O podatkih o času gledanja za oglaševalske akcije z videooglasi

V poročanju o času gledanja za oglaševalske akcije z videooglasi dobite vpogled v to, koliko časa uporabniki gledajo vaše videoglase. Na podlagi tega lahko bolje razumete, kakšna je interakcija uporabnikov z vašimi videooglasi, katere videoposnetke gledajo najdlje in koliko časa vsebina obdrži njihovo pozornost – tudi če oglas preskočijo. 

Poročanje o času gledanja je na voljo za oglase v okviru videoposnetka, nepreskočljive oglase v okviru videoposnetka in odbojne oglase (sčasoma bo razširjeno še na druge oblike oglasov). Če si želite ogledati podatke o času gledanja, dodajte stolpce za te meritve v račun. Najdete jih pod kartico »Uspešnost«, ko spreminjate stolpce za oglaševalsko akcijo z videooglasi. Preberite, kako dodate ali odstranite stolpce.

Nekatere meritve časa gledanja, ki so na voljo, so:

  • Čas gledanja meri skupni čas, ki ga uporabniki porabijo za gledanje videooglasov v določenem časovnem obdobju, v sekundah.
  • Povpr. čas gledanja/prik. meri, koliko sekund je povprečno trajal uporabnikov ogled videooglasa na prikaz oglasa. 

Način izračuna časa gledanja

Vsakič, ko uporabnik začne gledati videooglas, naš sistem meri čas, dokler se oglas ne konča, ga uporabnik preskoči ali se oglas iz kakršnega koli razloga neha predvajati. To je čas gledanja oglasa v sekundah. 

V majhnem odstotku primerov morda ne bomo mogli izmeriti časa gledanja oglasa, na primer ko se zruši brskalnik ali se povezava nenadoma prekine.  V teh primerih v skupni čas vračunamo morebitni neizmerjen čas tako, da prištejemo povprečen čas gledanja prikazov, ki so bili izmerjeni. Skupni časi gledanja so nato posredovani v poročila v računu.

O poročilih o času gledanja

Zaradi zagotavljanja kar najbolj natančnih rezultatov, so podatki o času gledanja posredovani v poročila samo, ko oglas doseže najmanjše potrebno število prikazov, za katere je bil izmerjen čas gledanja. V poročilih boste videli »--«, ko še ne bo na voljo dovolj podatkov. 

Če v poročanju uporabljate segmente, je najmanjše število prikazov in prilagajanje podatkov uporabljeno ločeno za vsak posamezen segment. Zaradi tega lahko pri seštevanju vrstic opazite manjše razlike, podatki za nekatere segmente pa morda niso na voljo. Če na primer poročilo segmentirate glede na napravo, se lahko vsota segmentov po napravah nekoliko razlikuje od skupne vrednosti za oglaševalsko akcijo.  Drug tak primer je, ko oglaševalska akcija vsebuje dva, povsem različno dolga oglas in se lahko podatki o času gledanja za celotno oglaševalsko akcijo razlikujejo od združenih podatkov iz posameznega oglasa.

Upoštevajte: v oglaševalskih akcijah z več oblikami videooglasov so za izračun teh meritev uporabljeni samo podatki o prikazih in času gledanja za podprte oblike oglasov (za oglase v okviru videoposnetka, nepreskočljive oglase v okviru videoposnetka in odbojne oglase). Zato so v poročilih na ravni oglaševalske akcije prikazani samo podatki o času gledanja za te oblike.

Kako uporabiti to možnost

Čas gledanja je preprost način, da se seznanite s tem, kako dolgo potencialne stranke gledajo vaše videooglase in kateri videoposnetki dlje obdržijo njihovo pozornost, tudi če oglas preskočijo. S tem pridobite dodaten vpogled v interakcijo uporabnikov z oglasi, v katerem ni navedeno samo število prikazov in ogledov.

Uporabnik se lahko na primer odloči preskočiti oglas v okviru videoposnetka, potem ko ga je gledal 20 sekund, kar (če ni kliknil nobenega dela oglasa) ne bo štelo kot ogled. Čas gledanja različnih oglasov lahko ocenite in primerjate ne glede na to, ali so jih uporabniki preskočili oziroma ali so šteli kot ogled.

Nekateri dodatni načini uporabe teh meritev so:

  • primerjajte dve podobni oglaševalski akciji z videooglasi ali skupini oglasov z različnimi videooglasi, da ugotovite, kateri oglas ima daljši čas gledanja; tako lahko bolje razumete, katera vrsta video vsebine bolj pritegne pozornost vaše ciljne skupine;
  • poskusite uporabiti iste oglasne zasnove v različnih konfiguracijah oglaševalskih akcij, da ugotovite, katera oglaševalska akcija bolje cilja na ciljno skupino, ki zagotovi daljši povprečni čas gledanja na prikaz;
  • iz časa gledanja lahko razberete, koliko sekund v povprečju uporabniki gledajo vašo oglasno zasnovo; to vas lahko usmerja pri ustvarjanju novih videoposnetkov in vam pomaga pri odločitvah glede strukture oglasne zasnove videooglasov.

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave