Διόρθωση σφαλμάτων μεταφόρτωσης με ροές σε επιχειρηματικά δεδομένα

Αν η μορφοποίηση της ροής ή του συνόλου δεδομένων δεν είναι σωστή, αυτό μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση των διαφημίσεών σας. 

Προτού ξεκινήσετε

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ροής. Το σύστημα απορρίπτει ανακριβείς ή ελλιπείς ροές μετά από 30 ημέρες. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφημίσεων της Google και τυχόν σχετικούς νόμους στις στοχευμένες τοποθεσίες σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να μάθετε γιατί το σύνολο δεδομένων ή η ροή σας έχει σφάλματα και πώς να τα διορθώσετε.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Από το μενού εργαλείων, μεταβείτε στο στοιχείο Ρύθμιση και κάντε κλικ στην επιλογή Επιχειρηματικά δεδομένα.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της ροής δεδομένων που θέλετε να ελέγξετε.
 4. Εντοπίστε τα μηνύματα σφάλματος για τη ροή επιχειρηματικών δεδομένων:
  1. Καρτέλα δεδομένων Μόλις ολοκληρώσετε τη μεταφόρτωση, μπορεί να δείτε την κατάσταση "Απορρίφθηκε" και ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
  2. Στήλη "Σύνοψη" στην καρτέλα "Ιστορικό μεταφορτώσεων": Τα σφάλματα εδώ δείχνουν πώς θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή του υπολογιστικού φύλλου που έχει μεταφορτωθεί.
  3. Ενότητα "Λεπτομέρειες" στη στήλη "Σύνοψη": Τα σφάλματα εδώ δείχνουν πώς θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή ή το περιεχόμενο των σειρών στο υπολογιστικό σας φύλλο. Θέλετε να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο με όλα αυτά τα σφάλματα σε επίπεδο σειράς; Κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη σφαλμάτων", στην περιοχή "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ".
 5. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα σφαλμάτων μεταφόρτωσης, για να διορθώσετε το πρόβλημα βάσει του μηνύματος σφάλματος.
 6. Ίσως πρέπει να προσθέσετε ή να ενημερώσετε τη ροή με διορθωμένα δεδομένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί να γίνεται η Συνεχής ενημέρωση των επιχειρηματικών δεδομένων.

Διόρθωση σφαλμάτων κατά τη μεταφόρτωση

Η λανθασμένη μορφοποίηση της ροής ή του συνόλου δεδομένων μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση των διαφημίσεών σας. Το Google Ads εμφανίζει σφάλματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε το υπολογιστικό φύλλο σε ορισμένες περιοχές:

 • Στο πλαίσιο μεταφόρτωσης: Μόλις ολοκληρώσετε τη μεταφόρτωση, μπορεί να δείτε κείμενο με κόκκινα γράμματα, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
 • Στην περιοχή "Σύνοψη" του πίνακα "Ιστορικό μεταφορτώσεων": Εδώ τα σφάλματα σάς δείχνουν πώς πρέπει να αλλάξετε τη μορφή του υπολογιστικού φύλλου που έχει μεταφορτωθεί.
 • Στην περιοχή "Λεπτομέρειες" κάτω από τη "Σύνοψη", στον πίνακα "Ιστορικό μεταφορτώσεων": Εδώ τα σφάλματα σάς δείχνουν πώς πρέπει να αλλάξετε τη μορφή ή το περιεχόμενο των σειρών στο υπολογιστικό σας φύλλο. Θέλετε να κάνετε λήψη ενός υπολογιστικού φύλλου με όλα αυτά τα σφάλματα σε επίπεδο σειράς; Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη σφαλμάτων, στην ενότητα ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Έχετε υπόψη τα εξής:

 • Οι ροές δεν θα πρέπει να προγραμματίζονται για λήξη τα μεσάνυχτα.
 • Οι προγραμματισμένες μεταφορτώσεις θα λειτουργούν μόνο με προσαυξήσεις 15 λεπτών (0, 15, 30, 45).
Διόρθωση σφαλμάτων κατά τη μεταφόρτωση
Μήνυμα σφάλματος Ζήτημα Τρόπος επίλυσης
Μια τιμή αναγνωριστικού δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση της ενέργειας Add Καταχωρίσατε ένα Item ID για μια σειρά που προσπαθείτε να προσθέσετε. Οι νέες σειρές δεν πρέπει να έχουν αναγνωριστικά στοιχείων, επειδή αυτά προστίθενται από το Google Ads. Επεξεργαστείτε το αρχείο, καταργήστε την τιμή αναγνωριστικού για τη σειρά που προσπαθείτε να προσθέσετε και επαναλάβετε τη μεταφόρτωση.
Η εικόνα δεν είναι διαθέσιμη Το Google Ads δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εικόνα. Για παράδειγμα, ο διακομιστής που φιλοξενεί την εικόνα ενδέχεται να αποκλείει την πρόσβαση ή να χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιτρέψει την πρόσβαση. Φιλοξενήστε την εικόνα σε μια προσβάσιμη τοποθεσία.
Λανθασμένη μορφή για πεδίο Η τιμή στη στήλη προγραμματισμού δεν είναι έγκυρη. Οι προγραμματισμένες μεταφορτώσεις θα λειτουργούν μόνο με προσαυξήσεις 15 λεπτών (0, 15, 30, 45).
Μη έγκυρη μορφή εικόνας Η εικόνα δεν αποτελεί βασικό τύπο αρχείου ή δεν έχει την τυπική μορφή. Μετατρέψτε την εικόνα σε μορφή .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF και αποθηκεύστε την σε χρωματικό κώδικα RGB με συνημμένο προφίλ ICC.
Μη έγκυρο μέγεθος εικόνας Η εικόνα είναι υπερβολικά μεγάλη. Μειώστε το μέγεθος της εικόνας:

- Προτεινόμενο μέγεθος εικόνας: 300 x 300 pixel
- Προτεινόμενη ανάλυση: 72 dpi
- Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 6 MB
Μη έγκυρη μορφή διεύθυνσης Η διεύθυνση δεν έχει τη σωστή μορφή. Χρησιμοποιήστε μία από αυτές τις μεθόδους μορφοποίησης:

- Πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα
- Πλήρης διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα
- Γεωγραφικό πλάτος και μήκος σε μορφή DDD

Χρησιμοποιήστε κόμματα, για να διαχωρίσετε τη διεύθυνσή σας. Δείτε τις προδιαγραφές για πόλεις, περιοχές και χώρες.
Μη έγκυρο [όνομα χαρακτηριστικού]: [σφάλμα] Ο τύπος των δεδομένων που καταχωρίσατε για ένα προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό δεν αντιστοιχεί στον τύπο χαρακτηριστικού που έχετε επιλέξει. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας βρίσκονται στη σωστή μορφή για τον τύπο χαρακτηριστικού που έχετε καθορίσει. Για τις ημερομηνίες να θυμάστε ότι τα μεσάνυχτα σημειώνονται με την ένδειξη 00.00.00 (όχι με την ένδειξη 24.00.00).
Προβολή τύπων χαρακτηριστικών
Μη έγκυρο URL Το URL που καταχωρίσατε στο πεδίο Τελικό URL δεν είναι έγκυρο. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες στο URL. Όλοι οι ειδικοί χαρακτήρες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένοι.
 • Βεβαιωθείτε ότι το URL οδηγεί σε ένα URL που λειτουργεί.
 • Το τελικό URL δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2.048 χαρακτήρες
Φαίνεται ότι έχετε προσθέσει νέα χαρακτηριστικά. Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μαζικά αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να τα προσθέσετε στη ροή ή το σύνολο δεδομένων που έχετε ήδη. Το αρχείο σας έχει στήλες που δεν αναγνωρίζονται από το Google Ads. Καταργήστε τις προβληματικές στήλες και δοκιμάστε ξανά ή προσθέστε τις νέες στήλες, πριν από τη μαζική επεξεργασία τους.
Οι νέες ροές ή σύνολα δεδομένων δεν μπορούν να περιλαμβάνουν στήλη "Action" (η στήλη "Action" προορίζεται για μαζική επεξεργασία ροών ή συνόλων δεδομένων που υπάρχουν ήδη). Καταργήστε τη συγκεκριμένη στήλη και δοκιμάστε ξανά. Το αρχείο που μεταφορτώνετε περιλαμβάνει μια στήλη "Action". Καταργήστε τη στήλη Action και δοκιμάστε ξανά.
Δεν υπάρχει στοιχείο που να αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό στοιχείου. Το αρχείο σας περιλαμβάνει μια σειρά με ένα Item ID που δεν αναγνωρίζεται από το Google Ads. Το Google Ads ορίζει αυτές τις τιμές. Βρείτε τα αναγνωριστικά στοιχείων: Κάντε κλικ στην επιλογή Columns και, στη συνέχεια, στις επιλογές Attributes και Item ID, για να προσθέσετε τη συγκεκριμένη στήλη στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα αναγνωριστικά κατά τη μαζική επεξεργασία των τιμών της ροής ή του συνόλου δεδομένων.
Μία από τις σειρές που προσπαθείτε να επεξεργαστείτε δεν υπάρχει στο τρέχον σύνολο δεδομένων επιχείρησης. Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα σειρά, επιλέξτε Update και καταχωρίστε add στη στήλη Action. Το αρχείο σας περιλαμβάνει μια σειρά με ένα αναγνωριστικό που δεν αναγνωρίζεται από το Google Ads. Διορθώστε την τιμή αναγνωριστικού ή αν προσθέσετε νέα σειρά, αλλάξτε την ενέργεια σε Add.
Ο τύπος μίας ή περισσότερων στηλών που έχετε ορίσει δεν αναγνωρίζεται. Το Google Ads αναγνωρίζει αυτούς τους τύπους: (text), (number), (price), (date). Από μία ή περισσότερες από τις προσαρμοσμένες στήλες λείπει ένας έγκυρος τύπος χαρακτηριστικού. Καθορίστε έναν τύπο χαρακτηριστικού κειμένου, αριθμού, τιμής ή ημερομηνίας για καθεμιά από τις προσαρμοσμένες στήλες.
Προβολή προδιαγραφών για τύπους χαρακτηριστικών
Χρησιμοποιήστε τη στήλη Target keyword ή και τις δύο στήλες Target keyword text και Target keyword match type. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις σε μία σειρά. Χρησιμοποιείτε πάρα πολλές στήλες στόχευσης λέξεων-κλειδιών. Χρησιμοποιήστε ένα από τα εξής:

- Μια στήλη Target keyword
- Μια στήλη Target keyword text με στήλη Target keyword match type.

Προβολή όλων των χαρακτηριστικών στόχευσης
Η προγραμματισμένη λήξη δεν πρέπει να έπεται της έναρξης Η ώρα έναρξης είναι μεταγενέστερη της ώρας λήξης. Οι ροές δεν θα πρέπει να προγραμματίζονται για λήξη τα μεσάνυχτα.
Για τον καθορισμό ή την κατάργηση ενεργειών απαιτείται η στήλη Item ID. Το Google Ads δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιες σειρές θέλετε να ενημερώσετε. Συμπεριλάβετε μια στήλη αναγνωριστικού στο αρχείο που χρησιμοποιείτε, για να ενημερώσετε τη ροή ή το σύνολο δεδομένων.
Για να βρείτε τα αναγνωριστικά που έχει εκχωρήσει το Google Ads, κάντε κλικ στην επιλογή Columns και επιλέξτε πρώτα Attributes και μετά Item ID.
Η ομάδα διαφημίσεων στόχευσης δεν βρέθηκε. Το Google Ads δεν μπορεί να βρει τη στήλη "target ad group" που έχετε προσδιορίσει. Βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί ακριβώς στο όνομα μιας υπάρχουσας ομάδας διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων και της χρήσης κεφαλαίων.
Η καμπάνια στόχευσης δεν βρέθηκε. Το Google Ads δεν μπορεί να βρει τη στήλη "target campaign" που έχετε προσδιορίσει. Βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί ακριβώς στο όνομα μιας υπάρχουσας καμπάνιας, συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων και της χρήσης κεφαλαίων.
Κατά τη ρύθμιση της στήλης "Target ad group" απαιτείται η στήλη "Target campaign". Η στήλη "target campaign" λείπει. Χρειάζεστε αυτήν τη στήλη, όταν χρησιμοποιείτε τη στήλη Target ad group. Προσθέστε μια στήλη Target campaign.
Προβολή όλων των χαρακτηριστικών στόχευσης
Κατά τη χρήση της στήλης Target keyword text απαιτείται η στήλη Target keyword match type. Η στήλη "Target keyword match type" λείπει. Χρειάζεστε αυτήν τη στήλη, όταν χρησιμοποιείτε τη στήλη Target keyword text. Προσθέστε μια στήλη Target keyword match type.
Προβολή όλων των χαρακτηριστικών στόχευσης
Η στήλη Custom ID πρέπει να ονομαστεί Custom ID, χωρίς τύπο χαρακτηριστικού, όπως καθορισμός (number) ή (text). Καταργήστε τον τύπο, αποθηκεύστε ξανά το αρχείο σας και επαναλάβετε τη μεταφόρτωση. Προβολή οδηγιών για τα χαρακτηριστικά Έχετε συμπεριλάβει έναν τύπο χαρακτηριστικού με τη στήλη "Custom ID", η οποία δεν πρέπει να περιλαμβάνει κάποιον τύπο χαρακτηριστικού. Καταργήστε τον τύπο χαρακτηριστικού δίπλα στη στήλη που έχετε ονομάσει "Custom ID".
Αυτό το στοιχείο υπάρχει ήδη. Σύμφωνα με το αρχείο που χρησιμοποιείτε για να ενημερώσετε τη ροή ή το σύνολο δεδομένων πρέπει να γίνει "add" μιας σειράς που υπάρχει ήδη. Χρησιμοποιήστε ένα νέο "Custom ID" ή μην καθορίσετε αναγνωριστικό για σειρές που προσθέτετε.
Η τιμή δεν είναι συμβατή με τον τύπο του χαρακτηριστικού στη στήλη "X". Για παράδειγμα. ο τύπος "number" δεν είναι συμβατός με καμία τιμή η οποία περιέχει γράμματα ή σύμβολα. Μια σειρά στο αρχείο σας περιλαμβάνει δεδομένα με εσφαλμένη μορφή για το χαρακτηριστικό που έχετε προσδιορίσει. Μορφοποιήστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον τύπο χαρακτηριστικού που έχετε επιλέξει. Προβολή τυπικών μορφών χαρακτηριστικών
Έχετε ήδη ροή ή σύνολο δεδομένων με αυτό το όνομα. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα. Έχετε ήδη ροή ή σύνολο δεδομένων με αυτό το όνομα. Χρησιμοποιήστε ένα νέο όνομα για κάθε νέα ροή ή σύνολο δεδομένων.
Η ροή ή το σύνολο δεδομένων δεν ενημερώθηκε, επειδή το υπολογιστικό φύλλο που προσπαθείτε να ενημερώσετε περιλαμβάνει μια στήλη "Action". Επιλέξτε "Ενημέρωση" (όχι "Αντικατάσταση"), αν θέλετε να συμπεριλάβετε μια στήλη "Action" ή καταργήστε τη στήλη "Action" και δοκιμάστε ξανά. Το αρχείο σας περιέχει μια στήλη "Action". Η στήλη "Action" προορίζεται μόνο για την ενημέρωση των δεδομένων σας και επιλέξατε "Αντικατάσταση". Καταργήστε τη στήλη Action και δοκιμάστε ξανά.
Συμπληρώσατε το όριο των συνόλων επιχειρηματικών δεδομένων που μπορείτε να έχετε (100 σύνολα). Για να προσθέσετε ένα νέο σύνολο, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε κάποιο άλλο. Ο λογαριασμός σας έχει πάρα πολλά σύνολα δεδομένων. Για να προσθέσετε ένα νέο σύνολο δεδομένων, καταργήστε κάποιο άλλο που δεν χρησιμοποιείτε. Προσέξτε να μην καταργήσετε τις ροές επεκτάσεων (όπως Κύρια ροή συνδέσμου ιστοτόπου), αν θέλετε να διατηρήσετε τις συγκεκριμένες επεκτάσεις.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false