กรอบเวลา Conversion การดูผ่าน: คำจำกัดความ

จำนวนวันหลังจากที่แสดงผล ในช่วงเวลานี้ ระบบจะบันทึก Conversion การดูผ่าน ทั้งนี้ Conversion การดูผ่านจะเกิดขึ้นหลังจากที่แสดงโฆษณา โดยจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้โต้ตอบกับโฆษณานั้นแล้วทำ Conversion ในภายหลัง

คุณสามารถตั้งค่ากรอบเวลา Conversion การดูผ่านได้เมื่อสร้างหรือแก้ไขการกระทำที่ถือเป็น Conversion ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก 30 วันสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ระบบจะติดตาม Conversion การดูผ่านที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากที่แสดงผล

  • กรอบเวลา Conversion ที่สั้นลงจะลดจำนวน Conversion ที่บัญชีของคุณบันทึกไว้สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ หากต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงกรอบเวลา Conversion ให้ดูบทความเกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion
  • ค่าเริ่มต้นของช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับกรอบเวลา Conversion การดูผ่านอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของ Conversion ที่คุณติดตาม

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก