne. Velg «Oppdater» (ikke «Erstatt») hvis du vil inkludere en «Action»-kolonne, eller fjern «Action»-kolonnen og prøv på nytt. Filen din inneholder en «Action»-kolonne. «Action»-kolonnen brukes bare for oppdatering av data, og du velger «Erstatt». Fjern «Action»-kolonnen og prøv på nytt.
Du har nådd grensen for antall bedriftsdatasett du kan ha (100 sett). Du må fjerne et sett før du kan legge til et nytt. Kontoen din har for mange datasett. Fjern et datasett du ikke bruker, før du legger til et nytt. Pass på at du ikke fjerner utvidelsesfeeder (f.eks. «Primær feed for nettstedslinker») hvis du ønsker å beholde disse utvidelsene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt