Ret uploadfejl ved feeds i virksomhedsdata

Hvis dit datasæt eller feed ikke er formateret korrekt, kan det medføre, at dine annoncer ikke vises. 

Før du begynder

Vær meget opmærksom på de påkrævede feedattributter. Systemet afviser fejlbehæftede eller ufuldstændige feeds efter 30 dage. Sørg for, at dine data overholder Googles annonceringspolitikker og alle relevante love på dine målrettede steder.

I denne artikel forklares det, hvordan du finder årsagen til eventuelle fejl i dit datasæt eller feed, og hvordan du løser dem.

Vejledning

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Vælg Konfiguration på værktøjsmenuen, og klik på Virksomhedsdata.
 3. Klik på navnet på det datafeed, du gerne vil gennemgå.
 4. Find fejlmeddelelserne vedrørende dit virksomhedsdatafeed:
  1. Fanen Data: Når du uploader, får du muligvis vist statussen Afvist og en besked om, hvad der er galt.
  2. Kolonnen "Oversigt" på fanen "Uploadhistorik": Fejlene her viser dig, hvordan du skal ændre det uploadede regnearks format.
  3. Sektionen "Detaljer" i kolonnen "Oversigt": Fejlene her viser dig, hvordan du skal ændre rækkernes format eller indhold i dit regneark. Vil du downloade et regneark med alle disse fejl på rækkeniveau? Så klik på knappen Download fejl under "HANDLINGER".
 5. Brug tabellen til uploadfejl nedenfor til at løse problemet ud fra den aktuelle fejlmeddelelse.
 6. Det kan være nødvendigt at føje data til dit feed eller opdatere det med rettede data. Få flere oplysninger om, hvordan du holder dine virksomhedsdata opdaterede.

Ret uploadfejl

Når dit datasæt eller feed ikke er formateret korrekt, kan det medføre, at dine annoncer ikke vises. Google Ads viser fejl, der kan hjælpe dig med at rette dit regneark, flere steder:

 • I uploadpanelet: Så snart du uploader, får du muligvis vist tekst med rødt, der beskriver, at der er noget galt.
 • Under "Oversigt" i tabellen "Uploadhistorik": Fejlene her viser, hvordan du skal ændre formatet af det uploadede regneark.
 • I "Detaljer" under "Oversigt" i tabellen "Uploadhistorik": Fejlene her viser, hvordan du skal ændre formatet eller indholdet af rækkerne i dit regneark. Vil du downloade et regneark med alle disse fejl på rækkeniveau? Så klik på knappen Download fejl under "HANDLINGER".

Husk!

 • Feeds bør ikke være planlagt til at slutte ved midnat.
 • Planlagte uploads skal angives med 15-minutters intervaller (0, 15, 30, 45).
Ret uploadfejl
Fejlmeddelelse Problem Sådan løser du det
En id-værdi er ikke tilladt, når du bruger handlingen "Add" Du har angivet et "Item ID" for en række, du prøver at tilføje. Nye rækker må ikke have vare-id'er, da disse tilføjes af Google Ads. Rediger din fil, fjern værdien for vare-id for den række, du forsøger at uploade, og upload igen.
Billedet er ikke tilgængeligt Google Ads har ikke adgang til billedet. Det kan for eksempel være, at den server, der hoster billedet, ikke gør det muligt at få adgang, eller at det tager for lang tid at give adgang. Host billedet på et tilgængeligt sted.
Forkert format for felt Værdien i planlægningskolonnen er ugyldig. Planlagte uploads skal angives med 15-minutters intervaller (0, 15, 30, 45).
Ugyldigt billedformat Billedet har ikke en standardfiltype eller et standardformat. Konverter billedet til .PNG, .JPG, .JPEG eller .GIF, og gem det i farvekoden RGB med en ICC-profil vedhæftet.
Ugyldig billedstørrelse Billedet er for stort. Gør billedet mindre:

- Anbefalet billedstørrelse: 300 x 300 pixels
- Anbefalet opløsning: 72 dpi
- Maksimal filstørrelse: 6 MB
Ugyldigt adresseformat Adressen er ikke formateret korrekt. Brug et af disse formater:

- By, statskode, land
- Fuld adresse med postnummer
- Breddegrad, længdegrad i DDD-format

Brug kommaer som separatorer i adressen. Se specifikationer for byer, områder og lande.
Ugyldigt [egenskabsnavn]: [fejl] Den type data, du har indtastet for en tilpasset attribut, matcher ikke den valgte attributtype. Sørg for, at dine data er i et format, der passer til den angivne attributtype. Husk! 00:00:00 (og ikke 24:00:00) angiver midnat for datoer.
Se attributtyper
Webadressen er ugyldig Den webadresse, du har angivet i feltet "Endelig webadresse", er ikke en gyldig webadresse, og dette problem skal løses.
 • Sørg for, at der ikke er specialtegn i webadressen. Alle specialtegn skal være indkodede.
 • Sørg for, at webadressen fører til en webadresse, der virker.
 • Der må maksimalt være 2.048 tegn i den endelige webadresse.
Det ser ud til, at du allerede har tilføjet nye attributter. Du skal tilføje disse attributter i dit eksisterende datasæt eller feed, før du kan masseredigere dem. Din fil har kolonner, som Google Ads ikke genkender. Fjern kolonnerne med problemer, og prøv igen, eller tilføj de nye kolonner, før du masseredigerer dem.
Nye datasæt eller feeds må ikke have en kolonne med navnet "Action" (kolonnen "Action" er til masseredigering af eksisterende datasæt eller feeds). Fjern den pågældende kolonne, og prøv igen. Den fil, du uploader, har en kolonne med navnet "Action". Fjern kolonnen "Action" (Handling), og prøv igen.
Der er ikke nogen varer, der matcher "Item ID". Din fil indeholder en række med et "Item ID", som Google Ads ikke genkender. Google Ads definerer disse værdier. Find dine vare-id'er: Klik på "Kolonner", "Attributter" og derefter "Item ID" for at føje den pågældende kolonne til tabellen. Brug disse id'er, når du masseredigerer værdierne fra dit feed eller datasæt.
Én af de rækker, du prøver at redigere, findes ikke i dit aktuelle virksomhedsdatasæt. Hvis du gerne vil tilføje en ny række, skal du vælge muligheden "Opdater" og indsætte "add" i kolonnen "Action". Din fil indeholder en række med et id, som Google Ads ikke genkender. Du skal enten rette id-værdien eller ændre handlingen til "Add", hvis du tilføjer en ny række.
Én eller flere af de definerede kolonner har en type, der ikke genkendes. Google Ads genkender disse typer: (text), (number), (price), (date). Én eller flere af dine tilpassede kolonner mangler en gyldig attributtype. Definer en tekst-, tal-, pris- eller datoattributtype for hver af dine tilpassede kolonner.
Se specifikationer for attributtyper
Brug enten kolonnen "Target keyword" eller kolonnerne "Target keyword text" og "Target keyword match type". Det er ikke muligt at bruge alle tre kolonner i én enkelt række. Du bruger for mange kolonner for søgeordsmålretning. Brug enten:

- Kolonnen "target keyword"
- Kolonnen "target keyword text" med kolonnen "target keyword match type".

Se alle målretningsattributter
Tidsplanens sluttidspunkt ligger efter dens starttidspunkt Starttidspunktet ligger efter sluttidspunktet. Feeds bør ikke være planlagt til at slutte ved midnat.
Indstilling eller fjernelse af handlinger kræver brug af kolonnen "Item ID". Google Ads ved ikke, hvilke rækker du ønsker at opdatere. Medtag en id-kolonne i den fil, du bruger til at opdatere dit datasæt eller dit feed.
For at finde de id'er, som Google Ads har tildelt, skal du klikke på "Kolonner", vælge "Attributter" og derefter vælge "Item ID".
Målannoncegruppen blev ikke fundet. Google Ads kan ikke finde den angivne "target ad group". Sørg for at matche navnet på en eksisterende annoncegruppe helt præcist (inkl. mellemrum og brugen af store/små bogstaver).
Målkampagnen blev ikke fundet. Google Ads kan ikke finde den angivne "target campaign". Sørg for at matche navnet på en eksisterende kampagne helt præcist (inkl. mellemrum og brugen af store/små bogstaver).
"Target campaign" er påkrævet, når der angives en "Target ad group". Kolonnen "target campaign" mangler. Denne kolonne er påkrævet, når du bruger kolonnen "target ad group". Tilføj en "target campaign"-kolonne.
Se alle målretningsattributter
"Target keyword match type" er påkrævet, når du bruger "Target keyword text". Kolonnen "Target keyword match type" mangler. Denne kolonne er påkrævet, når du bruger kolonnen "Target keyword text". Tilføj en "Target keyword match type"-kolonne.
Se alle målretningattributter
Kolonnen "Custom ID" skal navngives "Custom ID" uden angivet attributtype såsom "(number)" eller "(text)". Fjern typen, gem din fil igen, og upload én gang til. Se retningslinjerne for attributter Du har medtaget en attributtype i kolonnen "Custom ID", som ikke skal indeholde en attributtype. Fjern attributtypen ud for kolonnen "Custom ID".
Varen findes allerede. Den fil, du bruger til at opdatere dit feed eller datasæt, angiver, du skal "add" (tilføje) en række, der allerede findes. Brug et nyt "Custom ID", eller undlad at angive et id, for rækker, du tilføjer.
Værdien er ikke kompatibel med attributtypen i kolonne "X". Typen "number" er f.eks. ikke kompatibel med værdier, der indeholder bogstaver eller symboler. En række i din fil indeholder data, der har et forkert format for den angivne attribut. Formatér dine data i henhold til den valgte attributtype. Se standardattributformater
Du har allerede et datasæt eller et feed med dette navn. Angiv et nyt navn. Du har allerede et datasæt eller et feed med dette navn. Brug et nyt navn til hvert af dine nye datasæt eller feeds.
Dit datasæt eller feed blev ikke opdateret, fordi det regneark, du forsøger at uploade, indeholder en "Action"-kolonne. Vælg "Opdater" (ikke "Erstat"), hvis du ønsker at medtage en "Action"-kolonne, eller fjern "Action"-kolonnen, og prøv igen. Din fil indeholder en "Action"-kolonne. "Action"-kolonnen må kun bruges til at opdatere dine data, og du har valgt "Erstat". Fjern kolonnen "Action" (Handling), og prøv igen.
Du har nået grænsen for antallet af virksomhedsdatasæt (100 sæt). Du skal fjerne et sæt, før du kan tilføje et nyt. Din konto har for mange datasæt. Du skal fjerne et datasæt, du ikke bruger, for at kunne tilføje et nyt. Sørg for ikke at fjerne udvidelsesfeeds (f.eks. "Primært feed til undersidelink"), hvis du vil beholde disse udvidelser.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet