Giới thiệu về mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động giúp tăng phạm vi tiếp cận của bạn mà không cần từ khóa. Tính năng nhắm mục tiêu cho loại Quảng cáo này hoạt động bằng cách đối sánh tìm kiếm của mọi người trên Google với các trang cụ thể trên trang web của bạn. Bạn kiểm soát cách hoạt động của tính năng nhắm mục tiêu này. Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các danh mục cụ thể phản ánh cấu trúc trang web hoặc nhắm mục tiêu tất cả các trang trong trang web của bạn. Bạn cũng có thể tạo thêm các loại mục tiêu quảng cáo động hoặc chặn các trang bằng cách sử dụng quy tắc loại trừ mục tiêu quảng cáo động.

Bài viết này mô tả 8 loại mục tiêu quảng cáo động mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh cách chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn. Để có thông tin đầy đủ hơn, hãy bắt đầu với bài viết Giới thiệu về Quảng cáo tìm kiếm động. Hãy nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm về văn bản cuối cùng xuất hiện trong quảng cáo của mình, vì vậy hãy lưu ý điều này khi chọn trang đích.

Các loại mục tiêu

Danh mục

Trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn của bạn

Danh mục "Trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn của bạn" bao gồm tất cả các trang mà bạn hiện đang hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, trong toàn bộ tài khoản của bạn. Tùy chọn nhắm mục tiêu này giúp bạn dễ dàng tăng lưu lượng truy cập trên các trang bạn đã sử dụng làm trang đích trong các nhóm quảng cáo và chiến dịch hiện tại. Chúng tôi đề xuất tùy chọn này cho những nhà quảng cáo mới sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động và muốn thu hút thêm lưu lượng truy cập nhờ loại nhắm mục tiêu này. Tùy chọn này chỉ có trong các tài khoản mà trang đích trong các nhóm quảng cáo chuẩn của tài khoản đó đủ điều kiện.

Ví dụ

Bạn có trang web về hàng điện tử và hiện đang chạy quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm nhằm đưa mọi người đến trang "Máy ảnh". Để mở rộng phạm vi tiếp cận đến những người dùng tìm kiếm các cụm từ liên quan đến trang này, hãy nhắm mục tiêu danh mục "Trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn của bạn".

Các danh mục khác

Dựa trên nội dung trang web của bạn, Google sẽ tạo các danh mục có thể nhắm mục tiêu hoặc các nhóm trang đích theo chủ đề. Bạn sẽ quyết định các nhóm trang muốn nhắm mục tiêu, cách nhóm các trang tương tự nhau và mức độ chi tiết. Hãy lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ để các danh mục xuất hiện sau khi bạn thiết lập Nhóm quảng cáo động.

Ví dụ

Bạn có trang web về hàng điện tử và bạn muốn nhắm mục tiêu các trang đang bán máy ảnh kỹ thuật số. Quảng cáo tìm kiếm động sẽ tự động sắp xếp trang web của bạn thành các danh mục tùy chỉnh theo các sản phẩm và dịch vụ của bạn, chẳng hạn như "máy ảnh kỹ thuật số", "tivi" và "máy quay video". Để nhắm mục tiêu các trang web theo danh mục, bạn hãy sử dụng các danh mục mà hệ thống đề xuất cho trang web của bạn. Dựa trên trang web của mình, bạn sẽ thấy mục tiêu quảng cáo động cho máy ảnh kỹ thuật số. Bạn cũng có thể sử dụng hộp tìm kiếm phía trên chế độ xem danh mục để tìm kiếm các danh mục ngoài nhóm danh mục mà chúng tôi đề xuất, ngay cả khi các danh mục đó không có trong danh sách.

Nhắm mục tiêu theo URL

URL bằng

Bạn có thể nhắm mục tiêu các URL cụ thể.

Ví dụ

Bạn muốn tăng lưu lượng truy cập đến trang "Hàng thanh lý" trên trang web của mình, nên bạn nhắm mục tiêu URL cụ thể cho trang đó. Đây cũng là một lựa chọn hữu ích để loại trừ các trang cụ thể trên trang web của bạn.

URL chứa

Bạn có thể nhắm mục tiêu các trang có URL chứa một số chuỗi nhất định.

Ví dụ

Bạn muốn nhắm mục tiêu tất cả các trang có liên quan đến dịch vụ trên trang web hàng điện tử của bạn dựa trên chuỗi URL xuất hiện khi bạn di chuyển trong trang web. Nếu tất cả các URL đó đều theo một mẫu tương tự nhau, như electronicsexample.com/services/, thì bạn nên nhắm mục tiêu mọi URL có chứa "services".

Nhãn tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang để tạo danh sách các URL mà bạn muốn nhắm mục tiêu, sau đó đính kèm nhãn tùy chỉnh để sắp xếp các URL. Bạn có thể sử dụng các mục tiêu Nhãn tùy chỉnh để nhắm mục tiêu hoặc loại trừ các nhóm phụ này của nguồn cấp dữ liệu trang. Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu trang

Ví dụ

Bạn muốn tạo chiến dịch cho máy ảnh kỹ thuật số với điểm xếp hạng 4 sao. Bạn đã đính kèm nguồn cấp dữ liệu cho chiến dịch của mình và sử dụng nguồn cấp dữ liệu để gắn nhãn tất cả các URL máy ảnh 4 sao là “FOUR_STAR”. Trong Google Ads, bạn nhắm mục tiêu nhãn tùy chỉnh và nhập “FOUR_STAR” làm nhãn tùy chỉnh.

Các loại nhắm mục tiêu khác

Tiêu đề trang

Bạn có thể nhắm mục tiêu các trang mà tiêu đề có chứa một số từ nhất định. Nếu bạn không biết tiêu đề trang, hãy di chuột qua tab trình duyệt để xem chú giải công cụ trong đó có tiêu đề của trang.

Ví dụ

Bạn muốn nhắm mục tiêu các trang mà tiêu đề có chứa một số từ nhất định, như "máy ảnh". Để nhắm mục tiêu các trang theo tiêu đề này, bạn hãy thêm Tiêu đề trang mục tiêu chứa từ máy ảnh.

Page_Content

Bạn có thể nhắm mục tiêu các trang có chứa một số từ nhất định mà bạn chỉ định.

Ví dụ

Bạn muốn sử dụng tất cả các trang có chứa từ "máy ảnh kỹ thuật số" để nhắm mục tiêu quảng cáo. Để nhắm mục tiêu các trang theo nội dung, bạn hãy thêm một nhóm trang. Tiếp theo, bạn có thể chọn tùy chọn Page_content rồi nhập “máy ảnh kỹ thuật số”.

Tất cả trang web

Tất cả trang web bao gồm mọi trang trong miền trang web của bạn mà trình thu thập dữ liệu quảng cáo và tìm kiếm của Google đã phát hiện (các chương trình tự động phát hiện và quét các trang web bằng cách theo các đường dẫn liên kết từ trang web này đến trang web khác).

Ví dụ

Bạn có trang web về hàng điện tử: www.electronicsexample.com. Để nhắm mục tiêu tất cả các trang trong www.electronicsexample.com, hãy nhắm mục tiêu tất cả trang web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố