Oprava chyb při nahrávání u zdrojů firemních údajů

Pokud nemáte soubor dat nebo zdroj správně naformátované, může se stát, že se reklamy nebudou zobrazovat. 

Než začnete

Věnujte pozornost povinným atributům zdrojů. Nepřesné a neúplné zdroje systém po 30 dnech zamítá. Dbejte na to, aby vaše údaje splňovaly zásady inzerce společnosti Google a příslušné zákony platné v cílových lokalitách.

V tomto článku je vysvětleno, jak v souboru dat nebo zdroji údajů nalézt chyby a odstranit je.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Z nabídky nástrojů přejděte na Nastavení a klikněte na Firemní údaje.
 3. Klikněte na název zdroje dat, který chcete zkontrolovat.
 4. Najděte chybové zprávy týkající se vašeho zdroje firemních údajů.
  1. Karta Údaje: Ihned po nahrání dat se může zobrazit stav Zamítnuto a zpráva popisující chybu.
  2. Sloupec Souhrn na kartě Historie nahrávání: Zde uvedené chybové zprávy popisují, jak je potřeba změnit formát nahrané tabulky.
  3. Část Podrobnosti ve sloupci Souhrn: Zde uvedené chybové zprávy popisují, jak je potřeba změnit formát nebo obsah řádků v tabulce. Pokud si chcete tabulku se všemi chybami na úrovni řádků stáhnout, klikněte na tlačítko Stáhnout chyby ve sloupci AKCE.
 5. Opravte všechny problémy, na něž upozorňují chybové zprávy v tabulce chyb nahrávání.
 6. Zdroj s opravenými údaji může být potřeba přidat nebo aktualizovat. Přečtěte si další informace o tom, jak udržovat firemní údaje aktuální.

Oprava chyb při nahrávání

Pokud nemáte datovou sadu nebo zdroj správně naformátované, může se stát, že se reklamy nebudou zobrazovat. Chyby, na jejichž základě můžete tabulku opravit, se v Google Ads zobrazí na několika místech:

 • Na panelu pro nahrávání: Po nahrání se může zobrazit text zvýrazněný červeně, což značí, že není správně.
 • V tabulce Historie nahrávání ve sloupci Shrnutí: Zde zobrazené chyby ukazují, jak byste měli změnit formát nahrané tabulky.
 • V tabulce Historie nahrávání ve sloupci Shrnutí v části Podrobnosti: Zde zobrazené chyby ukazují, jak byste měli změnit formát nebo obsah řádků v tabulce. Chcete si tabulku se všemi těmito chybami v řádcích stáhnout? Klikněte na tlačítko Stáhnout chyby ve sloupci AKCE.

Důležité upozornění

 • Zdroje by neměly být naplánovány tak, aby končily o půlnoci.
 • Naplánovaná nahrávání budou fungovat pouze po 15minutových přírůstcích (0, 15, 30, 45).
Oprava chyb při nahrávání
Chybová zpráva Problém Postup opravy
Při použití akce Add není tato hodnota ID povolena. Pro řádek, který chcete přidat, jste zadali ID položky. ID položky přidává služba Google Ads, a proto by ho nové řádky neměly obsahovat. Upravte soubor – v řádku, který chcete přidat, odstraňte hodnotu ID. Poté soubor znovu nahrajte.
Obrázek není k dispozici Google Ads nemá k obrázku přístup. Příčinou může být například to, že server, na kterém je obrázek umístěn, blokuje přístup nebo udělení přístupu nepřiměřeně oddaluje. Umístěte obrázek někam, kde bude dostupný.
Nesprávný formát pole Hodnota ve sloupci plánování je neplatná. Naplánovaná nahrávání budou fungovat pouze po 15minutových přírůstcích (0, 15, 30, 45).
Neplatný formát obrázku Obrázek nemá standardní formát nebo se nejedná o standardní typ souboru. Převeďte obrázek do formátu PNG, JPG, JPEG nebo GIF a uložte ho v kódování barev RGB s profilem ICC.
Neplatná velikost obrázku Obrázek je příliš velký. Obrázek zmenšete:

– doporučená velikost obrázku: 300 krát 300 pixelů
– doporučené rozlišení: 72 dpi
– maximální velikost souboru: 6 MB
Neplatný formát adresy Adresa není ve správném formátu. Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
Neplatný [attribute name]: [error] Typ údajů, které jste zadali pro vlastní atribut, neodpovídá zvolenému typu atributu. Zadejte údaje ve formátu, který je pro zvolený atribut vyhovující. U dat se půlnoc označuje hodnotou 00:00:00 (nikoli hodnotou 24:00:00).
Viz přehled typů atributů
Neplatná adresa URL Adresa URL, kterou jste uvedli v poli Cílová URL, není platná a je nutné ji upravit.
 • V adrese URL nesmí být žádné speciální znaky. Všechny speciální znaky musí být zakódovány.
 • Adresa URL musí odkazovat na funkční URL.
 • Cílová URL by neměla překročit 2048 znaků.
Zřejmě jste přidali nové atributy. Než bude možné tyto atributy hromadně upravovat, je potřeba je přidat do existující datové sady nebo zdroje. Soubor obsahuje sloupce, které služba Google Ads nerozpoznala. Problematické sloupce odstraňte a akci opakujte nebo přidejte nové sloupce a poté je hromadně upravte.
Nové datové sady nebo zdroje nesmí obsahovat sloupec Action (sloupec Action slouží k hromadným úpravám existujících datových sad a zdrojů). Odstraňte tento sloupec a krok opakujte. Nahrávaný soubor obsahuje sloupec Action. Sloupec Action odstraňte a krok opakujte.
ID položky neodpovídá žádná položka. Soubor obsahuje řádek s ID položky, který nebyl službou Google Ads rozpoznán. Tyto hodnoty přidává služba Google Ads. ID položek je nutné vyhledat: klikněte na Sloupce, poté na Atributy a pak na Item ID. Tento sloupec přidejte do tabulky. Tato ID položek použijte při hromadném upravování hodnot ve zdroji nebo datové sadě.
Jeden z řádků, které se snažíte upravit, se nevyskytuje ve vaší současné datové sadě s firemními údaji. Chcete-li přidat nový řádek, zvolte možnost Aktualizovat a do sloupce Action zadejte hodnotu „add“. Soubor obsahuje řádek s hodnotou ID, která nebyla službou Google Ads rozpoznána. Zadejte správnou hodnotu ID. Pokud přidáváte nový řádek, změňte akci na Add.
Typ jednoho nebo více definovaných sloupců nebyl rozpoznán. Google Ads rozpoznává následující typy: (text), (number), (price), (date). V jednom nebo více vlastních sloupcích chybí platný typ atributu. Definujte pro každý vlastní sloupec nějaký atribut: text, číslo, cenu nebo datum.
Viz specifikace typů atributů
Použijte sloupec Target keyword nebo sloupce Target keyword text a Target keyword match type současně. Všechny tři sloupce nelze v jednom řádku použít. Používáte příliš mnoho sloupců pro cílení na klíčová slova. Použijte některou z těchto možností:

– sloupec Target keyword,
– sloupce Target keyword text a Target keyword match type.

Všechny atributy pro cílení naleznete zde
Konec plánu nenásleduje po začátku Čas zahájení je po čase ukončení. Zdroje by neměly být naplánovány tak, aby končily o půlnoci.
Pro akce Set a Remove je nutný sloupec Item_ID. Google Ads nemůže zjistit, které řádky chcete aktualizovat. Do souboru, pomocí kterého datovou sadu nebo zdroj aktualizujete, přidejte sloupec s ID.
Chcete-li najít ID přidělená službou Google Ads, klikněte na Sloupce, zvolte Atributy a poté Item ID.
Cílová reklamní sestava nebyla nalezena. Google Ads nemůže najít zadanou položku Target ad group. Zkontrolujte, zda se přesně shoduje s názvem existující reklamní sestavy, a to včetně mezer a velkých a malých písmen.
Cílová kampaň nebyla nalezena. Google Ads nemůže najít zadanou položku Target campaign. Zkontrolujte, zda se přesně shoduje s názvem existující kampaně, a to včetně mezer a velkých a malých písmen.
Při nastavování sloupce Target ad group je povinný sloupec Target campaign. Nemáte sloupec Target campaign, který při použití sloupce Target ad group potřebujete. Přidejte sloupec Target Campaign.
Všechny atributy pro cílení naleznete zde
Při použití sloupce Target keyword text je povinný sloupec Target keyword match. Nemáte sloupec Target keyword match type, který při je nutný použití sloupce Target keyword text. Přidejte sloupec Target keyword match type.
Všechny atributy pro cílení naleznete zde
Sloupec Custom ID musí být nazván Custom ID, a to bez typu atributu, jako je např. (number) nebo (text). Odstraňte typ, uložte soubor a nahrajte jej znovu. Viz pokyny k atributům Ve sloupci Custom ID jste použili typ atributu, ale tento sloupec jej mít nemá. Vedle sloupce, který jste nazvali „Custom ID“, typ atributu odstraňte.
Tato položka již existuje. Soubor, pomocí kterého chcete datovou sadu nebo zdroj aktualizovat, obsahuje pokyn pro přidání řádku (akce Add), který už existuje. Použijte nové Custom ID nebo pro přidávané řádky ID nespecifikujte.
Hodnota není kompatibilní s typem atributu ve sloupci „X“. Např. typ „number“ není kompatibilní s žádnými hodnotami, které obsahují písmena nebo symboly. Řádek ve vašem souboru obsahuje údaje, které nemají správný formát použitelný pro zadaný atribut. Uveďte údaje ve formátu, který se zvoleným atributem funguje. Viz formáty standardních atributů
Datovou sadu nebo zdroj s tímto názvem již máte. Zadejte prosím nový název. Datovou sadu nebo zdroj s tímto názvem již máte. Pro každou novou datovou sadu nebo zdroj použijte nový název.
Datová sada nebo zdroj nebyly aktualizovány, protože tabulka, kterou se pokoušíte nahrát, obsahuje sloupec Action. Pokud chcete sloupec Action zahrnout, použijte možnost Aktualizovat (nikoli Nahradit), nebo sloupec Action odstraňte a krok opakujte. Soubor obsahuje sloupec Action. Tento sloupec slouží pouze k aktualizaci údajů, ale vy jste zvolili možnost Nahradit. Sloupec Action odstraňte a krok opakujte.
Dosáhli jste maximálního povoleného počtu datových sad s firemními údaji (100 sad). Před přidáním další sady musíte jednu odstranit. V účtu máte příliš mnoho datových sad. Pokud chcete přidat další sadu, odstraňte nějakou nepoužívanou. Neodstraňujte zdroje rozšíření (např. Hlavní zdroj odkazů na podstránky), pokud si tato rozšíření chcete ponechat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory