Använda informationstillägg

Du kan lägga till ytterligare text i informationstillägg så att du kan visa mer detaljerad information om ditt företag och dess produkter och tjänster. I den här artikeln beskriver vi hur du skapar, redigerar, tar bort och schemalägger informationstillägg.  

Innan du börjar

Kampanjtyper: Informationstillägg kan läggas till i kampanjer i söknätverket och kampanjer av typen Söknätverket med Display-tillval.

Tips! Följ våra bästa metoder när du skapar informationstillägg:
 • Var kortfattad: Med kortare text får du plats med fler informationstexter i dina annonser. Formulera hellre informationstexten som en punktlista än som fullständiga meningar. Testa ”Fri frakt” hellre än ”Vi erbjuder fri frakt”. 
 • Var specifik: Ge kunderna detaljerad information så att de kan avgöra om du har det de söker. Testa ”Endast 0,7 liter per mil” istället för ”Låg bränsleförbrukning”.
 • Teckenbegränsning: Informationstexterna är begränsade till 25 tecken på de flesta språk respektive tolv tecken på dubbelbyte-språk (som kinesiska, japanska och koreanska).
Beroende på vilket teckenavstånd, vilken webbläsare och vilken enhet du använder kan du visa upp till tio informationstexter. 

Informationstillägg på annonsgruppsnivå

 • Annonsgrupper använder som standard informationstexter som du har skapat på kontonivå.
 • Om du skapar informationstexter på kampanj- eller annonsgruppsnivå åsidosätts informationstexterna på konto- respektive kampanjnivå.
 • Du kan inaktivera en informationstext för en annonsgrupp. Då tas alla informationstexter i annonsgruppen bort och alla informationstexter på kampanjnivå upphör att visas med dessa annonser. Med andra ord visas inga informationstexter för annonsgruppen.

Anvisningar

Skapa informationstillägg

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster och klicka sedan på Tillägg längst upp på sidan.
 3. Klicka på plus-knappen och sedan på Informationstillägg.
 4. Välj den nivå där du vill lägga till informationstexten på rullgardinsmenyn Lägg till. Välj mellan nivåerna Konto, Kampanj och Annonsgrupp.
  1. Skapa en ny informationstext: Denna inställning är vald som standard.
   • Klicka på Avancerade alternativ om du vill ange enhetsinställningar. Markera rutan bredvid Mobil om du vill skapa informationstexter enbart för mobila enheter. 
   • Skriv texten i fältet Informationstext.
  2. Använd en befintlig informationstext: Klicka på cirkeln bredvid Använd befintlig. 
   • Välj de informationstexter som du vill använda på listan.
 5. Klicka på Spara.

Redigera informationstillägg

 1. Välj Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster och klicka sedan på Tillägg längst upp på sidan.
 2. Leta reda på den informationstext du vill redigera. Klicka på namnet på informationstexten i kolumnen Tillägg.
 3. Du kan du ändra den valda informationstexten i fönstret som öppnas. Klicka på pilen i det övre högra hörnet om du vill öppna redigeringssidan för informationstexten. 
 4. Klicka på Spara. Din ändringar tillämpas i informationstexten för alla annonsgrupper och kampanjer som delar samma informationstext.

Schemalägg informationstillägg

 1. Välj Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster och klicka sedan på Tillägg längst upp på sidan.
 2. Leta reda på den informationstext du vill redigera. Klicka på namnet på informationstexten i kolumnen Tillägg.
 3. Klicka på pilen i det övre högra hörnet i fönstret som visas.
 4. Klicka på Avancerade alternativ.
 5. Klicka på Välj ett datum under Startdatum och välj när informationstillägget ska visas i dina annonser. Gör likadant för att välja ett slutdatum.
 6. Välj de dagar och tider du vill att informationstillägget ska visas i dina annonser under Schema för tillägg. Alla tider är i kontots tidszon.
 7. Klicka på Lägg till om du vill lägga till fler tidsperioder då du vill att informationstilläggen ska visas.
 8. Klicka på Spara.

Ta bort informationstillägg

 1. Välj Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster och klicka sedan på Tillägg längst upp på sidan.
 2. Markera rutorna bredvid de informationstexter du vill ta bort.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera som visas och välj Ta bort

 

Viktigt att tänka på

 • Informationstexter med enhetspreferensen Mobilt har företräde framför standardinformationstexter på mobila enheter.
 • Standardinformationstexter har företräde framför mobilanpassade informationstexter av samma typ på stationära och bärbara datorer.
 • Om en kampanj eller en annonsgrupp enbart har mobilanpassade informationstexter kan dessa visas på stationära och bärbara datorer. Om du vill undvika detta rekommenderar vi att du använder standardinformationstexter av samma typ som de mobilanpassade informationstexterna i din kampanj.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt