Om data för visningstid för videokampanjer

Med rapportering av visningstid för videokampanjer får du insikt i hur mycket tid människor lägger på att titta på dina videoannonser. Denna information kan hjälpa dig att förstå hur människor interagerar med dina videoannonser, vilka videoklipp människor tittar längst på och hur ditt innehåll lyckas göra användarna engagerade – även om de hoppar över annonsen. 

Rapportering av visningstid är tillgängligt för InStream-annonser, inte överhoppningsbara InStream-annonser och bumperannonser (och utökas till ytterligare format över tid). Du kan visa data för visningstid genom att lägga till kolumner för dessa mätvärden i ditt konto. Du hittar dem under Resultat när du modifierar kolumnerna för en videokampanj. Läs om hur du lägger till eller tar bort kolumner

Tillgänglig statistik för visningstid är bland annat:

  • Visningstid, som mäter total tidsmängd som användare lägger på att titta på dina videoannonser under ett givet tidsintervall, rapporterat i sekunder.
  • Gen. visningstid/visn., som mäter det genomsnittliga antal sekunder som någon tittat på videoannonsen per annonsvisning. 

Så här beräknas visningstiden

Varje gång någon börjar titta på din videoannons mäter vårt system tiden tills annonsen har visats klart, hoppas över eller uppspelningen stoppas av någon anledning. Detta är annonsens visningstid i sekunder. 

I en liten andel av fallen kan vi kanske inte mäta visningstiden för en annons, till exempel om en webbläsare kraschar eller en anslutning abrupt bryts.  I sådana fall anpassar vi totaltiden för att ta med eventuell ouppmätt tid genom att tillämpa den genomsnittliga visningstiden hos de visningar som faktiskt mättes. Summan av visningstiderna rapporteras sedan i ditt konto.

Om visningstidsrapporter

För att resultaten ska bli korrekta rapporteras data för visningstid först när annonsen når ett lägsta antal visningar som uppmätts för visningstid. I rapporten visas ”--” när det inte finns tillräckligt med data än. 

Om du använder segment i rapporterna används lägstagränsen för visning och data anpassas separat för varje segment. Därför kan du se små skillnader när du summerar raderna och det kan saknas data för vissa segment. Om du till exempel segmenterar rapporten efter enheter kan summan av enhetssegment skilja sig något åt från kampanjsumman.  I ett annat exempel kan data för visningstid för hela kampanjen skilja sig från den kombinerade datan för varje enskild annons när en kampanj innehåller två annonser som har väldigt olika längd.

Kom ihåg: I kampanjer med flera videoannonsformat används information om exponeringar och visningstid endast för de format som stöds (InStream-annonser, inte överhoppningsbara InStream-annonser och bumperannonser) för att beräkna dessa mätvärden. I rapporter på kampanjnivå rapporteras alltså data för visningstid endast för dessa format.

Så använder du Alla konverteringar

Visningstid är ett enkelt sätt att förstå hur länge potentiella kunder tittar på dina videoannonser och vilka videoklipp som får mest av deras uppmärksamhet, även om de sedan hoppar över annonsen. Det ger dig ytterligare insikt i hur människor interagerar med dina annonser som går utöver visningar.

Till exempel kan någon välja att hoppa över en InStream-annonser efter att ha tittat i 20 sekunder, vilket (om de inte klickat på någon del av annonsen) inte räknas som en visning. Du kan utvärdera och jämföra visningstid för olika annonser, oberoende av överhoppningar eller visningar.

Här är några andra sätt att använda dessa mätvärden:

  • Jämför två likartade videokampanjer eller annonsgrupper med olika videoannonser för att se vilken annons som får störst visningstid. Det kan hjälpa dig att förstå vilken typ av videoinnehåll som ger bäst gensvar hos din målgrupp.
  • Försök att använda samma annonsmaterial i olika kampanjkonfigurationer för att se vilken kampanj som bättre inriktar sig på en målgrupp som ger större genomsnittlig visningstid per visning.
  • Visningstiden ger dig en uppfattning om hur många sekunder av annonsmaterialet som användarna ser, i genomsnitt. Använd informationen som en guide när du skapar nya videor och strukturerar ditt videoannonsmaterial.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt