Įkėlimo klaidų įmonės duomenų sklaidos kanaluose taisymas

Jei duomenų rinkinys arba sklaidos kanalas suformatuoti netinkamai, jūsų skelbimai gali būti nerodomi. 

Prieš pradedant

Atkreipkite dėmesį į būtinus sklaidos kanalo atributus. Sistema nepatvirtina netikslių ar nebaigtų sklaidos kanalų po 30 dienų. Įsitikinkite, kad duomenys atitinka „Google“ reklamavimo politiką ir visus atitinkamus tikslinių vietovių įstatymus.

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip sužinoti, kodėl duomenų rinkinyje ar sklaidos kanale yra klaidų ir kaip jas ištaisyti.

Instrukcijos

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Eikite į įrankių meniu skiltį Sąranka ir spustelėkite Įmonės duomenys.
 3. Spustelėkite duomenų sklaidos kanalo, kurį norite peržiūrėti, pavadinimą.
 4. Suraskite įmonės duomenų sklaidos kanalo klaidų pranešimus.
  1. Duomenų skirtukas: kai tik įkeliate, galite matyti būseną „Nepatvirtinta“ ir pranešimą, kuriame aprašoma, kad kažkas negerai.
  2. Stulpelis „Suvestinė“ skirtuke „Įkėlimų istorija“: klaidomis nurodoma, kaip turite pakeisti įkeltos skaičiuoklės formatą.
  3. „Išsamios informacijos“ skiltis stulpelyje „Suvestinė“: klaidomis nurodoma, kaip turite pakeisti skaičiuoklėje esančių eilučių formatą arba turinį. Norite atsisiųsti skaičiuoklę su visomis šiomis eilutės lygio klaidomis? Spustelėkite dalyje VEIKSMAI esantį mygtuką „Atsisiųsti klaidas“.
 5. Naudokite toliau pateiktą įkėlimo klaidų lentelę, kad pašalintumėte problemą pagal klaidos pranešimą.
 6. Gali reikėti pridėti ar atnaujinti sklaidos kanalą taikant tinkamus duomenis. Sužinokite daugiau, kaip atnaujinti įmonės duomenis.

Įkėlimo klaidų taisymas

Kai duomenų rinkinys arba sklaidos kanalas suformatuoti netinkamai, jūsų skelbimai gali būti nerodomi. „AdWords“ rodo klaidas, kurios gali padėti sutvarkyti skaičiuoklę. Šios klaidos rodomos keliose toliau nurodytose vietose.

 • Įkėlimo skydelis: kai tik įkeliate, galite matyti raudoną tekstą, kuriame aprašoma, kas negerai.
 • Lentelės „Įkėlimų istorija“ dalis „Santrauka“: klaidomis nurodoma, kaip turite pakeisti įkeltos skaičiuoklės formatą.
 • Lentelės „Įkėlimų istorija“ dalies „Santrauka“ skiltis „Išsami informacija“: klaidomis nurodoma, kaip turite pakeisti skaičiuoklėje esančių eilučių formatą arba turinį. Norite atsisiųsti skaičiuoklę su visomis šiomis eilutės lygio klaidomis? Spustelėkite dalyje VEIKSMAI esantį mygtuką Atsisiųsti klaidas.
Įkėlimo klaidų taisymas
Klaidos pranešimas Problema Kaip išspręsti
Naudojant veiksmą „Add“, ID vertė neleidžiama. Į bandomą pridėti eilutę įtraukėte „Item ID“. Naujose eilutėse negali būti elementų ID, nes juos prideda „AdWords“. Redaguoti failą, pašalinti bandomos pridėti eilutės ID vertę ir įkelti iš naujo.
Vaizdas nepasiekiamas „AdWords“ negali pasiekti vaizdo. Pavyzdžiui, vaizdą priglobiantis serveris gali blokuoti prieigą arba prieiga gali per ilgai užtrukti. Priglobti vaizdą pasiekiamoje vietoje.
Netinkamas vaizdo formatas. Vaizdo failo tipas arba formatas yra nestandartinis. Konvertuoti vaizdą į .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF ir išsaugoti jį naudojant RGB spalvų kodą su ICC profiliu.
Netinkamas vaizdo dydis. Vaizdas per didelis. Sumažinti vaizdą:

– rekomenduojamas vaizdo dydis: 300 x 300 tšk.
– rekomenduojama skyra: 72 DPI
– didžiausias failo dydis: 6 MB
Netinkamas adreso formatas. Adresas netinkamai suformatuotas. Naudokite vieną iš šių formatavimo metodų:

– miestas, šalies kodas, šalis
– visas adresas su pašto kodu
– ilguma-platuma DDD formatu

Adresą atskirkite kableliais. Žr. miestų, regionų ir šalių specifikacijas.
Netinkamas [atributo pavadinimas]: [klaida]. Tinkinto atributo duomenų tipas, kurį įvedėte, neatitinka pasirinkto atributo tipo. Įsitikinti, kad duomenys įvesti tinkamu nurodyto atributo tipo formatu. Datos: atminkite, kad vidurnaktį reiškia 00:00:00 (ne 24:00:00).
Žr. atributų tipus
Netinkamas URL Lauke „Galutinis URL“ pateiktas URL nėra tinkamas URL, jį reikia pašalinti.
 • Įsitikinkite, kad URL nėra specialiųjų simbolių. Visi specialieji simboliai turi būti užkoduoti.
 • Įsitikinkite, kad URL nukreipia į veikiantį URL.
 • Galutinis URL neturi viršyti 2 048 simbolių
Atrodo, kad pridėjote naujų atributų. Kad galėtumėte masiškai redaguoti šiuos atributus, turėsite juos pridėti prie esamo duomenų rinkinio arba sklaidos kanalo. Jūsų faile yra stulpelių, kurių „AdWords“ neatpažįsta. Pašalinti probleminius stulpelius ir bandyti dar kartą arba pridėti naujų stulpelių, prieš juos masiškai redaguojant.
Naujuose duomenų rinkiniuose ar sklaidos kanaluose negali būti stulpelio „Action“ (stulpelis „Action“ skirtas masiškai redaguoti esamus duomenų rinkinius ar sklaidos kanalus). Pašalinkite šį stulpelį ir bandykite dar kartą. Faile, kurį įkeliate, yra stulpelis „Action“. Pašalinti stulpelį „Action“ ir bandyti dar kartą.
Nėra elemento, atitinkančio „Item ID“. Jūsų faile yra eilutė su „Item ID“, kurio „AdWords“ neatpažįsta. Šias vertes nustato „AdWords“. Surasti elementų ID: spustelėti „Stulpeliai“, tada „Atributai“ ir „Item ID“, kad stulpelis būtų pridėtas prie lentelės. Šiuos ID naudokite, kai masiškai redaguojate sklaidos kanalo ar duomenų rinkinio vertes.
Vienos iš eilučių, kurią bandote redaguoti, nėra dabartiniame verslo duomenų rinkinyje. Jei norite pridėti naują eilutę, būtinai pasirinkite parinktį „Atnaujinti“ ir į stulpelį „Action“ įtraukite „Add“. Jūsų faile yra eilutė su ID, kurio „AdWords“ neatpažįsta. Ištaisyti ID vertę arba pakeisti veiksmą į „Add“ (jei pridedama nauja eilutė).
Vieno ar kelių nustatytų stulpelių tipas neatpažįstamas. „AdWords“ atpažįsta šiuos tipus: (text), (number), (price), (date). Viename ar keliuose tinkintuose stulpeliuose trūksta galiojančio atributo tipo. Nustatyti kiekvieno tinkinto stulpelio teksto, skaičiaus, kainos ar datos atributo tipą.
Žr. atributų tipų specifikacijas
Naudokite arba stulpelį „Target keyword“, arba stulpelius „Target keyword text“ ir „Target keyword match type“. Vienoje eilutėje negalima naudoti visų trijų stulpelių. Naudojate per daug taikymo pagal raktinį žodį stulpelių. Naudoti vieną iš toliau nurodytų.

- stulpelį „Target keyword“
- stulpelius „Target keyword text“ ir „Target keyword match type“

Žr. visus taikymo atributus
Norint vykdyti veiksmus „Nustatyti“ arba „Pašalinti“ reikalingas stulpelis „Item ID“. „AdWords“ negali nustatyti, kurias eilutes norite atnaujinti. Įtraukti ID stulpelį į failą, naudojamą duomenų rinkiniui ar sklaidos kanalui atnaujinti.
Jei norite rasti ID, kuriuos priskyrė „AdWords“, spustelėkite „Stulpeliai“, pasirinkite „Atributai“, tada pasirinkite „Item ID“.
„Target ad group“ nerasta. „AdWords“ negali rasti nurodytos „Target ad group“. Įsitikinti, kad esamos skelbimų grupės pavadinimas yra visiškai toks pat (įskaitant tarpus ir didžiąsias raides).
„Target campaign“ nerasta. „AdWords“ negali rasti nurodytos „Target campaign“. Įsitikinti, kad esamos kampanijos pavadinimas yra visiškai toks pat (įskaitant tarpus ir didžiąsias raides).
Nustatant stulpelį „Target ad group“ reikalingas stulpelis „Target campaign“. Trūksta stulpelio „Target campaign“. Šio stulpelio reikia naudojant stulpelį „Target ad group“. Pridėti stulpelį „Target campaign“.
Žr. visus taikymo atributus
Naudojant stulpelį „Target keyword text“ reikalingas stulpelis „Target keyword match type“. Trūksta stulpelio „Target keyword match type“. Šio stulpelio reikia naudojant stulpelį „Target keyword text“. Pridėti stulpelį „Target keyword match type“.
Žr. visus taikymo atributus
Stulpelį „Custom ID“ reikia pavadinti pavadinimu „Custom ID“ be nurodyto atributo tipo, pvz., „(number)“ arba „(text)“. Pašalinkite tipą, vėl išsaugokite failą ir įkelkite iš naujo. Žr. atributų gaires Įtraukėte atributo tipą į stulpelį „Custom ID“, kuriame atributo tipo neturi būti. Pašalinti atributo tipą, esantį šalia stulpelio, pavadinimu „Custom ID“.
Šis elementas jau yra. Faile, kurį naudojate sklaidos kanalui ar duomenų rinkiniui atnaujinti, prie eilutės, kuri jau yra, nurodyta „Add“. Naudoti naują stulpelį „Custom ID“ arba nenurodyti pridedamų eilučių ID.
Stulpelyje „X“ vertė nesuderinama su atributo tipu. Pvz., tipas „Number“ nesuderinamas su jokiomis vertėmis, kuriose yra raidžių ir simbolių. Failo eilutėje yra duomenų, kurių nurodyto atributo formatas netinkamas. Suformatuoti duomenis pagal pasirinktą atributo tipą. Žr. įprastus atributų formatus
Duomenų rinkinys ar sklaidos kanalas šiuo pavadinimu jau yra. Įveskite naują pavadinimą. Duomenų rinkinys ar sklaidos kanalas šiuo pavadinimu jau yra. Naudoti naują kiekvieno naujo duomenų rinkinio ar sklaidos kanalo pavadinimą.
Duomenų rinkinys ar sklaidos kanalas nebuvo atnaujintas, nes skaičiuoklėje, kurią bandote įkelti, yra stulpelis „Action“. Jei norite įtraukti stulpelį „Action“, pasirinkite „Atnaujinti“ (ne „Pakeisti“) arba pašalinkite stulpelį „Action“ ir bandykite dar kartą. Jūsų faile yra stulpelis „Action“. Stulpelis „Action“ skirtas tik atnaujinti duomenis, o jūs pasirinkote „Pakeisti“. Pašalinti stulpelį „Action“ ir bandyti dar kartą.
Pasiekėte galimų turėti verslo duomenų rinkinių limitą (100 rinkinių). Kad galėtumėte pridėti naują, vieną turite pašalinti. Jūsų paskyroje yra per daug duomenų rinkinių. Pašalinti nenaudojamą duomenų rinkinį, kad būtų galima pridėti naują. Būkite atsargūs, kad nepašalintumėte plėtinių sklaidos kanalų („Pagrindinės svetainės nuorodos sklaidos kanalas“), jei norite pasilikti šiuos plėtinius.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta