Uzņēmējdarbības datu plūsmu augšupielādes kļūdu novēršana

Ja jūsu datu kopa vai plūsma nav pareizi formatēta, jūsu reklāmas var netikt rādītas. 

Pirms darba sākšanas

Īpašu uzmanību pievērsiet obligātajiem plūsmas atribūtiem. Sistēma pēc 30 dienām noraida nepareizas vai nepilnīgas plūsmas. Nodrošiniet datu atbilstību Google reklamēšanas politikām un visiem attiecīgajiem tiesību aktiem jūsu atlasītajās atrašanās vietās.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā uzzināt datu kopas vai plūsmas kļūdu cēloni un kā novērst šīs kļūdas.

Norādījumi

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Rīku izvēlnē pārejiet uz sadaļu Iestatījumi un noklikšķiniet uz Uzņēmējdarbības dati.
 3. Noklikšķiniet uz pārskatāmās datu plūsmas nosaukuma.
 4. Atrodiet attiecīgos uzņēmējdarbības datu plūsmas kļūdu ziņojumus.
  1. Cilne “Dati”: uzreiz pēc augšupielādes var būt redzams statuss “Noraidīts” un ziņojums ar kļūdas aprakstu.
  2. Sleja “Kopsavilkums” cilnē “Augšupielāžu vēsture”: šeit aprakstītajās kļūdās ir norādīts, kā mainīt augšupielādētās izklājlapas formātu.
  3. Sadaļa “Detalizēta informācija” slejā “Kopsavilkums”: šeit aprakstītajās kļūdās ir norādīts, kā mainīt izklājlapas formātu vai tajā ietverto rindu saturu. Vai vēlaties lejupielādēt izklājlapu ar visām šīm rindas līmeņa kļūdām? Sadaļā “DARBĪBAS” noklikšķiniet uz pogas “Lejupielādēt kļūdas”.
 5. Skatiet tālāk redzamo augšupielādes kļūdu tabulu, lai novērstu problēmu saskaņā ar kļūdas ziņojumā norādīto informāciju.
 6. Iespējams, labotie dati būs atkārtoti jāpievieno plūsmai vai plūsma būs jāatjaunina. Uzziniet vairāk par regulāru uzņēmējdarbības datu atjaunināšanu.

Augšupielādes kļūdu novēršana

Ja jūsu datu kopa vai plūsma ir nepareizi formatēta, jūsu reklāmas var netikt rādītas. Programmā AdWords vairākās vietās tiek rādītas kļūdas, lai palīdzētu jums labot izklājlapu:

 • Augšupielādes panelī: tiklīdz augšupielādēsiet izklājlapu, var tikt rādīts teksts sarkanā krāsā ar konstatētās problēmas aprakstu.
 • Tabulas “Augšupielādes vēsture” sadaļā “Kopsavilkums”: šeit aprakstītajās kļūdās ir norādīts, kā mainīt augšupielādētās izklājlapas formātu.
 • Tabulas “Augšupielādes vēsture” sadaļas “Kopsavilkums” daļā “Detalizēta informācija”: šeit aprakstītajās kļūdās ir norādīts, kā mainīt izklājlapas formātu vai tajā ietverto rindu saturu. Vai vēlaties lejupielādēt izklājlapu ar visām šīm rindas līmeņa kļūdām? Sadaļā “DARBĪBAS” noklikšķiniet uz pogas Lejupielādēt kļūdas.
Augšupielādes kļūdu novēršana
Kļūdas ziņojums Problēma Kā to novērst
Ja tiek izmantota darbība “Add”, nav atļauts norādīt ID vērtību. Jūs norādījāt vērtību “Item ID” rindai, kuru mēģināt pievienot. Jaunām rindām nav vienuma ID, jo tās pievieno programma AdWords. Rediģējiet failu, noņemiet ID vērtību rindai, kuru mēģināt pievienot, un vēlreiz augšupielādējiet izklājlapu.
Attēls nav pieejams. Programma AdWords nevar piekļūt attēlam. Piemēram, serveris, kurā tiek mitināts attēls, iespējams, bloķē piekļuvi vai piekļuves atļaušanas process ir pārāk ilgs. Mitiniet attēlu pieejamā atrašanās vietā.
Nederīgs attēla formāts Attēlam ir nestandarta faila veids vai formāts. Konvertējiet attēlu uz .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF formātu un saglabājiet to RGB krāsu kodā ar pievienotu ICC profilu.
Nederīgs attēla izmērs Attēls ir pārāk liels. Samaziniet attēlu.

- Ieteicamais attēla izmērs: 300 x 300 pikseļi
- Ieteicamā izšķirtspēja: 72 punkti collā
- Maksimālais faila lielums: 6 MB
Nederīgs adreses formāts Adrese nav pareizi formatēta. Izmantojiet vienu no tālāk norādītajām formatēšanas metodēm.

- Pilsēta, pasta indekss, valsts
- Pilna adrese ar pasta indeksu
- Garums un platums decimālgrādu formātā

Adreses vienumu atdalīšanai izmantojiet komatus. Skatiet specifikāciju pilsētām, apgabaliem un valstīm.
Nederīgs [atribūta nosaukums]: [kļūda] Pielāgotajam atribūtam ievadītais datu veids neatbilst jūsu izvēlētajam datu veidam. Pārbaudiet, vai datu formāts atbilst jūsu norādītajam atribūtu veidam. Ņemiet vērā, ka datumos pusnakts tiek norādīta kā00:00:00 (nevis 24:00:00).
Skatīt atribūtu veidus
Nederīgs URL Laukā “Gala URL” norādītais vietrādis URL nav derīgs, un tas ir jālabo.
 • Vietrādī URL nedrīkst iekļaut specālas rakstzīmes. Visas speciālās rakstzīmes ir jāšifrē.
 • Vietrādim ir jānovirza uz funkcionālu URL.
 • Gala vietrāža URL garums nedrīkst pārsniegt 2048 rakstzīmes.
Šķiet, ka esat pievienojis jaunus atribūtus. Lai varētu šos atribūtus masveidā rediģēt, jums tie jāpievieno esošajai datu kopai vai plūsmai. Jūsu failā ir ietvertas slejas, ko AdWords neatpazīst. Noņemiet problemātiskās slejas un mēģiniet vēlreiz vai pievienojiet jaunās slejas, pirms tās rediģējat masveidā.
Jaunās datu kopās vai plūsmās nevar būt ietverta sleja “Action” (sleja “Action” ir paredzēta esošo datu kopu vai plūsmu masveida rediģēšanai). Lūdzu, noņemiet šo sleju un mēģiniet vēlreiz. Jūsu augšupielādētajā failā ir ietverta sleja “Action”. Noņemiet sleju “Action” un mēģiniet vēlreiz.
Nav neviena vērtībai “Item ID” atbilstoša vienuma. Jūsu failā ir ietverta rinda ar vērtību “Item ID”, ko AdWords neatpazīst. Šīs vērtības definē programma AdWords. Atrodiet vienumu “Item ID” : lai pievienotu sleju tabulai, noklikšķiniet uz “Slejas”, pēc tam — uz “Atribūti” un “Item ID”. Izmantojiet šīs ID vērtības, kad masveidā rediģējat savu plūsmu vai datu kopu.
Viena no rindām, kuru mēģināt rediģēt, nepastāv jūsu pašreizējā uzņēmuma datu kopā. Ja vēlaties pievienot jaunu rindu, noteikti atlasiet opciju “Atjaunināt” un ievietojiet slejā “Action” darbību “add”. Jūs failā ir ietverta rinda ar ID, ko AdWords neatpazīst. Izlabojiet ID vērtību vai mainiet darbību uz “Add” (ja pievienojat jaunu rindu).
Jūs esat definējis vienu vai vairākas neatpazīstama veida slejas. AdWords atpazīst šādus veidus: (text), (number), (price), (date). Vienā vai vairākās jūsu pielāgotajās slejās trūkst derīga atribūta veida. Definējiet katrai pielāgotajai slejai teksta, skaitļa, cenas vai datuma atribūta veidu.
Skatīt atribūtu veidu specifikācijas
Izmantojiet vai nu sleju “Target keyword”, vai slejas “Target keyword text” un “Target keyword match type” kopā. Visas trīs slejas nevar izmantot vienā rindā. Jūs izmantojat pārāk daudz sleju mērķauditorijas atlasei pēc atslēgvārdiem. Izmantojiet vienu no divām tālāk norādītajām iespējām:

- Sleja “target keyword”;
- Sleja “target keyword text” kopā ar sleju “target keyword match type”.

Skatīt visus mērķauditorijas atlases atribūtus
Darbībām “Iestatīt” vai “Noņemt” ir nepieciešama sleja “Item ID”. AdWords nevar noteikt, kuras rindas vēlaties atjaunināt. Iekļaujiet ID sleju failā, ko izmatojat datu kopas vai plūsmas jaunināšanai.
Lai atrastu AdWords piešķirtās ID vērtības, noklikšķiniet uz “Slejas”, izvēlieties “Atribūti” un pēc tam — “Item ID”.
Vērtība “Target ad group” nav atrasta. AdWords nevar atrast jūsu norādīto “target ad group” vērtību. Nosaukumam ir precīzi jāatbilst esošas reklāmu kopas nosaukumam, tostarp arī lielo burtu lietojumam un atstarpēm.
Vērtība “Target campaign” nav atrasta. AdWords nevar atrast jūsu norādīto "target campaign" vērtību. Nosaukumam ir precīzi jāatbilst esošas slejas nosaukumam, tostarp arī lielo burtu lietojumam un atstarpēm.
Sleja “Target campaign” ir nepieciešama, iestatot sleju “Target ad group”. Trūkst slejas “target campaign”. Šī sleja ir nepieciešama, kad izmantojat sleju “target ad group”. Pievienojiet sleju “target campaign”.
Skatīt visus mērķauditorijas atlases atribūtus
Sleja “Target keyword match type” ir nepieciešama, izmantojot sleju “Target keyword text”. Trūkst slejas “Target keyword match type”. Šī sleja ir nepieciešama, kad izmantojat sleju “Target keyword text”. Pievienojiet sleju “Target keyword match type”.
Skatīt visus mērķauditorijas atlases atribūtus
Sleja “Custom ID” ir jānodēvē par “Custom ID”, nenorādot atribūta veidu, piemēram “(number)” vai “(text)”. Noņemiet šo atribūta veidu, vēlreiz saglabājiet failu un augšupielādējiet to. Skatīt atribūtu vadlīnijas Jūs esat iekļāvis atribūta veidu slejā “Custom ID”, kurā nedrīkst būt iekļauts atribūta veids. Noņemiet atribūta veidu, kas atrodas blakus tai slejai, kurai piešķīrāt nosaukumu “Custom ID”.
Šis vienums jau pastāv. Datu kopas vai plūsmas atjaunināšanai izmantotajā failā ir norādīts, ka jāpievieno (darbība “add”) rinda, kas jau pastāv. Rindām, kuras pievienojat, izmantojiet jaunu sleju “Custom ID”.
Vērtība nav saderīga ar atribūta veidu slejā “X”. Piemēram, veids “number” nav saderīgs ar vērtībām, kurās ir burti un simboli. Vienā no rindām jūsu failā ir ietverti dati, kuru formāts neatbilst jūsu norādītajam atribūta veidam. Formatējiet datus atbilstoši izvēlētajam atribūta veidam. Skatīt standarta atribūtu formātus
Jums jau ir datu kopa vai plūsma ar šādu nosaukumu. Lūdzu, ievadiet jaunu nosaukumu. Jums jau ir datu kopa vai plūsma ar šādu nosaukumu. Izmantojiet jaunu nosaukumu katrai jaunajai datu kopai vai plūsmai.
Jūsu datu kopa vai plūsma netika atjaunināta, jo izklājlapā, kuru mēģināt augšupielādēt, ir ietverta sleja “Action”. Izvēlieties “Atjaunināt” (nevis “Aizstāt”), ja vēlaties ietvert sleju “Action”, vai noņemiet sleju “Action” un mēģiniet vēlreiz. Jūsu failā ir ietverta sleja “Action”. sleja “Action” ir paredzēta tikai datu atjaunināšanai, un jūs izvēlējāties “Aizstāt”. Noņemiet sleju “Action” un mēģiniet vēlreiz.
Ir sasniegts uzņēmējdarbības datu kopu maksimālā skaita ierobežojums (100 kopas). Lai varētu pievienot jaunu kopu, jums jānoņem kāda kopa. Jūsu kontā ir pārāk daudz datu kopu. Lai pievienotu jaunu kopu, noņemiet datu kopu, kuru neizmantojat. Rīkojieties uzmanīgi, lai nenoņemtu paplašinājumu plūsmas (piemēram, “Galvenā vietņu saišu plūsma”), ja vēlaties paturēt paplašinājumus.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.