Shopping ad ng Produkto: Kahulugan

Isang uri ng ad na may impormasyon tungkol sa isang produkto gaya ng isang larawan, pamagat, presyo, at link papunta sa iyong store. Ang impormasyon ng produkto ay isinusumite sa pamamagitan ng isang naka-link na Google Merchant Center account. 

Pwede mong gawin ang mga ad na ito sa mga Shopping campaign, at pwedeng lumabas ang mga ad sa Google Shopping, Google Search, Google Images, at Mga Partner sa Paghahanap ng Google.

Matuto pa

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu