Σχετικά με τους στόχους για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης

Βελτιώνοντας την προσέγγιση χρηστών χωρίς λέξεις-κλειδιά, η στόχευση για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης γίνεται αντιστοιχίζοντας τις αναζητήσεις των χρηστών στο Google με συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό σας. Εσείς ελέγχετε πώς λειτουργεί αυτή η στόχευση. Μπορείτε να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών που αντικατοπτρίζουν τη δομή του ιστοτόπου σας ή, εναλλακτικά, να στοχεύσετε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε πρόσθετους τύπους στόχων δυναμικών διαφημίσεων ή να αποκλείσετε σελίδες χρησιμοποιώντας εξαιρέσεις στόχων δυναμικών διαφημίσεων.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι οκτώ τύποι στόχων δυναμικών διαφημίσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να βελτιώσετε τον τρόπο εμφάνισης των διαφημίσεών σας. Για μια ευρύτερη επισκόπηση, ξεκινήστε με το άρθρο Σχετικά με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Να θυμάστε ότι εσείς είστε υπεύθυνοι για το τελικό κείμενο που εμφανίζεται στη διαφήμισή σας και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη κατά την επιλογή των σελίδων προορισμού.

Τύποι στόχων

Κατηγορίες

Σελίδες προορισμού από τις ομάδες τυπικών διαφημίσεων

Η κατηγορία "Σελίδες προορισμού από τις ομάδες τυπικών διαφημίσεων" περιλαμβάνει όλες τις ιστοσελίδες στις οποίες προβάλλετε αυτήν τη στιγμή διαφημίσεις αναζήτησης, σε ολόκληρο τον λογαριασμό σας. Με αυτήν την επιλογή στόχευσης, μπορείτε να αυξήσετε την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε ήδη ως σελίδες προορισμού σε υπάρχουσες ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες. Συνιστούμε αυτήν την προσέγγιση για τους διαφημιζόμενους που δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης και που θέλουν να δουν περισσότερη επισκεψιμότητα από αυτόν τον τύπο στόχευσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε λογαριασμούς με κατάλληλες σελίδες προορισμού στις ομάδες τυπικών διαφημίσεών που χρησιμοποιούν.

Παράδειγμα

Έχετε έναν ιστότοπο για ηλεκτρονικές συσκευές και αυτήν τη στιγμή προβάλλετε διαφημίσεις αναζήτησης που κατευθύνουν τους χρήστες στη σελίδα "Κάμερες". Για να επεκτείνετε την προσέγγιση χρηστών, προσεγγίζοντας χρήστες που αναζητούν ερωτήματα σχετικά με αυτήν τη σελίδα, στοχεύστε την κατηγορία "Σελίδες προορισμού από τις τυπικές ομάδες διαφημίσεων".

Άλλες κατηγορίες

Με βάση το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας, η Google δημιουργεί κατηγορίες με δυνατότητα στόχευσης ή σύνολα σελίδων προορισμού που είναι οργανωμένα κατά θέμα. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα σύνολα σελίδων που θέλετε να στοχεύσετε, πώς θα ομαδοποιήσετε παρόμοιες σελίδες και τον βαθμό ευαισθησίας. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες, για να συμπληρωθούν οι κατηγορίες μετά τη ρύθμιση της ομάδας δυναμικών διαφημίσεών σας.

Παράδειγμα

Έχετε έναν ιστότοπο σχετικά με ηλεκτρονικά είδη και θέλετε να στοχεύσετε σελίδες που πωλούν ψηφιακές κάμερες. Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης οργανώνουν αυτόματα τον ιστότοπό σας σε κατηγορίες που προσαρμόζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, όπως "ψηφιακές κάμερες", "τηλεοράσεις" και "συσκευές εγγραφής βίντεο". Για να στοχεύσετε σελίδες κατά κατηγορίες, χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες που προτείνονται για τον ιστότοπό σας. Με βάση τον ιστότοπό σας, θα δείτε έναν στόχο δυναμικής διαφήμισης για ψηφιακές κάμερες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης επάνω από την προβολή των κατηγοριών, για να αναζητήσετε κατηγορίες πέρα από το προτεινόμενο σύνολο κατηγοριών, ακόμα και αν δεν παρατίθενται στη λίστα.

Στόχευση URL

Το URL ισούται

Μπορείτε να στοχεύσετε συγκεκριμένα URL.

Παράδειγμα

Θέλετε να αυξήσετε την επισκεψιμότητα στη σελίδα "Εκπτώσεις" του ιστοτόπου σας. Επομένως, στοχεύετε το συγκεκριμένο URL για αυτήν τη σελίδα. Επίσης, αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες σελίδες στον ιστότοπό σας.

Το URL περιέχει

Μπορείτε να στοχεύσετε σελίδες με URL που περιέχουν ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, το οποίο ονομάζεται διακριτικό. Σε ένα URL, το διακριτικό περικλείεται από ένα διαχωριστικό στοιχείο, όπως /, -, μεταξύ άλλων.

Παράδειγμα

Θέλετε να στοχεύσετε όλες τις σελίδες που σχετίζονται με υπηρεσίες στον ιστότοπο ηλεκτρονικών ειδών που έχετε, βάσει της συμβολοσειράς του URL που εμφανίζεται όταν πλοηγείστε στον ιστότοπο. Εάν όλα αυτά τα URL ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο, όπως electronicsexample.com/services/, θα πρέπει να στοχεύσετε όλα όσα περιλαμβάνουν τη λέξη services.

Έχετε υπόψη ότι δεν θα λειτουργεί για URL όπως electronicsexample.com/servicesmenu/, επειδή υπάρχει η λέξη menu μετά το στοχευόμενο κείμενο. Ωστόσο, θα λειτουργήσει για το electronicsexample.com/services-menu/, επειδή το - είναι διαχωριστικό. Άλλα διαχωριστικά περιλαμβάνουν τα :, /, ?’, + και &.

Προσαρμοσμένη ετικέτα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ροή σελίδων, για να δημιουργήσετε μια λίστα με URL που θέλετε να στοχεύσετε και, στη συνέχεια, να επισυνάψετε προσαρμοσμένες ετικέτες στα URL για να τα οργανώσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους στόχους προσαρμοσμένης ετικέτας, για να στοχεύσετε ή να εξαιρέσετε αυτά τα υποσύνολα στη ροή σελίδων σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ροές σελίδων

Παράδειγμα

Θέλετε να δημιουργήσετε μια καμπάνια για ψηφιακές κάμερες με αξιολογήσεις 4 αστεριών. Έχετε επισυνάψει μια ροή στην καμπάνια σας και έχετε χρησιμοποιήσει τη ροή για την επισήμανση όλων των URL καμερών 4 αστέρων με FOUR_STAR. Στο Google Ads, στοχεύστε τις προσαρμοσμένες ετικέτες και καταχωρίστε FOUR_STAR ως προσαρμοσμένη ετικέτα.

Άλλοι τύποι στόχευσης

Τίτλος σελίδας

Μπορείτε να στοχεύσετε σελίδες με τίτλους που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις. Εάν δεν ξέρετε τον τίτλο μιας σελίδας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την καρτέλα του προγράμματος περιήγησης και θα πρέπει να εμφανιστεί μια επεξήγηση εργαλείου που δείχνει τον τίτλο της σελίδας σας.

Παράδειγμα

Θέλετε να στοχεύσετε σελίδες με τίτλους που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις, όπως κάμερες. Για να στοχεύσετε σελίδες με αυτόν τον τίτλο, προσθέστε έναν στόχο Ο τίτλος σελίδας περιέχει κάμερες.

Περιεχόμενο σελίδας

Μπορείτε να στοχεύσετε σελίδες οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις που έχετε καθορίσει.

Παράδειγμα

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις σελίδες που περιέχουν τις λέξεις "ψηφιακές κάμερες", για να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας. Για να στοχεύσετε σελίδες κατά περιεχόμενο, προσθέστε μια ομάδα ιστοσελίδων. Ορίστε την επιλογή Page_Content και, στη συνέχεια, καταχωρίστε ψηφιακές κάμερες.

Όλες οι ιστοσελίδες

Όλες οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν κάθε σελίδα στον τομέα του ιστοτόπου σας που ανακαλύπτεται από τα προγράμματα ανίχνευσης αναζήτησης και διαφημίσεων της Google (προγράμματα που ανακαλύπτουν αυτόματα και σαρώνουν ιστοτόπους ακολουθώντας συνδέσμους από μια ιστοσελίδα σε κάποια άλλη).

Παράδειγμα

Έχετε έναν ιστότοπο με ηλεκτρονικά είδη, το www.electronicsexample.com. Για να στοχεύσετε όλες τις σελίδες στο www.electronicsexample.com, στοχεύστε την επιλογή Όλες οι ιστοσελίδες.

Τυχόν ερωτήματα που υποβάλλονται θα αντιστοιχίζονται με την πιο σχετική σελίδα του τομέα, με ισχυρή πόλωση προς τις εμπορικές σελίδες.

Σημείωση: Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις ιστοσελίδες και υπάρχουν σελίδες στις οποίες δεν θέλετε ποτέ να κατευθύνεται η επισκεψιμότητα διαφημίσεων αναζήτησης, σας προτείνουμε να τις προσθέσετε ως αρνητικούς στόχους δυναμικής διαφήμισης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εξαιρέσεις για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας