Tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh có phần mở rộng về địa điểm

Quảng cáo hiển thị hình ảnh có phần mở rộng về địa điểm có thể giúp thúc đẩy lưu lượng đến cửa hàng của bạn — giúp kết nối quảng cáo hiển thị hình ảnh trực tuyến với bán hàng ngoại tuyến.

Bài viết này giải thích cách tạo quảng cáo có phần mở rộng về địa điểm trên Mạng hiển thị. Để được hướng dẫn về cách sử dụng phần mở rộng về địa điểm trên Mạng tìm kiếm, hãy chuyển đến Sử dụng phần mở rộng về địa điểm.

Hướng dẫn

Cách tạo định dạng phần mở rộng về địa điểm trong quảng cáo hiển thị

 1. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 3. Chọn Tạo một chiến dịch không có mục tiêu.
 4. Chọn Loại chiến dịch hiển thị.
 5. Chọn Chiến dịch hiển thị chuẩn.
 6. Điền thông tin chi tiết về chiến dịch, di chuyển xuống cuối trang và chọn QUẢNG CÁO MỚI.
 7. Chọn Quảng cáo hiển thị vị trí.
 8. Tải tài sản của bạn lên.
 9. Nhấp vào THÊM VÀO NHÓM QUẢNG CÁO. Sau khi quảng cáo được xem xét và chấp thuận, quảng cáo hiển thị mới chứa phần mở rộng về địa điểm của bạn sẽ bắt đầu chạy.

Sau khi chiến dịch của bạn được thiết lập, hãy tạo quảng cáo hiển thị có phần mở rộng về địa điểm

 1. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọnQuảng cáo hiển thị vị trí.
 3. Tải tài sản quảng cáo của bạn lên.
 4. Nhấp vào LƯU. Sau khi quảng cáo được xem xét và chấp thuận, quảng cáo hiển thị mới chứa phần mở rộng về địa điểm của bạn sẽ bắt đầu chạy.
Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã thiết lập một chiến dịch hiển thị có phần mở rộng về địa điểm, thì Google Ads có thể sẽ tự động thêm địa điểm doanh nghiệp, giờ làm việc và các thông tin khác của bạn vào quảng cáo hiển thị mà bạn đã tạo. Cụ thể, hệ thống có thể sẽ mở rộng quảng cáo thích ứng để hiển thị thông tin vị trí nhằm thúc đẩy lượng người ghé đến địa điểm doanh nghiệp của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố