Tungkol sa mga target para sa Mga Dynamic na Search Ad

Para palawakin ang iyong abot nang walang keyword, gumagana ang pag-target para sa Mga Dynamic na Search Ad sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga paghahanap ng mga tao sa Google sa mga partikular na page sa iyong site. May kontrol ka sa kung paano gumagana ang pag-target na ito. Maaari mong i-target ang iyong mga ad ayon sa partikular na mga kategorya na sumasalamin sa istruktura ng iyong website, o i-target ang lahat ng page ng iyong website. Puwede ka ring gumawa ng mga karagdagang uri ng mga dynamic na target ng ad o mag-block ng mga page gamit ang mga pagbubukod ng dynamic na target ng ad.

Inilalarawan ng artikulong ito ang walong uri ng mga dynamic na target ng ad na magagamit mo para pinuhin kung paano namin ipapakita ang iyong mga ad. Para sa mas malawak na pangkalahatang-ideya, magsimula sa Tungkol sa Mga Dynamic na Search Ad Tandaang ikaw ang responsable para sa huling text na lalabas sa iyong ad, kaya tandaan ito kapag pumipili ka ng mga landing page mo.

Mga uri ng target

Mga Kategorya

Mga landing page mula sa iyong mga karaniwang ad group

Kasama sa kategoryang “Mga landing page mula sa iyong mga karaniwang ad group” ang lahat ng webpage kung saan kasalukuyan kang nagpapagana ng mga search ad, sa lahat ng account mo. Pinapadali ng opsyong ito sa pag-target na paramihin ang trapiko sa mga webpage na ginagamit mo na bilang mga landing page sa mga kasalukuyang ad group at campaign. Inirerekomenda namin ito para sa mga advertiser na bago sa Mga Dynamic na Search Ad na gustong makakita ng higit pang trapikong maidaragdag ng ganitong uri ng pag-target. Available lang ang opsyong ito sa mga account na may mga kwalipikadong landing page sa mga karaniwang ad group ng mga ito.

Halimbawa

May website ka tungkol sa electronics, at kasalukuyan kang nagpapagana ng mga search ad na nagdidirekta ng mga tao sa page na “Mga Camera.” Para palawakin ang abot mo gamit ang mga user na naghahanap ng mga query na nauugnay sa page na ito, i-target ang kategoryang “Mga landing page mula sa iyong mga karaniwang ad group.”

Iba pang kategorya

Batay sa content ng iyong website, gumagawa ang Google ng mga nata-target na kategorya, o mga hanay ng mga landing page na nakaayos ayon sa tema. Ikaw ang magpapasya kung aling mga hanay ng mga page ang ita-target, kung paano pagpapangkatin ang magkakatulad na page at ang antas ng granularity. Tandaang puwedeng tumagal nang hanggang 24 na oras bago ma-populate ang mga kategorta pagkatapos mong i-set up ang iyong Dynamic na ad group.

Halimbawa

Mayroon kang website tungkol sa electronics at gusto mong i-target ang mga page na nagbebenta ng mga digital na camera. Awtomatikong isasaayos ng Mga Dynamic na Search Ad ang iyong website sa mga kategorya, na naka-customize sa mga produkto at serbisyo mo tulad ng "mga digital camera," "mga telebisyon," at "mga video recorder." Para mag-target ng mga page ayon sa mga kategorya, gumamit ng mga kategoryang inirerekomenda para sa iyong website. Batay sa iyong site, makakakita ka ng dynamic na target ng ad para sa mga digital na camera. Maaari mo ring gamitin ang box para sa paghahanap sa itaas ng view ng kategorya para maghanap ng mga kategoryang wala sa inirerekomenda naming hanay ng kategorya, kahit na hindi nakalista ang mga iyon.

Pag-target ng URL

URL Equals

Puwede kang mag-target ng mga partikular na URL.

Halimbawa

Gusto mong makahimok ng higit pang trapiko sa page na “Clearance” sa iyong website, kaya ita-target mo ang partikular na URL para sa page na iyon. Napakagandang opsyon din nito para sa pagbubukod ng mga partikular na page sa iyong site.

URL Contains

Puwede kang mag-target ng mga page na may mga URL na naglalaman ng isang partikular na text, na tinatawag na token. Sa isang URL, napapagitnaan ang token ng limiter tulad ng “/”, “-” bukod sa iba pa.

Halimbawa

Gusto mong i-target ang lahat ng page na nauugnay sa mga serbisyo ng iyong website ng electronics batay sa string ng URL na lumalabas kapag nagna-navigate ka sa site. Kung sumusunod ang lahat ng URL na iyon sa parehong pattern, tulad ng electronicsexample.com/services/, dapat mong i-target ang bawat URL na naglalaman ng "services."

Tandaang hindi ito gagana para sa mga URL na tulad ng electronicsexample.com/servicesmenu/, dahil mayroon itong salitang “menu” pagkatapos ng tina-target na text. Gayunpaman, gagana ito para sa electronicsexample.com/services-menu/ dahil ang “-” ay isang separator. Kasama sa iba pang separator ang ‘:’ ‘/’ ‘?’ ‘+’ at ‘&’.

Custom na label

Puwede kang gumamit ng page feed para gumawa ng listahan ng mga URL na gusto mong i-target, pagkatapos ay mag-attach ng mga custom na label sa iyong mga URL para ayusin ang mga ito. Puwede kang gumamit ng mga target na Custom na Label para i-target o ibukod ang mga subset na ito ng iyong page feed. Matuto pa tungkol sa mga page feed

Halimbawa

Gusto mong gumawa ng campaign para sa mga digital na camera na may mga 4-star na rating. Nag-attach ka ng feed sa iyong campaign at ginamit mo ang feed para lagyan ng label na “FOUR_STAR” ang lahat ng iyong URL ng 4-star na camera. Sa Google Ads, ita-target mo ang mga custom na label, at ilalagay mo ang “FOUR_STAR” bilang custom na label.

Iba pang uri ng pag-target

Pamagat ng page

Puwede kang mag-target ng mga page na may mga pamagat na naglalaman ng ilang partikular na salita. Kung hindi mo alam kung ano ang isang titulo ng page, mag-hover sa tab ng iyong browser at may lalabas na tooltip na magpapakita ng titulo ng page mo.

Halimbawa

Gusto mong mag-target ng mga page na may mga titulong naglalaman ng ilang partikular na salita, tulad ng "mga camera." Para mag-target ng mga page ayon sa titulong ito, magdagdag ng target na Page title contains ng mga camera.

Content ng page

Maaari kang mag-target ng mga page na naglalaman ng ilang partikular na salita na tinukoy mo.

Halimbawa

Gusto mong gamitin ang lahat ng page na naglalaman ng mga salitang "mga digital na camera" upang i-target ang iyong mga ad. Para mag-target ng mga page ayon sa content, magdagdag ng pangkat ng mga webpage. Piliin ang opsyong Page_Content, pagkatapos ay ilagay ang “mga digital na camera.”

Lahat ng webpage

Kasama sa lahat ng webpage ang bawat isang page ng domain ng iyong webiste na natuklasan ng paghahanap at mga ad crawler ng Google (mga program na awtomatikong tumutuklas at nagsa-scan ng mga website sa pamamagitan ng pagsunod sa mga link mula sa isang webpage patungo sa isa pa)

Halimbawa

May website ka tungkol sa electronics, ang www.electronicsexample.com. Para i-target ang lahat ng page sa www.electronicsexample.com, i-target ang lahat ng webpage.

Itutugma namin ang anumang query sa pinakanauugnay na page sa iyong domain, na may malaking bias sa mga pangkomersyal na page.

Tandaan: Kung pipiliin mong gamitin ang lahat ng webpage at may mga page kung saan ayaw mong humimok ng trapiko ng mga search ad, inirerekomenda naming idagdag ang mga iyon bilang mga negatibong Dynamic na Target ng Ad. Matuto pa tungkol sa kung paano gumawa ng mga pagbubukod para sa Mga Dynamic na Search Ad
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu