Dane o czasie oglądania w kampaniach wideo

Raportowanie czasu oglądania kampanii wideo daje informacje o tym, jak długo ludzie oglądają Twoje reklamy wideo. Pomaga to zrozumieć, jak ludzie reagują na Twoje reklamy wideo, które filmy oglądano najdłużej i ile czasu trwała interakcja z reklamą – nawet przy jej pominięciu. 

Raportowanie czasu oglądania jest dostępne w przypadku reklam In-Stream, niemożliwych do pominięcia reklam In-Stream oraz bumperów reklamowych. Z czasem ta funkcja będzie też dostępna w innych formatach. Możesz zobaczyć dane dotyczące czasu oglądania, dodając do konta kolumny z tymi danymi. Znajdziesz je w części „Skuteczność” podczas modyfikowania kolumn kampanii wideo. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć kolumny.

Dostępne są następujące dane dotyczące czasu oglądania:

  • Czas oglądania pokazuje w sekundach całkowity czas, jaki widzowie poświęcają na oglądanie Twoich reklam wideo w określonym czasie.
  • Śr. czas oglądania / wyśw. pokazuje średnią liczbę sekund, które widz spędził na oglądaniu Twojej reklamy wideo, na wyświetlenie reklamy. 

Jak obliczany jest czas oglądania

Za każdym razem, kiedy ktoś zaczyna oglądać reklamę wideo, nasz system mierzy czas do zakończenia reklamy, jej pominięcia lub przerwania z dowolnego powodu. To czas oglądania reklamy w sekundach. 

W niewielkim odsetku przypadków możemy nie być w stanie zmierzyć czasu oglądania reklamy, na przykład gdy przeglądarka ulega awarii lub połączenie nagle się zerwie.  W takich przypadkach dostosowujemy całkowity czas, aby wykazać każdą niezarejestrowaną chwilę, stosując średni czas oglądania zarejestrowanych wyświetleń. Sumy czasów oglądania są następnie udostępnianie dna Twoim koncie w postaci raportów.

O raportach czasu oglądania

Aby zapewnić najbardziej dokładne wyniki, dane czasu oglądania są raportowane tylko od momentu, gdy Twoja reklama osiągnie minimalną liczbę wyświetleń zarejestrowanych na dany czas oglądania. Możesz zobaczyć „--” w raportach, kiedy nie ma jeszcze wystarczająco dużo danych. 

Przy użyciu segmentów w raportach stosowana jest minimalna liczba wyświetleń, a dane są dopasowywane oddzielnie do każdego segmentu. W związku z tym możesz zauważyć niewielkie różnice przy sumowaniu wierszy, a dane dla niektórych segmentów mogą nie być dostępne. Jeśli np. posegmentujesz swoje raporty według urządzeń, suma segmentów urządzeń może nieznacznie różnić się od sumy całej kampanii.  W innym przykładzie, gdy kampania zawiera dwie reklamy o bardzo różnych długościach, dane czasu oglądania łącznie dla całej kampanii mogą się różnić od połączonych danych dla poszczególnych reklam.

Pamiętaj: w kampaniach z różnymi formatami reklam wideo do obliczania tych wskaźników służą tylko dane oglądania dotyczące obsługiwanych formatów reklam (In-Stream, niemożliwych do pominięcia reklam In-Stream oraz bumperów reklamowych). W raportach na poziomie kampanii widoczne są więc tylko dane o czasie oglądania dotyczące tych formatów.

Jak używać tej funkcji

Czas oglądania pozwala łatwo zrozumieć, jak długo Twoje reklamy wideo są oglądane przez potencjalnych klientów, a które filmy utrzymują ich uwagę dłużej, nawet jeśli reklama jest pomijana. To daje dodatkowy wgląd w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z reklamą, poza samą liczbą wyświetleń i obejrzeń.

Na przykład ktoś może zdecydować, aby pominąć reklamę typu In-Stream po obejrzeniu przez 20 sekund, co (jeśli nie kliknie na dowolną część reklamy) nie będzie policzone jako obejrzenie. Możesz oceniać i porównywać czas oglądania różnych reklam, niezależnie od pominięć i obejrzeń.

Inne sposoby używania tych danych obejmują:

  • Porównanie dwóch podobnych kampanii wideo lub grup reklam wideo z różnymi reklamami wideo, aby zobaczyć, która reklama uzyskuje więcej czasu oglądania. To pomaga dowiedzieć się, z jakiego rodzaju treściami wideo identyfikują się Twoi odbiorcy.
  • Spróbuj użyć tej samej reklamy kreatywnej w różnych konfiguracjach kampanii, aby zobaczyć, które kampanie są lepiej kierowane do odbiorców, która zapewnia dłuższy średni czas oglądania na wyświetlenie.
  • Czas oglądania daje wyobrażenie o tym, przez ile sekund średnio Twoja reklama kreatywna jest widoczna. Takie informacje mogą być pomocne podczas tworzenia nowych filmów i struktury kreacji Twoich reklam wideo.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem