Údaje o celkové době sledování videokampaní

Přehledy o celkové době sledování videokampaní vás informují, jak dlouho se lidé na vaše videoreklamy dívají. Lépe pochopíte, jak na videoreklamy reagují, které sledují nejdéle a na jak dlouho je obsah dokáže zaujmout, a to i v případě, že reklamu přeskočí. 

Přehledy o celkové době sledování jsou dostupné k reklamám In-stream, nepřeskočitelným reklamám In-stream a mikrospotům (časem je zpřístupníme i k dalším formátům). Chcete-li mít o údajích o celkové době sledování přehled, přidejte do svého účtu sloupce s těmito metrikami. Při úpravách sloupců videokampaní je naleznete ve sloupcích výkonu. Naučte se sloupce přidat nebo odstranit.

Dostupné metriky celkové doby sledování:

  • Celková doba sledování měří celkový čas, po který se za určité období lidé dívali na vaše videoreklamy (v sekundách).
  • Prům. doba sledování / zobr. uvádí poměr mezi průměrnou dobou, po níž se lidé na videoreklamu dívají (v sekundách), a zobrazením reklamy. 

Jak se celková doba sledování vypočítává

Když se někdo začne dívat na vaši videoreklamu, náš systém sledování měří do té doby, než reklama skončí, je přeskočena či se z nějakého důvodu přestane přehrávat. Tomuto údaji říkáme celková doba sledování a měříme ho v sekundách. 

V malém procentu případů se může stát, že se nám celkovou dobu sledování změřit nepodaří (například když došlo k selhání prohlížeče nebo se náhle přerušilo připojení).  Tehdy do celkového času započítáme jakoukoli nezměřenou dobu, a to tak, že použijeme průměrnou dobu sledování změřených zobrazení. Přehledy v účtu poté obsahují celkové údaje doby sledování.

Přehledy celkové doby sledování

Přehledy celkové doby sledování jsou uváděny pouze tehdy, pokud reklama získala určitý minimální počet zobrazení, u nichž byla celková doba sledování změřena. Takto jsou zajištěny nejpřesnější výsledky. Pokud zatím není dostatek údajů, je v přehledech uvedeno „--“. 

Jestliže máte přehledy rozděleny do segmentů, minimální počet zobrazení se použije a údaje upraví u každého segmentu zvlášť. Během přidávání řádků tak můžete narážet na drobné nesrovnalosti a k některým segmentům nemusí být dostupné údaje. Pokud například v přehledu pracujete se segmenty různých zařízení, mohou se jejich souhrnné údaje mírně lišit od celkových údajů kampaně.  Když kampaň obsahuje dvě reklamy s výrazně odlišnými délkami, mohou se celkové údaje kampaně o době sledování zase lišit od údajů jednotlivých reklam.

Důležité upozornění: V kampaních, které obsahují více různých formátů videoreklam, se k výpočtu těchto metrik používají pouze údaje o zobrazení a celkové době sledování podporovaných formátů (reklam In-stream, nepřeskočitelných reklam In-stream a mikrospotů). Přehledy na úrovni kampaně tudíž obsahují pouze údaje o celkové době sledování těchto formátů.

Jak tuto funkci využívat

Díky celkové době sledování lze snadno pochopit, jak dlouho se potenciální zákazníci na vaše videoreklamy dívají a které reklamy je dokážou zaujmout delší dobu, a to i když reklamu přeskočí. Vedle zobrazení a zhlédnutí se jedná o další přehledné údaje o interakci lidí s reklamami.

Vezměme si tento příklad: Někdo se po 20 sekundách sledování rozhodne, že reklamu In-stream přeskočí. Pokud na žádnou část reklamy neklikne, nepočítalo by se to jako zobrazení. Celkovou dobu sledování různých reklam však můžete analyzovat a srovnávat bez ohledu na to, zda byly přeskočeny nebo zhlédnuty.

Několik dalších způsobů, jak tyto metriky využít:

  • Porovnejte dvě podobné videokampaně nebo reklamní sestavy s různými videoreklamami a zjistěte, které reklamy získají delší celkovou dobu sledování. Lépe tak pochopíte, jaký videoobsah je pro potenciální zákazníky zajímavější.
  • Vyzkoušejte jednu kreativu s různými konfiguracemi kampaní. Přijdete na to, která kampaň lépe cílí na potencionální zákazníky a má delší průměrnou dobou sledování na zobrazení.
  • Díky celkové době sledování získáte představu, kolik sekund kreativy lidé průměrně zhlédnou. Můžete se tím řídit při vytváření nových videí a lépe strukturovaných kreativ videoreklam.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory