Коригиране на грешки при качване с емисии в бизнес данни

Ако наборът от данни или емисията Ви не са форматирани правилно, това може да предотврати показването на рекламите Ви. 

Преди да започнете

Обърнете особено внимание на задължителните атрибути за емисия. Системата не одобрява неточни или непълни емисии след 30 дни. Уверете се, че данните Ви спазват правилата за рекламиране на Google и местното законодателство в целевите Ви местоположения.

В тази статия се обяснява как да разберете защо наборът от данни или емисията Ви имат грешки и как да ги отстраните.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. От менюто „Инструменти“ отворете Настройка и кликнете върху Бизнес данни.
 3. Кликнете върху името на емисията за данни, която искате да прегледате.
 4. Намерете съобщенията за грешка за емисията Ви за бизнес данни:
  1. Раздел „Данни“: Веднага щом извършите качване, може да видите състояние „Неодобрено“ и съобщение, описващо какво не е както трябва.
  2. Графа „Обобщение“ в раздела „История на качванията“: Грешките тук показват как трябва да промените формата на качената таблица.
  3. Секция „Подробности“ в графата „Обобщение“: Грешките тук показват как трябва да промените формата или съдържанието на редовете в електронната Ви таблица. Искате ли да изтеглите таблица с всички тези грешки на ниво ред? Кликнете върху бутона Изтегляне на грешки под „ДЕЙСТВИЯ“.
 5. Използвайте таблицата за грешки при качване по-долу, за да коригирате проблема въз основа на конкретното съобщение за грешка.
 6. Може да се наложи да добавите или актуализирате емисията си с коригираните данни. Научете повече за това, как да актуализирате бизнес данните си.

Коригиране на грешки при качване

Когато наборът от данни или емисията Ви не е форматирана правилно, това може да предотврати показването на рекламите Ви. Google Ads извежда грешки, които могат да Ви помогнат да коригирате електронната си таблица, на няколко места:

 • В панела за качване: Веднага щом извършите качване, може да видите текст в червено, описващ нещо, което не е както трябва.
 • Под „Резюме“ в таблицата „История на качванията“: Грешките тук показват как трябва да промените формата на качената таблица.
 • В „Подробности“ под „Резюме“ в таблицата „История на качванията“: Грешките тук показват как трябва да промените формата на съдържанието на редовете в електронната Ви таблица. Искате ли да изтеглите таблица с всички тези грешки на ниво ред? Кликнете върху бутона Изтегляне на грешки под „ДЕЙСТВИЯ“.
Коригиране на грешки при качване
Съобщение за грешка Проблем Как можете да го коригирате
Когато използвате действието „Add“, не се допуска стойност за идентификационен номер. Предоставили сте „Item ID“ за ред, който се опитвате да добавите. Новите редове не трябва да имат идентификационни номера на елементи, защото са добавени от Google Ads. Редактирайте файла, премахнете стойността на идентификационния номер за реда, който се опитвате да добавите, и го качете отново.
Изображението не е налице Google Ads не може да осъществи достъп до изображението. Хостващият сървър на изображението може например да блокира достъпа или да отнема твърде дълго време, за да разреши достъп. Хоствайте изображението на достъпно място.
Невалиден графичен формат Изображението не е в стандартен формат или файлов тип. Конвертирайте изображението в .PNG, .JPG, .JPEG или .GIF формат и го запазете в цветови код RGB с прикачен ICC профил.
Невалиден размер на изображението Изображението е твърде голямо. Намалете изображението:

– Препоръчителен размер на изображението: 300 x 300 пкс
– Препоръчителна разделителна способност: 72 dpi
– Максимален размер на файла: 6 МБ
Невалиден формат на адреса Адресът не е форматиран правилно. Използвайте един от следните начини на форматиране:

– град, пощенски код, държава;
– пълен адрес с пощенски код;
– географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси)

Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификации за градове, региони и държави.
Невалидно [име на атрибута]: [грешка] Типът на данните, които сте въвели за персонализиран атрибут, не съответства на избрания от Вас тип на атрибут. Уверете се, че данните Ви са в правилния формат за посочения от Вас тип на атрибут. Не забравяйте, че за дати 00:00:00 (а не 24:00:00) означава полунощ.
Вижте типовете атрибути.
Невалиден URL адрес Предоставеният от Вас URL адрес в полето за краен URL адрес не е валиден и това трябва да се коригира.
 • Проверете дали URL адресът не съдържа специални знаци. Всички специални знаци трябва да бъдат кодирани.
 • Проверете дали URL адресът води до функциониращ URL адрес.
 • Крайният URL адрес не трябва да надвишава 2048 знака.
Изглежда, че сте добавили нови атрибути. Ще трябва да ги добавите към съществуващия си набор от данни или емисия, преди да можете да ги редактирате групово. Във файла Ви има графи, които не се разпознават от Google Ads. Премахнете проблематичните графи и опитайте отново или добавете новите графи, преди да ги редактирате групово.
Новите набори от данни или емисии не могат да включват графа „Action“ (тази графа е за групово редактиране на съществуващи набори от данни или емисии). Моля, премахнете тази графа и опитайте отново. Файлът, който качвате, включва графа „Action“. Премахнете графата „Action“ и опитайте отново.
Няма елемент, съответстващ на Item ID. Файлът Ви включва ред с „Item ID“, който не се разпознава от Google Ads. Google Ads дефинира тези стойности. Намерете идентификационните номера на елементите си: Кликнете върху „Графи“, след това върху „Атрибути“ и „Item ID“, за да добавите тази графа в таблицата. Използвайте тези номера, когато редактирате групово стойностите на набора от данни или емисията си.
Един от редовете, които се опитвате да редактирате, не съществува в текущия Ви бизнес набор от данни. Ако искате да добавите нов ред, изберете опцията „Актуализиране“ и въведете „add“ в графата „Action“. Файлът Ви включва ред с идентификационен номер, който не се разпознава от Google Ads. Коригирайте стойността на идентификационния номер или, ако сте добавили нов ред, променете действието на „Add“.
Една или повече от дефинираните от Вас графи е от неразпознат тип. Google Ads разпознава следните типове: (text), (number), (price), (date). В една или повече от персонализираните Ви графи липсва валиден тип на атрибут. Дефинирайте тип на атрибут за текст, число, цена или дата за всяка от персонализираните си графи.
Вижте спецификации за типовете атрибути.
Моля, използвайте или графата „Target keyword“, или графите „Target keyword text“ и „Target keyword match type“. Не можете да използвате и трите графи на един ред. Използвате твърде много графи за насочване по ключови думи. Използвайте едно от следните:

– графа „target keyword“;
– графа „target keyword text“ с графа „target keyword match type“.

Вижте всички атрибути за насочване.
За действията за задаване или премахване се изисква графата „Item ID“. Google Ads не може да установи кои редове искате да актуализирате. Включете графа с идентификационни номера във файла, който използвате, за да актуализирате набора от данни или емисията си.
За да намерите идентификационните номера, присвоени от Google Ads, кликнете върху „Графи“, изберете „Атрибути“ и след това – „Item ID“.
„Target ad group“ не бе намерено. Google Ads не може да намери посоченото от Вас „target ad group“. Уверете се, че името съответства точно на това на съществуваща рекламна група, включително интервалите и изписването с главни букви.
„Target campaign“ не бе намерено. Google Ads не може да намери посоченото от Вас „target campaign“. Уверете се, че името съответства точно на това на съществуваща кампания, включително интервалите и изписването с главни букви.
Когато използвате „Target ad group“, се изисква „Target campaign“. Графата „target campaign“ липсва. Тази графа е необходима, когато използвате графата „target ad group“. Добавете графа „target campaign“.
Вижте всички атрибути за насочване.
Когато използвате „Target keyword text“, се изисква „Target keyword match type“. Графата „Target keyword match type“ липсва. Тази графа е необходима, когато използвате графата „Target keyword text“. Добавете графа „Target keyword match type“.
Вижте всички атрибути за насочване.
На графата „Custom ID“ трябва да бъде зададено името „Custom ID“, без да е посочен тип на атрибут, като „(number)“ или „(text)“. Премахнете типа, запазете повторно файла си и го качете отново. Вижте указанията за атрибути. В графата „Custom ID“ сте включили тип на атрибут, а тя не следва да включва такъв тип. Премахнете типа на атрибута до графата, която сте озаглавили „Custom ID“.
Този елемент вече съществува. Файлът, който използвате, за да актуализирате набора от данни или емисията си, указва „add“ за ред, който вече съществува. Използвайте нов „Custom ID“ или не посочвайте идентификационен номер за реда, който добавяте.
Стойността е несъвместима с типа на атрибута в графата „X“. Така например, типът „number“ е несъвместим с всички стойности, които съдържат букви или символи. Ред във файла Ви включва данни във формат, който е неправилен за посочения от Вас атрибут. Форматирайте данните си в зависимост от типа на атрибута, който сте избрали. Вижте форматите на стандартните атрибути.
Вече имате набор от данни или емисия с това име. Моля, въведете ново име. Вече имате набор от данни или емисия с това име. Използвайте ново име за всеки от новите си набори от данни или емисии.
Наборът от данни или емисията Ви не е актуализирана, тъй като електронната таблица, която се опитвате да качите, включва графа „Action“. Изберете „Актуализиране“ (а не „Замяна“), ако искате да включите графа „Action“, или премахнете графата и опитайте отново. Файлът Ви съдържа графа „Action“. Тази графа е само за актуализиране на данните Ви, а Вие избрахте „Замяна“. Премахнете графата „Action“ и опитайте отново.
Достигнали сте лимита си за набори от бизнес данни (100 набора). Ще трябва да премахнете някой, преди да можете да добавите нов. В профила Ви има твърде много набори от данни. Премахнете набор от данни, който не използвате, за да добавите нов. Внимавайте да не премахнете емисии за разширения (като „Основна емисия с връзки към сайта“), ако искате да запазите тези разширения.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си